E-mail blev ikke sendt!
Prøv venligst igen.
 
Tak for din besked!
Vi svarer hurtigst
muligt tilbage.

Havnegade 90
5000 Odense C
Telefon 66 15 90 43
Fax 66 15 96 49
CVR 29621896
seminarer@seminarer.dk

Indsend
< Afholdte arrangementer / Børns leg og dannelse

 

leg og dannelse

Børns leg og dannelse

DENNE DAG ER AFHOLDT!

TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV, SÅ BLIVER DU BLANDT DE FØRSTE, DER FÅR BESKED, HVIS VI GENUDBYDER DETTE KURSUS.

Børns leg og dannelse – skab gode legemiljøer i et børneperspektiv

Sådan sikrer du pædagogiske tiltag, der støtter børns leg og dannelse

Hvordan tilrettelægger du gode legemiljøer? Hvorledes inddrager du børneperspektivet? Hvordan deltager du selv i legen – uden at gribe forstyrrende ind? Og på hvilken måde kan du observere og arbejde kreativt med børns leg?

Børns leg er i fokus. Den nye dagtilbudslov foreskriver, at  børns trivsel, læring, udvikling og dannelse skal fremmes gennem trygge og pædagogiske læringsmiljøer, hvor legen er grundlæggende, og hvor udgangspunktet er børnenes perspektiv.  

Legen er genskabt som en værdi i sig selv og med en tæt forbindelse til børns dannelse. Men det nye fokus på leg betyder ikke, at legen blot “kører” af sig selv – og at du ikke skal blande dig. Der kan f.eks. være situationer, hvor du skal hjælpe et barn ind i legen, hvor du skal være opmærksom på fællesskabets dynamikker og evt. guide legen i en anden retning.

Indhold på dagen

Kursusdagen stiller skarpt på legens betydning for børns dannelse, og hvordan du bedst muligt er med til at sikre pædagogiske tiltag, der støtter legen.

Cand. psyk. ph. d. Pernille Hviid starter med at adressere leg og undersøge forholdet mellem leg og dannelse. Det handler om en subjektiv involvering i det legede snarere end en passiv tilegnelse. Hun præsenterer en legeteori, som er langt mere end “leg som læring”, men såvel kulturelle som eksistentielle dimensioner relateret til leg. På det grundlag diskuterer Pernille Hviid en pædagogisk praksis, der støtter op om legen som person-dannende aktivitet. Hun refererer både til egen og andres forskning om leg, dannelse og pædagogik.

Herefter sætter sociolog Charlotte Brønsted fokus på legen, når den ikke nødvendigvis udvikler sig af sig selv. Hun belyser, hvordan udvikling af leg og fællesskab kræver en pædagogisk indsats, der har øje for udvikling af legens tema og roller samt fællesskabets dynamik og positioner. Hvordan inspirerer og understøtter du børns rolleleg? Hvordan arbejder du med konflikter i legen, så du ikke udstiller bestemte børn? Og hvordan kan du støtte og udfordre børns deltagelse, så samspillet bliver både bekræftende og udviklende?

Dagens udbytte

  • forskningsbaseret viden om børns leg og dannelse
  • redskaber til at tilrettelægge gode legemiljøer, der tager udgangspunkt i et børneperspektiv
  • viden om den pædagogiske indsats, som blandt andet fordrer nysgerrighed, kreativitet og et analytisk blik på legen
  • inspiration til at være lege-supervisor; hvordan udvikler og støtter vi børns leg? Herunder fokus på rollelege, temaer, dynamikker, positioner og konflikter i legen
  • konkrete bud på legedialoger mellem børn og voksne, som er med til at berige legen frem for at forstyrre den, som f.eks. når vi forsøger at bringe elementer af læring på banen
  • forståelse for hvordan forholdet mellem leg og læring udfolder sig i mikroperspektiv i konkrete legesituationer

Dagens undervisere

Pernille Hviid, uddannet pædagog og cand psyk. Ph.D. Pernille Hviid er ansat som lektor ved Institut for psykologi på Københavns Universitet, hvor hun blandt andet forsker og underviser i børns udvikling – i deres hverdagsliv, i hjemmet, i børnehaven, i skolen og i SFO’en.

Pernille Hviid er desuden optaget af børnepolitiske spørgsmål, og hun har været medlem af Børnerådet i 8 år. Her har hun blandt andet været med til at udforme Bekendtgørelse om Pædagogiske Læreplaner for børn i dagtilbud.

Charlotte Brønsted, sociolog og proceskonsulent. Charlotte Brønsted har mange års erfaring med undervisning på pædagoguddannelsen og på pædagogiske diplomuddannelser. Derudover har hun været projektkonsulent i NVIE, Videncenter for Inklusion og Eksklusion, og hun har i det regi igangsat og fulgt inklusionudvikling på dagtilbuds- og skoleområdet i mere end 15 år.

Charlotte Brønsted arbejder med pædagogisk udvikling på dagtilbudsområdet og i det social- og specialpædagogiske felt.

Priser og rabatmuligheder

Pris pr. deltager kr. 2.655,- for kunder på vores mailliste, og 2.950,- for andre. Priserne er inkl. forplejning og ekskl. moms. Læs mere og tilmeld dig maillisten – klik her ->

Har din arbejdsplads deltaget flere gange inden for de seneste 12 måneder, opnår I yderligere rabat. Helt op til 10 %, hvis I er guldkunder. 5 % hvis I er sølvkunder.

Rabatten afhænger af, hvor meget din arbejdsplads har deltaget hos os inden for de seneste 12 måneder. Efter én deltagelse opnås: sølvkundestatus. Efter fem deltagelser: guldkundestatus. Priserne er ekskl. moms.

priser-seminarer.dk

Se status for din arbejdsplads – klik her

DELTAGERBEVIS
Du får deltagerbevis på dagen

Gå til top