E-mail blev ikke sendt!
Prøv venligst igen.
 
Tak for din besked!
Vi svarer hurtigst
muligt tilbage.

Havnegade 90
5000 Odense C
Telefon 66 15 90 43
Fax 66 15 96 49
CVR 29621896
seminarer@seminarer.dk

Indsend
< Afholdte arrangementer / Arbejdsmarkedstilknytning af borgere med anden etnisk baggrund

 

Arbejdsmarkedstilknytning af borgere med anden etnisk baggrund

DENNE DAG ER AFHOLDT!

TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV, SÅ BLIVER DU BLANDT DE FØRSTE, DER FÅR BESKED, HVIS VI GENUDBYDER DETTE KURSUS.

Arbejdsmarkedstilknytning af borgere med anden etnisk baggrund
– få kulturforståelse og redskaber til din professionelle kommunikation

Borgere fra forskellige kulturer har hver deres syn på arbejdets værdi, sygdomstænkning, den enkeltes rettigheder og pligter i forhold til arbejdsmarkedet samt ligestilling mellem kønnene.
Dette nødvendiggør, at du som fagprofessionel har en gennemgribende indsigt i kulturforståelse og interkulturel kommunikation, så du undgår kulturelle snubletråde i dit arbejde og dermed sikrer, at borgere med anden etnisk baggrund opnår en vellykket tilknytning til det danske arbejdsmarked.
Med viden og redskaber fra tre eksperter får du med denne dag mulighed for at effektivisere indsatser og skabe progression i sager omhandlende borgere med anden etnisk baggrund.

Se også interview med Mads Bentzen:

Når Roshans møde på jobcentret kører af sporet”

“Eksilstress rammer hårdt”

Se også interview med Nadia El-Gendi

Man skal lære at stille interkulturelle spørgsmål

Kulturforståelse og interkulturel kommunikation

Mødet med borgere af anden etnisk baggrund kan give anledning til udfordringer i dit arbejde som fagprofessionel. Det kan for eksempel være vanskeligt at få nydanske kvinder knyttet til arbejdsmarkedet på grund af kulturelle forskelle i synet på kønsroller. Sygdomstænkningen er ligeledes afhængig af den enkeltes kultur, hvorfor dette også kan give ophav til stridspunkter i arbejdsmarkedstilknytningen af nydanske borgere.

Men med viden om og forståelse for de forskellige kulturer bliver din kommunikation med borgere med anden etnisk baggrund betragteligt nemmere.

Det er dog ikke kun den verbale kommunikation, der er vigtig. Det er også yderst vigtigt at være opmærksom på, hvordan vi sætter os i rummet, og hvem vi kigger på, når vi taler, valget af tolk, kultursensitivitet og samarbejdet mellem forvaltninger. Det er denne 360 graders totalkommunikation rundt om borgeren, der er væsentlig i kulturmødet.

Kursusdagen er vidensbaseret og praksisnær med hele tre eksperter på området og er sammensat, så du får viden om og redskaber til at forbedre din kommunikation med borgeren, hvilket fører til færre misforståelser og en bedre gensidig forståelse.

Dagens indhold og eksperter:

Cand.pæd. i antropologi Nadia El-Gendi giver dig ekspertviden om og indsigt i:

  • kulturforståelse i forhold til etniske minoriteter
  • udfordringer i arbejdet med etniske minoriteter, herunder kommunikation og gensidig forståelse og kulturmødets logikker
  • sygdomsforståelse, familieforståelse, social kontrol og arbejdsforståelse med henblik på at skabe progression i fastlåste sager
  • redskaber og metoder til effektivisering af indsatser, der skaber progression i sager, og dermed hjælper nydanskerne til at opnå tilknytning til det danske arbejdsmarked

Nadia El-Gendi er cand. pæd. i antropologi og har stor erfaring inden for flere områder af beskæftigelsesindsatsen, og har specialiseret sig inden for temaerne: integration, interkulturel kommunikation og kulturmøder. Nadia El-Gendi er tilknyttet Cabi som seniorkonsulent, Sociallægeinstitutionen som antropolog, Aarhus kommune og Gateway Healthcare, Rhode Island USA, som udviklingskonsulent. Derudover er hun selvstændig konsulent.

Kulturforståelse og redskaber til din professionelle kommunikation

Stifter af Center For Integration, Mads Bentzen og kandidat i Arabisk og Islamstudier, Toke Lundstrøm bidrager med praksisnær viden om samtalen og kulturmødet med oplæg til refleksion og krydret med eksempler inden for følgende emner:

  • eksilstress, socioøkonomisk stress og traumer med fakta, tal og konkrete eksempler
  • mentalisering og traumer – fokus på traumers påvirkning af evnen til at mentalisere
  • kultursensitivitet, herunder misforståelser og gensidig respekt
  • tværfagligt samarbejde, herunder samarbejdet mellem forvaltninger
  • praktiske råd og teknikker i forhold til indretning af mødelokaler, strukturering af samtaler og brugen af tolk.

Mads Bentzen er stifter af Center for Integration, der er en landsdækkende aktør med speciale i skræddersyede foranstaltninger til udsatte børn, unge og familier med etnisk minoritetsbaggrund. Med en fortid i Ungerågivningen i Aarhus Kommune, Dansk Flygtningehjælp og Røde Kors Asylafdeling har Mads Bentzen opnået en særlig flygtningefaglig viden. Som mangeårig bisidder ved kommunale samtaler har Mads Bentzen en unik indsigt i samspillet mellem dig som fagprofessionel og borgeren med anden etnisk baggrund og har samtidig en stor forståelse for den politisk styrede kommune, hvor budget og aktivitet skal hænge sammen.

Toke Lundstrøm har en kandidat i Arabisk og Islamstudier og er tilknyttet Center for Integration. Toke Lundstrøm taler arabisk og besidder stor viden om kultursensitiv vejledning af mellemøstlige familier.

Han har mange års erfaring i arbejdet med flygtninge som boligsocial medarbejder, projektkoordinator og mentor på en række projekter rettet mod unge og arbejder til dagligt med meget udsatte flygtningefamilier.

Priser og rabatmuligheder

Pris pr. deltager kr. 2.655,- for kunder på vores mailliste, og 2.950,- for andre. Priserne er inkl. forplejning og ekskl. moms. Læs mere og tilmeld dig maillisten – klik her ->

Har din arbejdsplads deltaget flere gange inden for de seneste 12 måneder, opnår I yderligere rabat. Helt op til 20% ekstra.

Rabatten afhænger af, hvor meget din arbejdsplads har deltaget hos os inden for de seneste 12 måneder. Efter én deltagelse opnås: sølvkundestatus. Efter fem deltagelser: guldkundestatus. Priserne er ekskl. moms.

priser-seminarer.dk

Se status for din arbejdsplads – klik her

DELTAGERBEVIS
Du får deltagerbevis på dagen

Gå til top