E-mail blev ikke sendt!
Prøv venligst igen.
 
Tak for din besked!
Vi svarer hurtigst
muligt tilbage.

Havnegade 90
5000 Odense C
Telefon 66 15 90 43
Fax 66 15 96 49
CVR 29621896
seminarer@seminarer.dk

Indsend
< Afholdte arrangementer / Compassion Focused Therapy (CFT) – Hold 3

 

compassion focused therapy

Compassion Focused Therapy (CFT) – Hold 3

Tid og sted

Grunduddannelsen afholdes den 16.-18. april 2018.

Overbygningen afholdes den 17.-18. maj 2018.

Alle dage på Trinity Hotel og Konference Center i Fredericia.

Compassion Focused Therapy: 3-dages grunduddannelse med mulighed for 2-dages overbygning

Vi er klar med hold 4 til september 2018 – Find holdet her!


Al træning skal starte med den rette belastning

Mennesker, som er udfordret kognitivt, er tidligt skadet, har et lavere funktionsniveau, autisme, et misbrug, eller har en psykisk lidelse som angst, stress, depression eller lavt selvværd, har et stort og veltrænet trusselssystem. Men de er fuldstændig utrænede, når det kommer til at afmontere selvsamme trusselssystem. Det er mennesker, som har et sårbarhedsniveau, som ikke kan tåle, at vi lægger belastning på det – før vi har optrænet en modpol til trusselssystemet.

Det er netop den modpol, vi arbejder målrettet med at optræne i Compassion Focused Therapy (CFT) – på dansk medfølelsesfokuseret terapi – for først når selvberoligelse, tryghed og selvværd er optrænet, kan vi begynde at skabe udvikling og drive.

Indhold – Compassion Focused Therapy

På vores uddannelse i CFT giver psykolog Anne Dorthe Hasholt dig en dybere teoretisk og praktisk forståelse af medfølelsesfokuseret terapi. Du lærer bl.a.:

  • Om kognitiv tilgang til medfølelse og medfølelsens betydning for selvværd, selvberoligelse og livskvalitet
  • Om hjernes tre affektsystemer: Drivesystemet, Beroligelsessystemet og Trusselssystemet. Samt hvordan du hjælper med at skabe balance mellem de tre systemer
  • At bruge en række forskellige interventioner til skabe udvikling af og få adgang til beroligelsessystemet

Uddannelsen er rig på træning og forskellige øvelser. Målet er, at du har afprøvet og er tryg ved metoden, når du kommer hjem, sådan at du kan skabe en målrettet træning af borgere, som har brug for at øge deres selvværd og styrke deres indre balance.

Mulighed for supervision og yderlig træning i CFT:

For at give dig mulighed for at modtage supervision og opfølgende undervisning, har vi lavet en overbygning til grunduddannelsen. På overbygningens to dage er der fokus på vedligeholdelse og træning af de kompetencer, du allerede har opnået på grunduddannelsen samtidig med, at vi bygger oven på disse med ny viden og nye redskaber.

Hvad er CFT?

CFT står for medfølelsesfokuseret terapi og er bygget op af elementer fra kognitiv adfærdsterapi og mindfulness og trækker på elementer fra moderne neuropsykologi, humanistisk psykologi og gestaltterapi. Metoden er målrettet mennesker med lavt selvværd og svigtende indre balance.

Uddannelsen er til dig, der arbejder med at skabe udvikling hos borgere, men som fra tid til anden oplever, at det ikke lykkes for dig at rykke dem og få dem i proces. Det er ofte et udtryk for, at de metoder, du anvender, forudsætter, at det psykiske funktionsniveau er højere, end det i virkeligheden er. Det er mennesker, hvor selvberoligelsen aldrig er blevet trænet, og hvor de gængse metoder derfor kommer til kort. Her kan CFT virkelig gøre en forskel.

Du arbejder f.eks. som:

Alkohol- og misbrugsbehandler, arbejdsmarkedskonsulent, beskæftigelsesrådgive, bostøtte, børne- og familievejleder, familieplejekonsulenter, familieplejer, ergoterapeut, fysioterapeut, familieterapeut, familiekonsulent, hjemmevejleder, jobkonsulent, ressourcepædagog, reva-konsulent, socialkonsulent, socialpædagog, socialrådgiver, støtte/kontaktpersoner, sundhedsplejerske, sygeplejerske, mindfulness instruktør eller coach.

Underviser

Kognitiv baseret uddannelse i mindfulnessAnne Dorthe Hasholt, klinisk autoriseret psykolog med speciale i kognitiv terapi og Mindfulness-baseret kognitiv behandling. Hun har tidligere arbejdet på Smertecenter Syd, Odense Universitetshospital. I dag fordeler hun sin tid mellem sin klinik, arbejdet på Hospice i Svendborg og undervisning og foredrag.

Hun er en rutineret underviser med stor indlevelsesevne og en blændende formidler på et højt fagligt niveau. Anne Dorthe Hasholt underviser også på Seminarer.dk’s uddannelser i Mindfulness og Kognitiv terapi og metode. Har du deltaget på en af disse, vil du opleve overensstemmelse mellem denne og CFT-uddannelsen, men det er ikke et krav for at deltage.


Det siger tidligere deltagere om CFT-uddannelsen:

”Det mest fantastiske kursus jeg har været på. Kurset kæder det kognitive sammen med mindfulness på en logisk og enkel måde. Netop det at man får så enkle og brugbare redskaber med i sin værktøjskasse, gør det til det bedste kursus ever.”

”Rigtig håndgribelig og praksisorienteret tilgang. Spændende og levende undervisning.”

”Fantastik og inspirerende undervisning. Jeg får så meget med hjem. – Tak for det.”


Pris

Pris for både grunduddannelse og overbygning kr. 14.835 inkl. tre døgns ophold i enkeltværelse og fuld forplejning henover 5 dage, men ekskl. drikkevare til middagene. Alle priser er ekskl. moms.

Grunduddannelsen koster kr. 8.890 inkl. to døgns ophold i enkeltværelse og fuld forplejning i tre dage, men ekskl. drikkevare til middagene.

Overbygningen koster ligeledes kr. 5945 inkl. ét døgns ophold i enkeltværelse og fuld forplejning i to dage, men ekskl. drikkevare til middagen.

Gå til top