E-mail blev ikke sendt!
Prøv venligst igen.
 
Tak for din besked!
Vi svarer hurtigst
muligt tilbage.

Havnegade 90
5000 Odense C
Telefon 66 15 90 43
Fax 66 15 96 49
CVR 29621896
seminarer@seminarer.dk

Indsend
< Afholdte arrangementer / Tvangsadoption

 

tvangsadoption

Tvangsadoption

DENNE DAG ER AFHOLDT!

TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV, SÅ BLIVER DU BLANDT DE FØRSTE, DER FÅR BESKED, HVIS VI GENUDBYDER DETTE KURSUS.

Fra et juridisk og psykologisk perspektiv.

Tvangsadoption – fra et juridisk og psykologisk perspektiv

Debatten om tvangsadoption ulmer. Antallet af sager er stigende, men det er en meget indgribende afgørelse da børnene står til at miste den varige kontakt med deres biologiske forældre. Det overordnede formål med en adoption er altid, at den skal være til barnets bedste. Men det er et særdeles kompliceret og dilemmafyldt felt du som myndighedssagsbehandler, faglig konsulent eller faglig leder står overfor. Særligt set i lyset af, at nyeste forskningsresultater peger på, at det i særlige sager, er væsentligt at tale om tvangsadoption. Derfor er det afgørende, at du er klædt på til at anvende reglerne for adoption uden samtykke, at du er rustet til at beskrive kravene til forældrekompetence- og tilknytningsundersøgelser, og ikke mindst, at du har kendskab til nyeste forskningsresultater og undersøgelser fra området.

På denne kursusdag har du en særlig mulighed for at få opkvalificeret din juridiske og psykologfaglige viden, når cand. jur. Bente Adolphsen og cand. psych. Knud Hjulmand ser på de særlige aspekter, der vedrører adoption uden samtykke.  

Optimale udviklingsbetingelser: Stabilitet, ro og kontinuitet

For den gruppe af de anbragte børn, der forventes at være anbragt i hele deres barndom, er det afgørende at overveje, hvordan de bedst sikres en stabil og kontinuerlig opvækst. Det er i denne type af situationer, at kommunen må overveje, om de generelle regler om anbringelse er stærke nok til at sikre barnet den fornødne ro til at trives og udvikle sig under anbringelsen. Hvis det er tilfældet, må kommunen nøje overveje og vurdere, om forældrene har så få evner og kompetencer, at der ikke er udsigt til, at de vil kunne spille en positiv rolle for barnet under opvæksten og senere i livet og/eller om barnet evt. har knyttet sig så stærkt til sit anbringelsessted, at det vil være til skade for barnet, hvis det flyttes.

Dagens program

Bente Adolphsen, Juridisk konsulent, cand.jur., er kendt som en af landets mest kompetente jurister inden for børne- og ungeområdet med en samtidig praktisk fundering i den kommunale forvaltning. Hun yder pt. fast juridisk ad hoc sagsstøtte på børne- og ungeområdet til flere kommuner, ligesom hun er hyppig underviser inden for emner som bl.a. adoption uden samtykke, efterværn, magtanvendelse og underretnings- og tavshed. Bente Adolphsen er kendt som en underviser, der kan gøre svært juridisk stof tilgængeligt og praksisorienteret.

Kl. 9.00-12.00

Bente Adolphsen indleder dagen med at give dig juridiske aspekter på adoption uden samtykke, herunder:

  • Evnen til at vurdere, hvornår bestemmelserne om adoption uden samtykke tages i anvendelse.
  • Viden om anvendelse af adoptionslovgivningen med udgangspunkt i helhedsorienteret tilgang til barnets udvikling i samspil med prognoser i forhold til forældrekompetencer.
  • Kendskab til sammenhængen mellem bestemmelsernes i Serviceloven og adoptionslovgivningen.

Knud Hjulmand, cand. psych., autoriseret psykolog, specialist og supervisor i klinisk børnepsykologi samt børnesagkyndig psykolog i Ankestyrelsen. Knud Hjulmand har årelang erfaring som børnepsykolog. Han er bl.a. børnesagkyndig konsulent ved Københavns Byret og Østre Landsret samt mangeårig ansættelse på Københavns Universitet. Knud Hjulmand har stor erfaring med undervisning, kurser og forelæsninger om bl.a. forældrekompetence – og tilknytningsundersøgelser, videreført anbringelse og adoption uden samtykke. Han har som konsulent medvirket i projekter udført for Socialstyrelsen om bl.a. VISO’s rådgivning om adoption uden samtykke samt med projektgruppe fra KU gennemført “Vidensindsamling om metoder til vurdering af forældreevnen i sager om adoption uden samtykke” for Socialstyrelsen m.v.

Kl. 13.00- 16.00

Fra et psykologisk perspektiv afrunder Knud Hjulmand dagen med at give dig viden om:

  • Begreberne “tilknytning”, “forældreevne” og “kontinuitet” samt adoption som indsats.
  • Den børnesagkyndige/psykologfaglige dokumentation herunder: forældrekompetenceundersøgelser, tilknytningsundersøgelser – i relation til anbringelsessager, sager om videreført anbringelse (§68a) og om adoption uden samtykke.
  • Gennemgang af aktuelle forskningsresultater og undersøgelser fra området.

Priser og rabatmuligheder

Pris pr. deltager kr. 2.655,- for kunder på vores mailliste, og 2.950,- for andre. Priserne er inkl. forplejning og ekskl. moms. Læs mere og tilmeld dig maillisten – klik her ->

Har din arbejdsplads deltaget flere gange inden for de seneste 12 måneder, opnår I yderligere rabat. Helt op til 10 %, hvis I er guldkunder. 5 % hvis I er sølvkunder.

Rabatten afhænger af, hvor meget din arbejdsplads har deltaget hos os inden for de seneste 12 måneder. Efter én deltagelse opnås: sølvkundestatus. Efter fem deltagelser: guldkundestatus. Priserne er ekskl. moms.

priser-seminarer.dk

Se status for din arbejdsplads – klik her

DELTAGERBEVIS
Du får deltagerbevis på dagen

Gå til top