E-mail blev ikke sendt!
Prøv venligst igen.
 
Tak for din besked!
Vi svarer hurtigst
muligt tilbage.

Havnegade 90
5000 Odense C
Telefon 66 15 90 43
Fax 66 15 96 49
CVR 29621896
seminarer@seminarer.dk

Indsend
< Aktuelle arrangementer / Certificeret uddannelse i belastningspsykologi og forebyggelse

 

belastningspsykologi

Certificeret uddannelse i belastningspsykologi og forebyggelse

TID & STED

På Scandic Kolding:
Start d. 2. oktober 2019 til d. 29. januar 2020.

På Scandic Ringsted
Start d. 7. november 2019 til d. 5. marts 2020.

Tilmeld

Certificeret uddannelse i belastningspsykologi og forebyggelse

 • En teoretisk og praktisk efteruddannelse for arbejdsmiljørepræsentanter og ledere
 • 4 dage med en måneds mellemrum med viden og værktøjer til forebyggelse af arbejdsrelaterede mentale skader
 • Få relevante, strategiske og praktiske redskaber og handleplaner til brug på din arbejdsplads

Forebyg belastninger og traumatisering i et psykisk krævende job

Er følelsesmæssige belastninger, vold, trusler og andre former for traumatiske hændelser en del af jeres arbejde? Skal I være professionelle og omsorgsfulde på samme tid? Kan I – både ledere og medarbejdere – balancere mellem at blive overinvolveret med risiko for at blive tyndhudet – eller modsat – underinvolveret med risiko for at blive tykhudet? Balancen er ikke altid let, men kan godt lade sig gøre!

Har jeres afdeling eller organisation overblik over belastningerne? Kender I kravene i Arbejdsmiljøloven, og ved I, hvordan I skal sikre forebyggelsen af følelsesmæssige belastninger og traumatiske hændelser? Som leder og arbejdsmiljørepræsentant har du en central rolle!

Følelsesmæssige belastninger og traumatiske hændelser er ofte faktorer for øget sygefravær og førtidigt arbejdsophør. Det er derfor nødvendigt, at arbejdsmiljøorganisationen, ledere og arbejdsmiljørepræsentanter har indsigt i, hvad der belaster, og hvordan relevant forebyggelse bliver iværksat.

Ved at deltage på denne uddannelse får du både teoretisk og praktisk viden om, hvad lederen, kollegaen, den enkelte ansatte selv og arbejdsmiljørepræsentanten kan gøre for at forebygge arbejdsrelaterede mentale skader og løbende vedligeholde både teamets og den enkeltes modstandskraft.

Målgruppe

Uddannelsen er oplagt som efteruddannelse af ledere og arbejdsmiljørepræsentanter for socialrådgivere, sagsbehandlere, læger, sygeplejersker, reddere, sundhedsplejersker, psykologer, præster, SOSU’er, pædagoger eller andre beskæftigede inden for omsorgsområdet.

Udbytte

På denne 4-dages uddannelse får du viden om og indblik i:

 • påvirkninger – hvilke hændelser er det, der belaster og kan føre til mentale arbejdsskader?  
 • arbejdsforhold – hvilke beskytter den ansatte, og hvilke fører til ekstra sårbarhed for de ansatte?
 • belastningernes relation til kravene i Arbejdsmiljøloven og muligheder for at forebygge sygefravær og nedslidning
 • arbejdsmiljørepræsentantens og leders handlemuligheder i afdækning og forebyggelse af psykiske belastninger
 • perspektiver og redskaber til en systematisk forebyggelse på både individ-, kollega-, leder- og afdelingsniveau
 • redskaber til at spotte en udbrændt kollega eller ansat og mindske risikoen for traumatisering eller udbrændthed hos vedkommende
 • et idékatalog til forebyggelse af mental slagside hos kollegerne og dermed skabelse af en bæredygtig arbejdsplads med god fastholdelsesstrategi

Litteratur, feltarbejde og produkt

På uddannelsens første dag bliver holdet delt ind i mindre grupper, som skal tjene som arbejdsgrupper forløbet igennem. Du får udleveret læseplanen og “Grundbog i belastningspsykologi – forebyggelse af primær og sekundær traumatisering ved psykisk krævende arbejde”, som udgør den obligatoriske litteratur på uddannelsen. Undervisningen er desuden krydret med praksisnære cases, små film og gruppeøvelser.

Mellem hver uddannelsesdag, som er placeret med ca. 1 måneds mellemrum, får du konkrete opgaver og læse-lektier i grundbogen. Opgaverne hjælper dig til at identificere jeres belastninger, sætte aktiviteter i gang og lægge et relevant forebyggende niveau.

I løbet af uddannelsen har du mulighed for at få skræddersyede svar på netop dine spørgsmål og dermed en unik mulighed for at reflektere over jeres belastninger, forebyggelse og muligheder. I denne henseende kan det derfor være en fordel, hvis I samler teamet og tager flere afsted.

Ved endt uddannelse får du mulighed for at udarbejde relevante strategiske og praktiske handleplaner til brug på din arbejdsplads og dermed omsætte uddannelsens viden til konkrete initiativer.

Uddannelsens opbygning og indhold

Kurset er bygget op i forlængelse af grundbogens struktur. Undervisningen bliver udført af eksperterne Rikke Høgsted og Rikke Sørensen, der i kraft af deres solide erfaringer og baggrunde giver dig en unik sammensætning af viden i forhold til arbejdsmiljø og belastningspsykologi.

Dag 1: Påvirkningerne – hvad er det, der gør særligt indtryk?

