E-mail blev ikke sendt!
Prøv venligst igen.
 
Tak for din besked!
Vi svarer hurtigst
muligt tilbage.

Havnegade 90
5000 Odense C
Telefon 66 15 90 43
Fax 66 15 96 49
CVR 29621896
seminarer@seminarer.dk

Indsend
< Aktuelle arrangementer / Det emotionelt udsatte barn

 

Det emotionelt udsatte barn

TID & STED

Den 23. oktober 2019 kl. 9.30 – 24. oktober 2019 kl. 15.00 på Trinity Hotel & Konference Center

Den 20. november 2019 kl. 9.30 – 21. november 2019 kl. 15.00 på Hotel Lautrup Park

Tilmeld

Det emotionelt udsatte barn – forstå og støt barnets psykosociale funktionsniveau

I vores arbejde med emotionelt udsatte børn er det vigtigt, at vi skelner mellem barnets faktiske alder og barnets emotionelle alder, så vi både møder barnet i den nærmeste udviklingszone, men også støtter barnet i de udfordringer, der kræves af barnets faktiske alder. Det handler altså om at finde metoder og tilgange, der styrker barnets emotionelle udvikling, herunder sanseforståelse, arousalregulering, impulsstyring, social forståelse, affektregulering, opmærksomhed mv. uafhængigt af barnets faktiske alder.

Med afsæt i den nyere psykodynamiske udviklingspsykologi har vi i samarbejde med Houmann & Hutnik sammensat dette 2-dages og praksisnære kursus til dig, der arbejder med emotionelt udsatte børn i alderen op til 16 år.

Houmann & Hutnik har videreudviklet modellen af den treenige hjerne, som oprindeligt blev udviklet af læge og neurolog Paul MacLean, og teorien om den treenige hjerne danner bl.a. rammen for dette kursus.

Emotionel udvikling i fokus

Kurset sætter vigtigheden af barnets emotionelle udvikling i fokus og giver dig et grundigt kendskab til teorierne og metoderne bag den del af udviklingspsykologien, der omhandler barnets emotionelle udvikling. Herved får du en større forståelse for barnets sociale og følelsesmæssige udviklingsniveau samt en forståelse for barnets adfærd og de bagvedliggende intentioner.

Underviserne sætter særligt fokus på vigtigheden af samspillet mellem barn og voksen, tilknytningsteorien, den treenige hjerne, neuroaffektiv udviklingspsykologi og teorien om mentalisering, som i et samlet hele udgør den teoretiske ramme for kurset.

Teori og praksis i en højere enhed

Formidlingen bliver en kombination af teori, praksis, metoder, videoklip, øvelser og grupperefleksioner. Derudover tager vi udgangspunkt i din hverdagspraksis, hvor du får idéer, konkrete metoder, redskaber og legeinspiration til at omsætte teorien til praksis i dit eget professionelle virke.

Kursets undervisere

På dette kursus bliver du beriget med to undervisere. Kursets ene underviser er supervisor fra DISPUK og uddannet lærer, Gry Houmann, og kursets anden underviser er psykoterapeut ”MPF”, underviser på professionshøjskolernes uddannelse for plejefamilier PUP, læreruddannet og mindfulnessinstruktør, Tina Hutnik. Begge undervisere har mange års praktisk erfaring fra behandlingshjem.

Ydermere fungerer de som supervisorer for pædagogisk/psykologisk personale og plejefamilier.

Gry Houmann og Tina Hutnik har begge speciale i børn, med særlig vægt på barnets emotionelle udvikling, herunder tilknytning og traumer samt den treenige hjerne som forståelsesramme og arbejdsredskab med inspiration fra Bruce Perry og Peter Fonagy.

Kursets indhold

Med en kombination af teori, praksis, metoder, videoklip, øvelser og grupperefleksioner giver Gry Houmann og Tina Hutnik dig på en fængende og levende måde viden om, indblik i og redskaber til:

  • at forstå teorien bag den treeenige hjerne, og hvordan denne kan bruges som arbejdsmodel
  • at forstå barnets emotionelle udvikling og konsekvenser af en emotionel fejludvikling, herunder eksempler fra hverdagen
  • betydningen og bevidstheden om at kunne arbejde på flere forskellige udviklingsniveauer på samme tid
  • hvad det kræver af os som professionelle at møde barnet på flere forskellige niveauer, så der bliver skabt et udviklingspotentiale hos barnet
  • tilknytningsmønstre og den relationelle kontakt som betydning for barnets udvikling, herunder hvad det kræver af os som fagprofessionelle, og hvordan vi balancerer vores eget følelsesliv i dette
  • den legende tilgang som redskab til at rykke ved barnets emotionelle alder, herunder konkrete metoder, eksempler og lege
  • mentalisering som et af de vigtigste redskaber i os og i arbejdet med at udvikle barnets emotionelle alder
  • hvordan vi får mere kontrol og bevidsthed over vores egen treenige hjerne med udgangspunkt i egne erfaringer, reaktioner, handlemønstre, strategier, stressniveauer og frustrationsniveauer – herunder hvordan vi optimerer og balancerer disse

PRISER

Prisen er inkl. morgenmad, frokost, middag og overnatning. Hvis du ønsker at fravælge middag og overnatning er prisen 5.900,00 kr. ekskl. moms. Fravalg af middag og overnatning skal meddeles skriftligt senest den 18. september 2019 på seminarer@seminarer.dk.

Prisen for deltagelse afhænger af, hvor meget din arbejdsplads har deltaget hos os inden for de seneste 12 måneder. Efter én deltagelse opnås: sølvkundestatus. Efter fem deltagelser: guldkundestatus. Priserne er ekskl. moms. Find din pris her:

Se status for din arbejdsplads på www.seminarer.dk under loyalitetsrabat v.h.a. EAN- eller CVR-nummer, hvor du også kan se vores øvrige arrangementer og tilmelde dig vores nyhedsmail. Her kan du også læse gældende betalings- og afbestillingsregler.

DELTAGERBEVIS

Du får deltagerbevis på dagen.

Gå til top