E-mail blev ikke sendt!
Prøv venligst igen.
 
Tak for din besked!
Vi svarer hurtigst
muligt tilbage.

Havnegade 90
5000 Odense C
Telefon 66 15 90 43
Fax 66 15 96 49
CVR 29621896
seminarer@seminarer.dk

Indsend
< Afholdte arrangementer / AKT-uddannelse – Hold 2

 

AKT-uddannelse – Hold 2

DENNE UDDANNELSE ER AFHOLDT!

Vi leder i øjeblikket efter nye datoer. Ring venligt på 6615 9043 eller skriv til seminarer@seminarer.dk, hvis du ønsker at komme på venteliste til næste hold. Så kontakter vi dig, når vi har fundet nye datoer.

Intensiv AKT uddannelse, der klæder dig på til rollen som AKT- og inklusionsvejleder, så du kan styrke skolens inklusionsarbejde i praksis.

Find det nyeste hold – Find AKT 2018/2019 her!

Quick navigation


Bliv certificeret AKT- og inklusionsvejleder

En intensiv uddannelse, der klæder dig på til rollen som AKT-/ Inklusionsvejleder, så du kan styrke skolens Inklusionsarbejde i praksis, fremme den forebyggende indsats, yde kollegial supervision, vejlede teams omkring udformningen af inkluderende handleplaner og styrke inddragelsen af forældre.

Uddannelsen omfatter 10 hele dage eller 63 timers undervisning, ekskl. kollegial networking, forberedelse m.v.

Indholdet er udviklet i tæt samarbejde med underviserne og sigter mod at give deltagerne en bred teoretisk viden bundet sammen af praktiske øvelser, der inddrager eksempler og problemstillinger fra deltagernes dagligdag.

Deltagere, der har gennemført de fire moduler og fået godkendt den afleverede studieopgave, modtager på sidste modul certifikat som AKT-Vejleder fra Seminarer.dk Ved gennemført forløb påtegnes 10 ECTS point.

AKT- og inklusionsvejleder uddannelsens 4 moduler indeholder

MODUL 1

Inklusion i teori og praksis · Klassearbejde · Vejlederrollen

Modulet sætter fokus på problematikkerne i relation til debatten
om inklusion i folkeskolen og giver input til organiseringen af
inkluderende tiltag i praksis, så ressourcerne udnyttes bedst muligt.
Du får indblik i systemisk tænkning og konkrete redskaber til
det forebyggende klassearbejde, der kan medvirke til at fremme
såvel den kortsigtede som den langsigtede specialpædagogiske
indsats på skolerne.

Vi sætter særligt fokus på og giver konkrete redskaber til AKT-/
inklusionsvejlederen som leder for gruppedynamiske forandrings-/
forbedringsprocesser for klasser/grupper, der er udfordret
af dagligdage med mange konflikter, utryghed og mistrivsel.
Hvordan du, som AKT-/Inklusionsvejleder, klæder dine kolleger
på til at kunne agere i den inkluderende folkeskole. Indføring i
hypotesedannelse og handleplaner.

UDBYTTE:

I løbet af modulets tre dage får du viden om:

 • Inklusionsteori – er der forskel på inklusion og rummelighed?
 • Systemisk tænkning som fundament for inkluderende praksis
  – Sprogets betydning
 • Hvordan vi bruger ressourcerne bedst muligt. Input til inkluderende
  tiltag i praksis – klasseledelse, synlig læring, opretholdende
  faktorer og forældrefællesskab
 • Konkrete redskaber og kompetencer til at lede konfliktfyldte
  gruppedynamiske processer, herunder indføring i de fire faser:
  Forarbejdet, genoprettelsesprocessen, ny start og evaluering
 • Indføring i konfliktmæglingsteknikker

UNDERVISERE
Tacha Elung-Wittorff, Jan Andersen

MODUL 2

Vejlederollen – kollegial supervision

På modulet arbejder vi med supervision, observationer, hypotesedannelser
og individuelle handleplaner skabt med fokus på
dialektikken mellem systemet og individet.
Vi øver forskellige spørgsmålstyper og gennem Maturanas tre
domæner at supervisere.

Målet er at sætte AKT-/Inklusionsvejlederen i stand til, gennem
systemisk supervision af kolleger, at skabe refleksion og perspektivskifte
og derigennem hypotesedannelser og efterfølgende
individuelle handleplaner i et systemisk perspektiv.