På dag 1 får du viden om traumatiske hændelser, vold, trusler og høje følelsesmæssige krav.

Derudover bliver du beriget med en præcis indføring i, hvad der står i Arbejdsmiljøloven, og der bliver lagt op til diskussion af kursisternes erfaringer fra egne arbejdspladser.

Som sidste emne går underviserne i dybden med, hvilke beskyttende faktorer du kan iværksætte, og hvilke risikofaktorer der er knyttet til hhv. hændelsen, håndtering af hændelsen og øvrige faktorer.

Feltarbejde

Mellem dag 1 og 2 skal du undersøge og være nysgerrig på, hvilke påvirkninger der særligt er aktuelle på din arbejdsplads. Læg også mærke til, hvordan I taler om belastningerne.

Dag 2: Reaktionerne – hvordan mærker du det?

På dag 2 bliver du indført i de tyve individuelle faresignaler og de ti faresignaler på gruppeniveau. Du bliver beriget med viden om, hvad psykologisk forskydning er og bliver indført i Rød-Grøn-Blå-modellen – kunsten at holde balancen mellem over- og underinvolvering.

Feltarbejde

Mellem dag 2 og 3 skal du overveje, hvilke reaktioner der er i spil på din arbejdsplads – indsaml gerne en masse data om f.eks. sygefravær, trivselsmålinger, interviews, konkrete eksempler osv.

Dag 3: Strategierne – hvilke tiltag hjælper?

På dag 3 får du redskaber til, hvordan du håndterer afmagt – også sat i forhold til gældende personalepolitikker. Du bliver introduceret for belastningsfirkanten, hvor objektive belastninger og subjektive sårbarheder indgår. Du får inspiration til bæredygtige strategier på både organisations-, leder-, gruppe- og individuelt niveau.

Feltarbejde

Mellem dag 3 og 4 skal du undersøge dine handlemuligheder og eksperimentere med implementering af en eller flere af de konkrete strategier på din egen arbejdsplads.

Dag 4: Forankring, implementering og videre handleplan

På dag 4 får du yderligere handleværktøjer til at omsætte uddannelsens viden til konkrete initiativer på din arbejdsplads på både den korte og den lange bane – det være sig både strategiske og praktiske tiltag.

På uddannelsens sidste dag påbegynder vi udformningen af handleplanen for din arbejdsplads, så du har et konkret værktøj med dig hjem fra uddannelsen.

Uddannelsens eksperter:

Rikke Høgsted, cand.psych., 1998, og specialist i psykotraumatologi og psykoterapi. Rikke har erfaring fra Dansk Røde Kors, Kræftens Bekæmpelse, Det Danske Forsvar, Falck Healthcare og Region Hovedstadens Psykiatri. Hun har en bred og dybdegående erfaring med arbejdet i mentale risikoerhverv og har blandt andet løst krisepsykologiske opgaver i både Danmark og udlandet.

Rikke Høgsted arbejder i dag som selvstændig konsulent, psykolog og foredragsholder og har sammen med psykiater Thomas Middelboe firmaet Høgsted & Middelboe. Rikke Høgsted har skrevet en lang række bøger og blandt andet ”Grundbog i belastningspsykologi – Forebyggelse af primær og sekundær traumatisering ved psykisk krævende arbejde”.

Rikke SørensenRikke Sørensen, cand.scient.soc.psych, 2006, tidligere sygeplejerske, er specialiseret i psykisk arbejdsmiljø og psykiske belastninger relateret til at arbejde med mennesker. Hun har bred og dybdegående arbejdsmiljøprofessionel erfaring, herunder myndighedserfaring med at identificere og forebygge psykisk nedslidning og traumatiske hændelser relateret til følelsesmæssige belastninger, vold og trusler samt traumatiske hændelser. Derudover har hun et godt kendskab til Arbejdsmiljølovens krav til forebyggelse af belastninger i arbejdet. Rikke Sørensen har arbejdet med den akutte sygepleje på blandt andet Grønland og Rigshospitalet.

TID & STED

På Scandic Kolding:

 • Dag 1: 2. oktober 2019
 • Dag 2: 6. november 2019
 • Dag 3: 4. december 2019
 • Dag 4: 29. januar 2020

På Scandic Ringsted:

 • Dag 1: 7. november 2019
 • Dag 2: 5. december 2019
 • Dag 3: 30. januar 2020
 • Dag 4: 5. marts 2020

Alle dage kl. 09.00 – 16.00

PRISER

Indeholdt i prisen er forplejning og “Grundbog i belastningspsykologi – Forebyggelse af primær og sekundær traumatisering ved psykisk krævende arbejde”.

Prisen for deltagelse afhænger af, hvor meget din arbejdsplads har deltaget hos os inden for de seneste 12 måneder. Efter én deltagelse opnås: sølvkundestatus. Efter fem deltagelser: guldkundestatus. Priserne er ekskl. moms. Find din pris her:

Se status for din arbejdsplads på www.seminarer.dk under loyalitetsrabat v.h.a. EAN- eller CVR-nummer, hvor du også kan se vores øvrige arrangementer og tilmelde dig vores nyhedsmail. Her kan du også læse gældende betalings- og afbestillingsregler.

Certificering
Deltagere, der har gennemført og deltaget aktivt på uddannelsens fire undervisningsdage samt løst de stillede opgaver igennem forløbet, modtager et certifikat fra Seminarer.dk, der dokumenterer gennemførelse af uddannelse i belastningspsykologi og forebyggelse.

Gå til top