E-mail blev ikke sendt!
Prøv venligst igen.
 
Tak for din besked!
Vi svarer hurtigst
muligt tilbage.

Havnegade 90
5000 Odense C
Telefon 66 15 90 43
Fax 66 15 96 49
CVR 29621896
seminarer@seminarer.dk

Indsend
< Afholdte arrangementer / Børn med voldsom vrede

 

Børn med voldsom vrede

DENNE DAG ER AFHOLDT!

Er du interesseret i at deltage, hvis vi genudbyder dette tema? Så ring til os på 6615 9043 eller skriv til seminarer@seminarer.dk. Så kontakter vi dig, hvis temaet genudbydes.

Vrede er en naturlig del af et barns liv, men til tider bliver vreden så voldsom, at det skaber problemer for både barnet selv og dets omgivelser. På denne dag lærer du, hvordan du kan hjælpe barnet med at håndtere vrede på en sund og bevidst måde.

Lær at forstå og håndtere børns vrede

“Jeg smadrer dig fandme!” 

Bliver du af og til overvældet af børns voldsomme vredesudbrud? Er du i tvivl om, hvordan du bedst hjælper børn med stærke følelser? Og oplever du, at det kan være svært at håndtere vrede børn uden at skælde ud eller optrappe konflikter?

Vrede er en naturlig følelse, der som udgangspunkt har en forståelig årsag, men for nogle børn bliver vreden indimellem så voldsom, at den bliver et problem – både for barnet og dets omgivelser. Det kan vække forskrækkelse hos kammerater, såvel som hos de voksne. Selv de mest velmenende og omsorgsfulde fagpersoner oplever indimellem, at vrede hos børn kan virke overvældende og vanskeligt at håndtere. Det kan blandt andet være udfordrende at tale med ophidsede børn, ligesom det kan være svært at forebygge, at misforståelser og konflikter eskalerer.

Det er derfor vigtigt, at du har et solidt kendskab til følelsesregulering, da det er derigennem, at børnene selv lærer at håndtere de voldsomme følelser. Det handler ikke om, at børnene skal holde op med at føle vrede – derimod skal vi lære børnene at føle og udtrykke sig på en sund og bevidst måde.

Indhold på dagen

På denne kursusdag præsenterer psykologerne Maria Nannestad og Susanne Wederkinck Nielsen en mentaliseringsbaseret forståelse af vrede og giver bud på, hvordan børns voldsomme vrede kan håndteres. Udgangspunktet er, at børn skal hjælpes til at få erfaringer med, at det er muligt at regulere følelser, først i samspil med en voksen og efterhånden på egen hånd. Dagen igennem er der fokus på følelsestræning, herunder affektreguleringsøvelser.

På dagen får du

Viden om

  • narrative og mentaliseringsbaserede forståelser af voldsomme følelser hos børn
  • hvordan du kan være en god hjælper i forhold til børns følelsesregulering
  • din egen følelsesregulering og betydningen heraf i arbejdet med børn

Inspiration til

  • at håndtere de svære situationer, der kan opstå i kølvandet på børns vrede, herunder at bruge mentalisering til at bevare roen i både dig selv og barnet
  • samtaleredskaber som f.eks. det mentaliseringsbaserede interventionsspektrum, som kan bidrage til en større forståelse for de voldsomme følelser børnene oplever og styrke den hjælp/støtte, som de har brug for
  • konkrete ideer, metoder, lege, aktiviteter og følelsestræning, som kan anvendes over for det enkelte barn eller i grupper

Efter kurset er du klar til at hjælpe børn med at blive venner med vrede følelser, så følelserne på den ene side ikke bliver forkerte – men heller ikke går hen og spolerer barnets trivsel og sociale relationer. Du har fået masser af inspiration til, hvordan du lærer børnene at skrue op og ned for deres følelser. Du er også blevet klædt på til at være opmærksom på din egen adfærd, når du møder udadreagerende børn. Hvad betyder f.eks. din egen affektregulering eller stemningsleje, når børn skal hjælpes ud af deres intense følelser?

Dagens undervisere

Maria Højer Nannestad, autoriseret psykolog, specialist i psykoterapi med børn og klinisk psykologi. Maria Højer Nannestad har desuden en specialistuddannelse for psykologer i Narrativ Systemisk Psykoterapi og en videreuddannelse inden for eksistentiel psykoterapi samt tilknytnings- og mentaliseringsbaserede perspektiver. Hun har beskæftiget sig med samtaleterapi, supervision og rådgivning. På denne baggrund har hun stor erfaring med at arbejde med traumatiserede og voldsramte børn, samt børn i følelsesmæssige udfordringer, f.eks. når familieproblemer, angst, vrede og svigtende selvværd har fået en dominerende plads i barnets liv.

Susanne Wederkinck Nielsen, autoriseret psykolog med stor ekspertise i psykologiske undersøgelser af børn og interventioner/behandling af børn og deres familier. Susanne Wederkinck Nielsen har blandt andet arbejdet med rådgivning, familiebehandling, samtaleterapi, supervision og undervisning. Desuden er hun efteruddannet med særlig fokus på tilknytnings- og mentaliseringsbaserede interventionsmetoder. Susanne Wederkinck Nielsen har sammen med Maria Højer Nannestad skrevet en praksisorienteret psykologibog til børn og unge: “Kend dine følelser – og bliv venner med dem, dig selv og de andre”. På dagen omsætter de blandt andet øvelser fra bogen til pædagogisk praksis, ligesom de supplerer med nye interessante vinkler og den fagprofessionelles rolle.

Priser og rabatmuligheder

Pris pr. deltager kr. 2.628,- for kunder på vores mailliste, og 2.920,- for andre. Priserne er inkl. forplejning og ekskl. moms. Læs mere og tilmeld dig maillisten – klik her ->

Har din arbejdsplads deltaget flere gange inden for de seneste 12 måneder, opnår I yderligere rabat. Helt op til 10% ekstra.

Rabatten afhænger af, hvor meget din arbejdsplads har deltaget hos os inden for de seneste 12 måneder. Efter én deltagelse opnås: sølvkundestatus. Efter fem deltagelser: guldkundestatus. Priserne er ekskl. moms.
Priser-alm.

Se status for din arbejdsplads – klik her

Deltagerbevis

Du får deltagerbevis på dagen.

Gå til top