E-mail blev ikke sendt!
Prøv venligst igen.
 
Tak for din besked!
Vi svarer hurtigst
muligt tilbage.

Havnegade 90
5000 Odense C
Telefon 66 15 90 43
Fax 66 15 96 49
CVR 29621896
seminarer@seminarer.dk

Indsend
< Afholdte arrangementer / Temadag med Dr. Russell Barkley – Verdens førende ADHD ekspert

 

Russell Barkley - ADHD

Temadag med Dr. Russell Barkley – Verdens førende ADHD ekspert

Russell Barkley kommer til Danmark november 2018! Læs mere under billedet.

Den 9. maj 2017, Park Inn by Radisson, København.

Kom og hør verdens førende ADHD ekspert, Russell Barkley, når han gæster Danmark til maj. Dette er den eneste mulighed, du har, for at møde ham i Nordeuropa i 2017, så der er god grund til at sætte et stort kryds i kalenderen!

Temadag med verdens førende ADHD ekspert, Russell Barkley.

Russell Barkley kommer til Danmark november 2018! Læs mere her.

Quick navigation


Seminarer.dk har den store fornøjelse at præsentere verdens førende ekspert i ADHD til en spændende og unik temadag. Med 23 udgivne bøger, mere end 270 videnskabelige artikler samt regelmæssige optrædener i programmer som “60 minutes”, “The Today Show” og “Goodmorning America” er der i sandhed tale om en mand, som er i stand til at formidle svært komplekse emner på en måde, så alle kan være med.
Dr. Barkleys temadag med Seminarer.dk bliver en unik oplevelse. Vi henter ham til København d. 9. maj 2017, hvilket bliver eneste mulighed for at møde ham i Nordeuropa i hele 2017. 

Indhold:

Dr. Barkley vil på denne temadag holde oplæg om tre forskellige emner inden for ADHD.

Det første tema, Dr. Barkley vil fortælle om, har overskriften: “Forståelse for ADHD som en forstyrrelse i de eksekutive funktioner og evnen til at selv-regulere”. Mange års forskning viser, at udfordringerne med ADHD handler om mere end blot problemer med koncentration, hyperaktivitet eller simpel impulskontrol. Mange af de kognitive mangler, som typisk forbindes med ADHD, er centreret omkring de “Eksekutive Funktioner”, hvilket understøtter opfattelsen af, at ADHD i høj grad er et resultat af manglende evne til at selvregulere. Dr. Barkley præsenterer under dette oplæg en model for opfattelsen af ADHD, som tilbyder et mere sammenhængende perspektiv på ADHD og dens konsekvenser.

Oplæg nummer to, som temadagen byder på, har titlen: “Den ‘anden’ opmærksomhedsforstyrrelse: Langsommeligt kognitivt tempo (SCT) versus ADHD”. Lige siden 1798 har den medicinske litteratur om opmærksomhedsforstyrrelser skelnet mellem mindst to forskellige versioner. Den ene, som vi kender som ADHD, er i århundrede løbet med opmærksomheden, mens den anden, som typisk er blevet kaldt ADD, i lang tid er blevet ignoreret. Men det er en fejl, mener Dr. Barkley. Der er nemlig ikke, som vi i mange år har troet, tale om en underkategorisering af ADHD, men i stedet en selvstændig lidelse kaldet “Sluggish Cognitive Tempo” (SCT). Dr. Barkley vil i dette oplæg gå mere i dybden med SCT, og hvor lidt vi egentlig ved om denne lidelse.

Dagens sidste oplæg hedder: “Udfordringerne i at gå fra barn, til teenager, til voksen med ADHD”. Udfordringerne ved at have ADHD ændrer sig, jo ældre den ADHD-ramte bliver. Det gør de krav, vi stiller til børn, når de bliver til teenagere, og til teenagere når de bliver til voksne også. Forandringerne betyder nye muligheder, men også nye udfordringer. Dr. Barkley vil i dette oplæg diskutere, hvordan disse forandringer og udfordringer bedst kan håndteres af børn med ADHD og deres familier. Det giver en meget værdifuld viden for dit arbejde med ADHD-ramte, som du kan bruge i dit daglige arbejde.

