E-mail blev ikke sendt!
Prøv venligst igen.
 
Tak for din besked!
Vi svarer hurtigst
muligt tilbage.

Havnegade 90
5000 Odense C
Telefon 66 15 90 43
Fax 66 15 96 49
CVR 29621896
seminarer@seminarer.dk

Indsend
< Afholdte arrangementer / AKT-/Inklusionsvejleder Uddannelsen 2018 – Modul 4

 

akt uddannelse

AKT-/Inklusionsvejleder Uddannelsen 2018 – Modul 4

TID & STED:
Modul 1: Den 18.-20. september 2018
Modul 2: Den 24. – 25. oktober 2018
Modul 3: Den 28.-30. november 2018
Modul 4: Den 10. – 11. januar 2019

Alle moduler afholdes på Hotel Park, Middelfart.

Intensiv AKT uddannelse, der klæder dig på til rollen som AKT- og inklusionsvejleder, så du kan styrke skolens inklusionsarbejde i praksis.


Quick navigation


Interview med Tacha Elung

Bliv certificeret AKT- og inklusionsvejleder

En intensiv uddannelse, der klæder dig på til rollen som AKT-/ Inklusionsvejleder, så du kan styrke skolens Inklusionsarbejde i praksis, fremme den forebyggende indsats, yde kollegial supervision, vejlede teams omkring udformningen af inkluderende handleplaner og styrke inddragelsen af forældre.

Uddannelsen omfatter 10 hele dage eller 63 timers undervisning, ekskl. kollegial networking, forberedelse m.v.

Indholdet er udviklet i tæt samarbejde med underviserne og sigter mod at give deltagerne en bred teoretisk viden bundet sammen af praktiske øvelser, der inddrager eksempler og problemstillinger fra deltagernes dagligdag.

Deltagere, der har gennemført de fire moduler og fået godkendt den afleverede studieopgave, modtager på sidste modul certifikat som AKT-Vejleder fra Seminarer.dk Ved gennemført forløb påtegnes 10 ECTS point.

AKT- og inklusionsvejleder uddannelsens 4 moduler indeholder

MODUL 1

Inklusion i teori og praksis · Klassearbejde · Vejlederrollen

Modulet sætter fokus på problematikkerne i relation til debatten om inklusion i folkeskolen og giver input til organiseringen af inkluderende tiltag i praksis, så ressourcerne udnyttes bedst muligt. Du får indblik i systemisk tænkning og konkrete redskaber til det forebyggende klassearbejde, der kan medvirke til at fremme såvel den kortsigtede som den langsigtede specialpædagogiske indsats på skolerne.

Vi sætter særligt fokus på og giver konkrete redskaber til AKT-/inklusionsvejlederen som leder for gruppedynamiske forandrings-/forbedringsprocesser for klasser/grupper, der er udfordret af dagligdage med mange konflikter, utryghed og mistrivsel. Hvordan du, som AKT-/Inklusionsvejleder, klæder dine kolleger på til at kunne agere i den inkluderende folkeskole. Indføring i hypotesedannelse og handleplaner.

UDBYTTE:

I løbet af modulets tre dage får du viden om:

 • Inklusionsteori – er der forskel på inklusion og rummelighed?
 • Systemisk tænkning som fundament for inkluderende praksis
  – Sprogets betydning
 • Hvordan vi bruger ressourcerne bedst muligt. Input til inkluderende
  tiltag i praksis – klasseledelse, synlig læring, opretholdende
  faktorer og forældrefællesskab
 • Konkrete redskaber og kompetencer til at lede konfliktfyldte
  gruppedynamiske processer, herunder indføring i de fire faser:
  Forarbejdet, genoprettelsesprocessen, ny start og evaluering
 • Indføring i konfliktmæglingsteknikker

UNDERVISERE
Tacha Elung, Jan Andersen

MODUL 2

Vejlederollen – kollegial supervision

På modulet arbejder vi med supervision, observationer, hypotesedannelser og individuelle handleplaner skabt med fokus på dialektikken mellem systemet og individet. Vi øver forskellige spørgsmålstyper og gennem Maturanas tre domæner at supervisere.

Målet er at sætte AKT-/Inklusionsvejlederen i stand til, gennem systemisk supervision af kolleger, at skabe refleksion og perspektivskifte og derigennem hypotesedannelser og efterfølgende individuelle handleplaner i et systemisk perspektiv.

