E-mail blev ikke sendt!
Prøv venligst igen.
 
Tak for din besked!
Vi svarer hurtigst
muligt tilbage.

Havnegade 90
5000 Odense C
Telefon 66 15 90 43
Fax 66 15 96 49
CVR 29621896
seminarer@seminarer.dk

Indsend
< Afholdte arrangementer / Diagnose eller opdragelse

 

diagnose eller opdragelse

Diagnose eller opdragelse

TID & STED

Den 12. marts 2018 på Scandic Kolding
Den 16. marts 2018 på Scandic Glostrup

Begge dage kl. 09.00-15.30.

Diagnose eller opdragelse? – og hvordan vi optimerer forældresamarbejdet!

Diagnose eller opdragelse? – og hvordan vi optimerer forældresamarbejdet

Update: Til september er hold 2 klar! Find holdet her!


Hvornår skal der stilles en diagnose, og hvornår skal der opdrages?

Nogle børn hører ikke efter, hvad der bliver sagt. De bryder reglerne, overskrider andres grænser og forstyrrer med uønsket adfærd. Nogle gange skyldes adfærden opvækstrelaterede problemer, mens den i andre tilfælde bunder i en diagnose som f.eks. ADHD eller autisme – men hvornår er det hvad?

Det er ikke let at skelne, for adfærden kan være tilsyneladende ens. Et barn, som har svært ved at koncentrere sig, eller som ofte raserer i skolen eller daginstitutionen, kan have en neurologisk dysfunktion. Men årsagen kan også skyldes et højt serviceniveau eller “manglende grænsesætning” i opdragelsen – og hvad gør vi så?

Der findes ikke en enkel “opskrift”, men til gengæld er der en række pejlemærker, som vi kan være opmærksomme på, så vi undgår fejlantagelser og i stedet kan igangsætte de rette pædagogiske tiltag. Der ligger en stor opgave i at hjælpe børnene, så de kan indgå i fællesskabet uden at skabe uro og kaos omkring sig. Og det er nødvendigt, at vi formår at inddrage og samarbejde med forældrene – også selvom nogle forældre er markante med store krav og stærke følelser.

Diagnose eller opdragelse – Dagens indhold

Temadagen handler om de børn, som f.eks. larmer meget, er urolige, vil styre andre, ikke deltager i fællesaktiviteter og som er involveret i mange konflikter eller modsat er meget stille og passive. Og hvor vi bliver i tvivl om, hvad årsagen kan være: Har barnet ADHD, er det måske særligt sensitiv eller kan det være opdragelsen – eller mangel på samme?

Dagens første underviser cand. mag. Ann-Elisabeth Knudsen stiller skarpt på denne udfordring og giver inspiration til, hvordan vi vurderer børns udvikling og skelner mellem opvækstrelaterede problemer og deciderede neurologiske dysfunktioner.

Dernæst sætter cand. psych. Rikke Yde Tordrup et specifikt fokus på, hvad vi kan gøre, når vi møder børn, som i kærlighed har udviklet vanskeligheder, der giver dem negativ feedback i deres omgivelser. Hun belyser, hvordan vi hjælper det enkelte barn og børnegruppen/klassen til at være i trivsel. Ikke mindst hvordan vi inddrager forældrene og optimerer det til tider komplekse samarbejde.

Temadagen er relevant for alle, der møder børn med adfærdsproblemer i alderen 3-10 år – enten i daginstitutioner, skoler, SFO eller i forbindelse med rådgivning.

På dagen får du:

  • viden om, hvordan du skelner mellem opvækstrelaterede problemer og neurologiske dysfunktioner, blandt andet ved at se på barnets strategiske intelligens og forhandlingskompetencer
  • introduktion til, hvilke pædagogiske tiltag der har en virkning, og som bringer barnet og børnegruppen i udvikling og trivsel
  • kendskab til de markante forældre, der risikerer at udvikle børn, der larmer for meget og ikke hører efter – og konkrete forslag til, hvordan vi imødegår børn, som aldrig har mødt grænser eller opdragelse
  • faglige input til forældreinvolvering og samarbejde: Hvordan håndterer vi forældre med store krav og stærke følelser på en konstruktiv og professionel måde – også når der er konflikter i luften?

Dagens undervisere

Ann-Elisabeth Knudsen er cand. mag. og lektor i dansk og psykologi med neuropsykologi og hjerneforskning som hovedinteresse. Viden om hjernes udvikling og funktion har været Ann-Elisabeth Knudsens fokusområde gennem mange år – både gennem studier, praksiserfaringer, forskning og formidling. Hun er forfatter til en lang række bøger på området blandt andet “Hallo er der hul igennem” (2008), “Hvor svært kan det være” (2012) og fra 2017 “Diagnose eller opdragelse”. Ann-Elisabeth Knudsen er kendt som en meget dygtig og karismatisk formidler.

Rikke Yde Tordrup er cand. psych., autoriseret psykolog og specialist i klinisk børnepsykologi samt foredragsholder og gæsteunderviser på Aarhus Universitet. Ud over sin praksis superviserer Rikke Yde Tordrup faggrupper, der har børn, unge og voksnes udvikling som målgruppe. Hun er forfatter til en række populære pædagogiske fagbøger som f.eks. “I skulle bare have set mig” (2011), “Udviklende øjeblikke” (2015) og senest “De markante forældre (2017). Rikke Yde Tordrup underviser med inddragelse af mange praksis- og hverdagseksempler og med et stort engagement.

Priser og rabatmuligheder

Pris pr. deltager kr. 2.655,- for kunder på vores mailliste, og 2.950,- for andre. Priserne er inkl. forplejning og ekskl. moms. Læs mere og tilmeld dig maillisten – klik her ->

Har din arbejdsplads deltaget flere gange inden for de seneste 12 måneder, opnår I yderligere rabat. Helt op til 20% ekstra.

Rabatten afhænger af, hvor meget din arbejdsplads har deltaget hos os inden for de seneste 12 måneder. Efter én deltagelse opnås: sølvkundestatus. Efter fem deltagelser: guldkundestatus. Priserne er ekskl. moms.

priser-seminarer.dk

Se status for din arbejdsplads – klik her

DELTAGERBEVIS
Du får deltagerbevis på dagen

Gå til top