E-mail blev ikke sendt!
Prøv venligst igen.
 
Tak for din besked!
Vi svarer hurtigst
muligt tilbage.

Havnegade 90
5000 Odense C
Telefon 66 15 90 43
Fax 66 15 96 49
CVR 29621896
seminarer@seminarer.dk

Indsend
< Afholdte arrangementer / Agiteret adfærd

 

Agiteret adfærd

Agiteret adfærd

DENNE DAG ER AFHOLDT!

TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV, SÅ BLIVER DU BLANDT DE FØRSTE, DER FÅR BESKED, HVIS VI GENUDBYDER DETTE KURSUS.

Agiteret adfærd

Når dysfunktioner i hjernen skaber problemer

Neuropædagogiske tilgange kan minimere vredesudbrud, konflikter og destruktiv adfærd 

Nogle borgere kan være ramt af en dysfunktion i hjernen, som gør, at de udviser agiteret adfærd i form af pludselige vredesudbrud, skæld ud, “kort lunte”, manglende emotionel kontrol og fysisk uro. Adfærden skaber angst og konflikter i samværet med andre, og det stiller store krav til personalet. For hvordan hjælper vi disse borgere, før de når at blive eksplosive, rastløse eller selvskadende i deres adfærd?

Agiteret adfærd hænger ofte direkte sammen med dysfunktioner i hjernen og er ikke bevidste negative handlinger. Derfor er det vigtigt at have viden om, hvilke områder i hjernen der er skadet eller skyldes manglende udvikling/stimulering – samt hvordan dette påvirker borgerens personlighed og adfærd.

I neuropædagogik tænker vi kognitionspsykologisk, “bagom” adfærden, og prøver på at forstå det, som borgeren forstår/oplever. Vi sætter os grundigt ind i både diagnose, sygdomsforløb, personlighed – men også borgerens levede liv. Når først vi  går “bagom” adfærden og lærer personen at kende, kan der være en anden logik i måden at tænke og handle på.

Denne viden giver mulighed for at vi bedre kan ”rumme” borgeren, og at vi kan være langt mere på forkant med den agiterede adfærd – herunder udarbejde konkrete strategier, der tager udgangspunkt i den enkelte borgers funktionsniveau.

Indhold på dagen

På denne kursusdag sætter de to neuro-specialister Bente Juul og Susanne Bommelund fokus på, hvordan agiteret adfærd hænger direkte sammen med dysfunktioner i hjernen.

Du får et grundlæggende kendskab til den neuropædagogiske tankegang, og du bliver introduceret til neuropædagogiske redskaber.

Målgruppe

Kurset er primært målrettet dig, som dagligt er i kontakt med borgere med demens, udviklingshæmning eller en senhjerneskade. Det kan være, at du arbejder som pædagog, pædagogisk assistent, socialpædagog, social- og sundhedsassistent eller hjælper, kontaktperson eller hjemmevejleder.

Dit udbytte af dagen

  • Agiteret adfærd – hvem, hvornår og hvorfor?
  • En neuropsykologisk forklaring på hjernens funktioner med særligt fokus på arousal, sanseforstyrrelser, emotioner, eksekutive funktioner, empati og spejlneuronernes betydning for det neurofaglige arbejde.
  • Inspiration til at tilrettelægge en hverdag med positivt samspil, flere succesoplevelser og færre konflikter.
  • Hvordan du fremmer menneskers trivsel i hverdagen gennem neuropædagogiske læreprocesser.
  • Værktøjer og inspiration til, hvordan du omsætter principperne i neuropædagogik til praksis.

Dagens undervisere

Susanne Bommelund, Fysioterapeut, SD i formidling og klinisk uddannelse, certificeret Leadership coach mm. Susanne Bommelund er ansat som konsulent og VISO specialist i Hjernerådgivningen Fyn og har mere end 18 års praktisk erfaring, herunder rådgivning og undervisning af fagpersonale omkring mennesker med dysfunktioner i hjernen.

Bente Juul, Neuropædagog, PD psyk, Certificeret leadership coach mm. Bente Juul er ansat som konsulent og VISO specialist i Hjernerådgivningen Fyn og har mere end 28 års praktisk erfaring, herunder rådgivning og undervisning af fagpersonale omkring mennesker med dysfunktioner i hjernen.  

Sagt om underviserne:

Fantastisk engagerede oplægsholdere. Fagligt velfunderet – teori og praksis. Meget givende!

Spændende og nærværende undervisere.

Praksis og teori har været tilpas blandet. Jeg har lært nyt i dag. Tak for det. Super gode undervisere!

Hjemtagelse: I har også mulighed for at bestille kurset som en hjemtagelse, så hele organisationen får glæde af undervisningen. Kontakt venligst Seminarer.dk for nærmere info.

Priser og rabatmuligheder


Pris pr. deltager kr. 2.628,- for kunder på vores mailliste, og 2.920,- for andre. Priserne er inkl. forplejning og ekskl. moms. Læs mere og tilmeld dig maillisten – klik her ->

Har din arbejdsplads deltaget flere gange inden for de seneste 12 måneder, opnår I yderligere rabat. Helt op til 10% ekstra.

Rabatten afhænger af, hvor meget din arbejdsplads har deltaget hos os inden for de seneste 12 måneder. Efter én deltagelse opnås: sølvkundestatus. Efter fem deltagelser: guldkundestatus. Priserne er ekskl. moms.
Priser-alm.

Se status for din arbejdsplads – klik her

Deltagerbevis

Du får deltagerbevis på dagen.

Gå til top