UDBYTTE:

På modulet får du:

 • Kompetence til at supervisere kolleger omkring problemstillinger
 • Kompetence til at lave hypotesedannelser og udforme inkluderende
  handleplaner
 • Kompetence til at igangsætte inkluderende handleplaner og
  vejlede kolleger i dette
 • Praktisk erfaring med coaching værktøjer, således at disse bliver
  brugbare i dit daglige arbejde som AKT-/Inklusionsvejleder
 • Teoretisk og praktisk erfaring med at anvende lytte- og spørgeteknikker

UNDERVISER
Tacha Elung

MODUL 3

Forældrearbejde · Tværfagligt samarbejde · Kommunikation

Modulet sætter fokus på, hvordan AKT-/Inklusionsvejlederen kan kvalificere lærere og forældre til et bedre samarbejde. Modulet kommer bl.a. ind på de lovgivningsmæssige begrænsninger og muligheder for skolehjemsamarbejdet og for det tværfaglige
samarbejde.

Derudover får AKT-/Inklusionsvejlederen konkrete kommunikationsredskaber samt brugbar indsigt og viden, der fremmer et konstruktivt udgangspunkt for samarbejdet mellem skole og hjem, mellem AKT-/Inklusionsvejleder og lærer og i det øvrige professionelle børne- og ungeteam.

Målet er at styrke AKT-/Inklusionsvejlederens professionelle praksis i forhold til samarbejdet omkring eleven.

UDBYTTE
Du får i løbet af modulets tre dage:

 • Viden om tavshedspligtreglerne: Hvornår og hvilke oplysninger
  må vi udveksle?
 • Hvornår og hvordan underretter vi til de sociale myndigheder?
 • Indføring i kommunikationsmodellen Strategisk Tænkning
 • Træningsøvelser i lineær og cirkulær tænkning og spørgeteknikker
 • Træning i visualisering

UNDERVISERE
Bente Adolphsen og Bent Hougaard

MODUL 4

Gennemgribende udviklingsforstyrrelser og individuelle handleplaner – certificering.

Modulet giver en forståelse for, hvilke psykologiske forstyrrelser og neurologiske dysfunktioner, der har indvirken på og betydning for barnets sociale, emotionelle og kognitive udvikling. Du får en forståelse for barnets hverdag set fra barnets perspektiv, herunder hvilke faktorer i systemet rundt om barnet, der påvirker og dermed kan være medskaber af uhensigtsmæssig adfærd, samt i den forbindelse, hvilke interventionsmuligheder, der kan sættes i værk.

Du får en forståelse for metakognitiv udvikling hos barnet og redskaber til, hvordan man bevidstgører og udvikler refleksive tankeprocesser hos barnet, der giver redskaber til øget læring og trivsel. Målet er at sætte AKT-/Inklusionsvejlederen i stand til, gennem systemisk supervision af kolleger, at skabe refleksion og perspektivskifte og derigennem hypotesedannelser og efterfølgende individuelle handleplaner i et systemisk perspektiv.

UDBYTTE
På modulet får du:

  • Teoretisk viden om specifikke og gennemgribende udviklingsforstyrrelser
  • Indsigt i barnets oplevelse af hverdagen, og hvilke faktorer der
   spiller ind på adfærden
  • Kendskab til redskaber, der kan hjælpe barnet til at være i
   ’normalmiljøet’, både på individniveau og i systemet
  • Viden om, hvad den metakognitive udvikling betyder for barnets
   trivsel og læring
  • Kompetence til udvikling af refleksive tankeprocesser hos barnet

UNDERVISER
Tacha Elung

Modulet giver mulighed for etablering af netværk og/eller sparringspartnere efter ønske og behov, så den enkelte føler sig rustet til at fortsætte læreprocessen efter endt uddannelse. 

AKT-CERTIFICERING

Deltagere, der har gennemført de fire moduler og fået godkendt den afleverede  studieopgave, modtager på sidste modul certifikat som AKT-/ Inklusionsvejleder fra Seminarer.dk.

Deadline for studieopgave: 17. december 2018.

PRIS

Prisen for deltagelse afhænger af, hvor meget din arbejdsplads har deltaget hos os inden for de seneste 12 måneder. Efter én deltagelse opnås: sølvkundestatus. Efter fem deltagelser: guldkundestatus. Prisen er ekskl. moms, men inkluderer undervisning, kursusmaterialer, fuld forplejning (ekskl. drikkevarer til middagen) samt seks overnatninger på enkeltværelse.

AKT prser

Læs mere om rabatmuligheder hos seminarer.dk – klik her ->

Gå til top