Derudover bliver der afholdt en Q&A, så du får altså en unik mulighed for at stille spørgsmål til verdens førende ekspert inden for ADHD.

Udbytte:

Som deltager på denne temadag får du et enestående indblik i den nyeste og vigtigste viden inden for ADHD. Du vil modtage undervisning og indgå i en dialog om spændende og vigtige temaer.

Du vil, med hjælp fra Dr. Barkleys model for hvordan vi skal opfatte ADHD, få en bedre forståelse for ADHDens kompleksitet, og hvordan du som fagperson bedst håndtere denne. Du vil ligeledes få et mere komplet billede af det, nogle kalder “ADD”, men som Dr. Barkley mener, i virkeligheden er en selvstændig lidelse kaldet “Sluggish Cognitive Tempo”.
Alt dette giver dig en mere præcis forståelse for, de udfordringer ADHD- og SCT-ramte har i både deres professionelle og private liv.

Dagens underviser – Russell Barkley:

Russell Barkley, Ph.D., er klinisk professor i psykiatri ved Medical University of South Carolina. Han er certificeret i tre specialer, Klinisk psykologi (ABPP), Klinisk Børne- og Ungdomspsykiatrisk Psykologi, og klinisk neuropsykologi (ABCN, ABPP). Han fungerer både som klinisk forsker, underviser og læge, og har udgivet 23 bøger, vurderingsskalaer og kliniske vejledninger. Han har ligeledes udgivet mere end 270 videnskabelige artikler og bogkapitler knyttet til forståelsen, vurdering og behandling af ADHD og beslægtede lidelser.

Han er grundlægger og redaktør af “The ADHD Report”, et klinisk nyhedsbrev som udkommer hver anden måned, og har gjort det i mere end 20 år. Dr. Barkley har fremlagt mere end 800 taler internationalt og optrådt på tv programmer som “60 Minutes”, “Today Show” og “Good Morning America”. Han har modtaget et hav af priser fra bl.a. American Psychological Association, American Academy of Pediatrics, American Board of Professional Psychology og New England Educational Institute for hans bidrag til forskningen i ADHD og formidlingen af denne.
Han er desuden kendt som en fremragende formidler, og han bliver således brugt af både store populærmedier såvel som anerkendte læreanstalter, når de svære og komplekse spørgsmål inden for ADHD skal kommunikeres på en levende og effektiv måde.

Videoer med Russell Barkley:

Russell Barkley fortæller i videoerne herunder, om de emner han vil komme ind på på temadagen.

Video 1 / 3

Video 2 / 3


Video 3 / 3

Priser og rabatmuligheder

Pris pr. deltager kr. 2.628,- for kunder på vores mailliste, og 2.920,- for andre. Priserne er inkl. forplejning og ekskl. moms. Læs mere og tilmeld dig maillisten – klik her ->

Har din arbejdsplads deltaget flere gange inden for de seneste 12 måneder, opnår I yderligere rabat. Helt op til 10% ekstra.

Rabatten afhænger af, hvor meget din arbejdsplads har deltaget hos os inden for de seneste 12 måneder. Efter én deltagelse opnås: sølvkundestatus. Efter fem deltagelser: guldkundestatus. Priserne er ekskl. moms.
Priser-alm.

Se status for din arbejdsplads – klik her

OBS: Der er mulighed for tolkning fra engelsk til dansk. Tilvælges dette koster det 100,- mere.

STED:

Park Inn by Radisson, København.

Metrostationen Femøren ligger ved siden af Park Inn Copenhagen Airport (to stop fra lufthavnen og seks stop fra Københavns centrum).

Tilbud:

Park Inn har i forbindelse med temadagen med Russell Barkley lavet en specialpris på overnatning, så du kan være frisk og udhvilet når dagen starter. Du kan således bestille et værelse til 1195 kr. (spar 200kr.) Du kan booke dit værelse direkte ved Park Inn på tlf. 3287 0202 eller mail reservations.cph@parkinn.com

Du skal bruge booking nummer 774429 for at opnå rabatten.

NB: Seminarer.dk kan ikke tage imod din hotelreservation, vi er blot formidlere af tilbuddet.


 

english_flag

 

ENGLISH


Seminar with Dr. Russell Barkley!