UDBYTTE:

På modulet får du:

 • Kompetence til at supervisere kolleger omkring problemstillinger
 • Kompetence til at lave hypotesedannelser og udforme inkluderende
  handleplaner
 • Kompetence til at igangsætte inkluderende handleplaner og
  vejlede kolleger i dette
 • Praktisk erfaring med coaching værktøjer, således at disse bliver
  brugbare i dit daglige arbejde som AKT-/Inklusionsvejleder
 • Teoretisk og praktisk erfaring med at anvende lytte- og spørgeteknikker

UNDERVISER
Tacha Elung-Wittorff

MODUL 3

Forældrearbejde · Tværfagligt samarbejde · Kommunikation

Modulet sætter fokus på, hvordan AKT-/Inklusionsvejlederen kan
kvalificere lærere og forældre til et bedre samarbejde. Modulet
kommer bl.a. ind på de lovgivningsmæssige begrænsninger og
muligheder for skolehjemsamarbejdet og for det tværfaglige
samarbejde.

Derudover får AKT-/Inklusionsvejlederen konkrete kommunikationsredskaber
samt brugbar indsigt og viden, der fremmer et
konstruktivt udgangspunkt for samarbejdet mellem skole og
hjem, mellem AKT-/Inklusionsvejleder og lærer og i det øvrige
professionelle børne- og ungeteam.
Målet er at styrke AKT-/Inklusionsvejlederens professionelle praksis
i forhold til samarbejdet omkring eleven.

UDBYTTE
Du får i løbet af modulets tre dage:

 • Viden om tavshedspligtreglerne: Hvornår og hvilke oplysninger
  må vi udveksle?
 • Hvornår og hvordan underretter vi til de sociale myndigheder?
 • Indføring i kommunikationsmodellen Strategisk Tænkning
 • Træningsøvelser i lineær og cirkulær tænkning og spørgeteknikker
 • Træning i visualisering

UNDERVISERE
Bente Adolphsen og Bent Hougaard

MODUL 4

Gennemgribende udviklingsforstyrrelser og individuelle handleplaner – certificering

Modulet giver en forståelse for, hvilke psykologiske forstyrrelser
og neurologiske dysfunktioner, der har indvirken på og betydning
for barnets sociale, emotionelle og kognitive udvikling. Du får en
forståelse for barnets hverdag set fra barnets perspektiv, herunder
hvilke faktorer i systemet rundt om barnet, der påvirker og dermed
kan være medskaber af uhensigtsmæssig adfærd, samt i den
forbindelse, hvilke interventionsmuligheder, der kan sættes i værk.

Du får en forståelse for metakognitiv udvikling hos barnet og redskaber
til, hvordan man bevidstgører og udvikler refleksive tankeprocesser
hos barnet, der giver redskaber til øget læring og trivsel.
Målet er at sætte AKT-/Inklusionsvejlederen i stand til, gennem
systemisk supervision af kolleger, at skabe refleksion og perspektivskifte
og derigennem hypotesedannelser og efterfølgende individuelle
handleplaner i et systemisk perspektiv.

UDBYTTE
På modulet får du:

  • Teoretisk viden om specifikke og gennemgribende udviklingsforstyrrelser
  • Indsigt i barnets oplevelse af hverdagen, og hvilke faktorer der
   spiller ind på adfærden
  • Kendskab til redskaber, der kan hjælpe barnet til at være i
   ’normalmiljøet’, både på individniveau og i systemet
  • Viden om, hvad den metakognitive udvikling betyder for barnets
   trivsel og læring
  • Kompetence til udvikling af refleksive tankeprocesser hos barnet

UNDERVISER
Tacha Elung-Wittorff

Modulet giver mulighed for etablering af netværk og/eller sparringspartnere
efter ønske og behov, så den enkelte føler sig rustet
til at fortsætte læreprocessen efter endt uddannelse. 

AKT-CERTIFICERING

Deltagere, der har gennemført de fire moduler og fået godkendt den afleverede studieopgave, modtager på sidste modul certifikat som AKT-/ Inklusionsvejleder fra Seminarer.dk.

PRIS

Prisen for deltagelse afhænger af, hvor meget din arbejdsplads har deltaget hos os inden for de seneste 12 måneder. Efter én deltagelse opnås: sølvkundestatus. Efter fem deltagelser: guldkundestatus. Prisen er ekskl. moms, men inkluderer undervisning, kursusmaterialer, fuld forplejning (ekskl. drikkevarer til middagen) samt seks overnatninger på enkeltværelse.

AKT prser

Læs mere om rabatmuligheder hos seminarer.dk – klik her ->

Gå til top