E-mail blev ikke sendt!
Prøv venligst igen.
 
Tak for din besked!
Vi svarer hurtigst
muligt tilbage.

Havnegade 90
5000 Odense C
Telefon 66 15 90 43
Fax 66 15 96 49
CVR 29621896
seminarer@seminarer.dk

Indsend
< Afholdte arrangementer / Bliv lege-supervisor

 

Bliv lege-supervisor

DENNE DAG ER AFHOLDT!

TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV, SÅ BLIVER DU BLANDT DE FØRSTE, DER FÅR BESKED, HVIS VI GENUDBYDER DETTE KURSUS.

Bemærk: Der er et begrænset antal pladser.

Bliv lege-supervisor – Få redskaber til at styrke børns leg og dannelse

Sådan skaber du gode legemiljøer i et børneperspektiv

Hvordan støtter du op om legen som en person-dannende aktivitet? Og hvordan sikrer du legens udvikling og deltagelsesmuligheder, uden at legen bliver en styret aktivitet?  

I den pædagogiske læreplan for dagtilbud 2018 er legen relanceret som en værdi i sig selv og med væsentlig betydning for børns dannelse – som et fundament for livet!  

Legens formål er den legende, kreative, dannende og udviklende person – og legen skal ske på barnets præmisser. Det stiller krav til de voksne om at give plads til legen uden at forsøge at styre legen eller fokusere på regler og læringsindhold – for så fordufter det legende!

Det handler primært om at støtte op om legens symbolske relevans for de legende børn og understøtte deres overskridende og meningsskabende leg. Det gør, at din pædagogiske rolle bedst beskrives som lege-supervisor, idet en supervisor giver plads til det, der virkelig er af betydning (for de legende), snarere end det der burde være af betydning.

Som lege-supervisor sætter du dig ind i det, der foregår i legen, før der superviseres. Du lytter, analyserer og undersøger, hvad der er på færde – for herigennem at udfordre i børnehøjde og skabe rum for, at børnene kan udvikle og danne sig gennem leg og ved at indgå i fællesskaber.

Kursets indhold – Bliv lege-supervisor

På dette helt nye kursus sætter cand. psyk. og Ph.D. Pernille Hviid fokus på leg som udviklings- og dannelsesarena – og på din rolle som lege-supervisor.

Kurset tager afsæt i en sociokulturel tilgang og består af to dage, hvor den første dag er begrebsafklarende, teoretisk og eksemplificerende og demonstrerer legens centrale betydning for børns dannelse og udvikling som personer.  

Mellem de to kursusdage forventes det, at du gør dig optegnelser/observationer over en gruppe legende børn, som du ønsker at fungere som lege-supervisor for.

Ved anden kursusdag sætter vi fokus på principper for supervision og undersøger i grupper supervisions-muligheder i de medbragte optegnelser/observationer over børns lege. I den proces er det sigtet, at din profil som lege-supervisor bliver skærpet og tydeliggjort. Endelig ser vi nærmere på, hvordan arbejdet som lege-supervisor kan dokumenteres og evalueres – og således indgå som en ny dimension i den fortsatte pædagogiske udvikling i institutionen.

Dit udbytte

  • nyeste viden om børns leg i et udviklings- og dannelsesperspektiv
  • viden om, hvordan du som lege-supervisor kan tilgå og støtte op om legen som person-dannende aktivitet
  • redskaber til at skabe befordrende legemiljøer med udgangspunkt i børnenes perspektiv og den mening, som de lægger i legen
  • redskaber til observere og arbejde kreativt med børns leg, herunder vide hvornår du skal træde frem og støtte, og hvornår du skal holde dig tilbage
  • inspiration til at imødekomme nogle af de udfordringer, der kan opstå i legen, uden at bryde legens egenudvikling
  • kendskab til, hvordan du skaber legedialoger, som beriger legen frem for at forstyrre den
  • konkrete bud på, hvordan dit arbejde som lege-supervisor kan dokumenteres og evalueres

Underviser

Pernille Hviid, pædagog, cand. psyk. og Ph.d. Lektor ved Institut for Psykologi, Københavns Universitet, hvor hun blandt andet forsker og underviser i børns udvikling – i deres hverdagsliv, i hjemmet, i børnehaven, i skolen og i SFO´en.  Pernille Hviid er desuden optaget af børnepolitiske spørgsmål, og hun har været medlem af Børnerådet i 8 år. Her har hun blandt andet været med til at udforme Bekendtgørelse om Pædagogiske Læreplaner for børn i dagtilbud.

PRISER

Prisen for deltagelse afhænger af, hvor meget din arbejdsplads har deltaget hos os inden for de seneste 12 måneder. Efter én deltagelse opnås: sølvkundestatus. Efter fem deltagelser: guldkundestatus. Priserne er ekskl. moms. Find din pris her:

Se status for din arbejdsplads på www.seminarer.dk under loyalitetsrabat v.h.a. EAN- eller CVR-nummer, hvor du også kan se vores øvrige arrangementer og tilmelde dig vores nyhedsmail. Her kan du også læse gældende betalings- og afbestillingsregler.

DELTAGERBEVIS
Du får deltagerbevis på dagen.

DELTAGERBEVIS

Du får deltagerbevis på dagen.

Gå til top