Seminarer.dk has the great pleasure to present the world’s leading expert on ADHD for an exciting and unique seminar. With 23 published books, more than 270 scientific articles and regular appearances on programs like “60 Minutes,” “The Today Show” and “Good Morning America” there is no doubt that we are talking about a man who is able to communicate very complex issues to everyone.

The seminar with Dr. Barkley will be an unique experience and it is the only chance to hear him talk in Northern Europe in all of 2017.

Dr. Barkley will give three talks, on the following topics:

  • The Nature and Theory of ADHD as a Disorder Of Executive Functioning and Self-Regulation
  • The Other Attention Disorder: Sluggish Cognitive Tempo versus ADHD (ADD)
  • Addressing the Issues in the Transition from Child to Adolescent to Adult ADHD

Furthermore, we will schedule time for a Q&A, and honestly – when is your next opportunity to ask a question to the world’s foremost expert on ADHD?

About Dr. Barkley:

Russell A. Barkley, Ph.D., is a Clinical Professor of Psychiatry at the Medical University of South Carolina. He is a Diplomate (board certified) in three specialties, Clinical Psychology (ABPP), Clinical Child and Adolescent Psychology, and Clinical Neuropsychology (ABCN, ABPP). Dr. Barkley is a clinical scientist, educator, and practitioner who has published 23 books, rating scales, and clinical manuals numbering 41 editions. He has also published more than 270 scientific articles and book chapters related to the nature, assessment, and treatment of ADHD and related disorders. He is the founder and Editor of the bimonthly clinical newsletter, The ADHD Report, now in its 20th year of publication.

Dr. Barkley has presented more than 800 invited addresses internationally and appeared on nationally televised programs such as 60 Minutes, the Today Show, Good Morning America, CBS Sunday Morning, CNN, and many other programs on behalf of those with ADHD. He has received awards from the American Psychological Association, American Academy of Pediatrics, American Board of Professional Psychology, Association for the Advancement of Applied and Preventive Psychology, New England Educational Institute, the Wisconsin Psychological Association, and Children and Adults with ADHD (CHADD) for his career accomplishments, contributions to research in ADHD, to clinical practice, and for the dissemination of science.

Content on the day

At this seminar, Dr. Barkley will present three different subjects within ADHD.

The first subject that Dr. Barkley will present has the headline: “The Nature and Theory of ADHD as a Disorder of Executive Functioning and Self-Regulation”. Years of research has shown that the challenges with ADHD are more than just issues with concentration, hyper-activity or simple impulse control issues. Many of the cognitive deficits that are typically associated with ADHD are centred on the “executive functions”, which supports the perception that ADHD, to a large degree, is a result of the missing ability to self-regulate. During this presentation, Dr. Barkley will present a model for the perception of ADHD, which offers a more coherent perspective of ADHD and its consequences.

The second subject at the seminar has the title: “The Other Attention Disorder: Sluggish Cognitive Tempo (SCT) versus ADHD)”. Since 1798, medical literature on attention disorders has distinguished between at least two different versions. The first, which we know as ADHD, has received all the attention for hundred of years, while the other, which is typically called ADD, had been ignored. According to Dr. Barkley that is a mistake because ADD is not a subcategory of ADHD, which has been the belief for many years, but instead an independent affliction called: “Sluggish Cognitive Tempo” (SCT). During this presentation, Dr. Barkley will present SCT in depth and show how little we really know about this affliction.

The last subject of the day is called: “Addressing the Issues in the Transition from Child to Adolescent to Adult ADHD”. The challenges with having ADHD change the older the person with ADHD gets. The same are the demands we put on children when they become teenagers and when teenagers become adults. The changes bring new possibilities but also new challenges. In this presentation, Dr. Barkley will discuss how these changes and challenges can be handled in the best possible way by children with ADHD and their families. This will give you valuable knowledge that you can use in your daily work with people, who have ADHD.

Furthermore, we will have a Q&A session, where you get a unique opportunity to ask the world leading expert on ADHD questions.

When and where?

The seminar will be held on may 9th 2017 at Park Inn by Radison, Copenhagen. The price will be 2920 DKK. You can book your ticket at on this page by clicking “Tilmeld” on top of this page. Or you can call +45 66 15 90 43 or mail via seminarer@seminarer.dk.

Gå til top