E-mail blev ikke sendt!
Prøv venligst igen.
 
Tak for din besked!
Vi svarer hurtigst
muligt tilbage.

Havnegade 90
5000 Odense C
Telefon 66 15 90 43
Fax 66 15 96 49
CVR 29621896
seminarer@seminarer.dk

Indsend
< Afholdte arrangementer / Én borger – én plan

 

én borger

Én borger – én plan

DENNE DAG ER AFHOLDT!

TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV, SÅ BLIVER DU BLANDT DE FØRSTE, DER FÅR BESKED, HVIS VI GENUDBYDER DETTE KURSUS.

Juridisk indsigt og den koordinerende indsats i praksis.

Én borger – én plan. Helhedsorienterede handleplaner. 

D. 1. juli 2018 trådte loven om “En plan” i kraft. Loven har til formål at koordinere og sikre én samlet handleplan for borgere med komplekse og sammensatte problemer på tværs af socialsager, udvalgte børnesager og beskæftigelsesindsatsen.

I praksis betyder det, at borgere med komplicerede sagsforløb ikke længere skal navigere rundt på tværs af kommunale forvaltninger for at få den fornødne hjælp. Loven er båret af gode intentioner med henblik på at sikre borgerne kontinuitet, sammenhæng og tryghed i deres sagsforløb. Men samtidig rummer loven en række underliggende problemstillinger og opmærksomhedspunkter i henhold til blandt andet retssikkerhed, samtykke og den koordinerende indsats.

en plan

En forudsætning for at komme godt fra start med den nye lov, er et skærpet fokus på den koordinerende indsats. Det er altafgørende, at du og indsatsgruppen formår at samarbejde og finde løsninger på tværs af kulturer, fagområder og funktioner. Hvad enten du står med koordinatoransvaret alene eller sammen med andre.

Spørgsmålet er, hvad loven konkret betyder for dig og din daglige arbejdsgang med borgerne? Og hvad kan du gøre for at sikre dine borgere handleplaner baseret på en helhedsorienteret koordinerende indsats? Det sætter cand. jur. Bente Adolphsen og erhvervspsykolog Henrik Leslye fokus på i løbet af denne kursusdag.

Formiddagens faglige indhold:

Bente Adolphsen indleder denne kursusdag med fokus på sammenhængende borgerforløb fra et juridisk perspektiv, der skal gøre dig klogere på loven om “En plan” samt hvilke ændringer og opmærksomhedspunkter, du skal have for øje i dit daglige arbejde, herunder:

  • Viden om borgerens retssikkerhed og rettigheder
  • Hvordan du opretholder tillidsfulde relationer til dine borgere, selvom borgerens rettigheder delvist er forsvundet
  • Hvordan du forholder dig til den nye lov med sigte på, at bidrage til positive forandringer hos borgeren
  • Samtykke på og samkøring af data

Bente Adolphsen, Cand.jur., foredragsholder og juridisk konsulent. Bente Adolphsen er kendt som en af landets absolut mest kompetente jurister inden for børne- og ungeområdet med en samtidig praktisk fundering i den kommunale forvaltning. Hun besidder juridisk indsigt, der rækker ind i loven om “En plan”. Derudover er Bente Adolphsen anerkendt for sin evne til at omsætte svært juridisk stof til let tilgængeligt og praksisorienteret viden.

Eftermiddagens faglige indhold:

På anden del af kursusdagen præsenterer Henrik Leslye dig for en række enkle, men meget effektive tilgange til den koordinerende indsats i praksis. Han giver anvisninger til, hvad det enkelte team kan gøre for at lykkes til gavn for borgeren. Herunder:

  • Viden, der gør dig i stand til at etablere en bæredygtig teamkultur med borgeren i centrum for samarbejdet med afsæt i redskabet 4D Profilen og dens fire fokuspunkter for en god teamkultur og et godt samarbejde
  • Indblik i forudsætningerne for en god samarbejdskultur i den koordinerende indsats
  • Et konkret teamudviklingsværktøj, der sikrer, at teamet selv tager ansvar for dets samarbejdsevne og udvikling
  • Indblik i teammedlemmernes særlige behov i et samarbejde, og hvad du som koordinator skal gøre for, at alle bidrager
  • Konkrete råd til koordinatoren for at få de forskellige typer bedst i spil
  • Gratis adgang til Henrik Leslyes onlineværktøj 4D Profilen, så du senere kan dykke dybere ned i nogle af enkeltdelene i tankemåden

Henrik Leslye, erhvervspsykolog, cand.psych, underviser, foredragsholder og strategisk rådgiver. Henriks Leslyes specialer ligger inden for ledelsesudvikling, teamsamarbejde og kommunikation. Dertil underviser han på koordinatoruddannelsen.

Henrik Leslye er en top-evalueret og prisbelønnet underviser, der er kendt for sit store engagement og sin humoristiske, men samtidig knivskarpe formidling.

Priser og rabatmuligheder

Pris pr. deltager kr. 2.655,- for kunder på vores mailliste, og 2.950,- for andre. Priserne er inkl. forplejning og ekskl. moms. Læs mere og tilmeld dig maillisten – klik her ->

Har din arbejdsplads deltaget flere gange inden for de seneste 12 måneder, opnår I yderligere rabat. Helt op til 10 %, hvis I er guldkunder. 5 % hvis I er sølvkunder.

Rabatten afhænger af, hvor meget din arbejdsplads har deltaget hos os inden for de seneste 12 måneder. Efter én deltagelse opnås: sølvkundestatus. Efter fem deltagelser: guldkundestatus. Priserne er ekskl. moms.

priser-seminarer.dk

Se status for din arbejdsplads – klik her

DELTAGERBEVIS
Du får deltagerbevis på dagen

Gå til top