E-mail blev ikke sendt!
Prøv venligst igen.
 
Tak for din besked!
Vi svarer hurtigst
muligt tilbage.

Havnegade 90
5000 Odense C
Telefon 66 15 90 43
Fax 66 15 96 49
CVR 29621896
seminarer@seminarer.dk

Indsend
< Afholdte arrangementer / Flygtninge og indvandrere med psykiske udfordringer

 

flygtninge og indvandrere med psykiske udfordringer

Flygtninge og indvandrere med psykiske udfordringer

DENNE DAG ER AFHOLDT!

TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV, SÅ BLIVER DU BLANDT DE FØRSTE, DER FÅR BESKED, HVIS VI GENUDBYDER DETTE KURSUS.

Sygdomsforståelse i et kulturelt perspektiv

Sygdomsforståelse i et kulturelt perspektiv. 

I relationsarbejdet med flygtninge og indvandrere med eller uden diagnosticerede psykiske lidelser stilles der store krav til dig som professionel. Den kulturelle og sproglige barriere kan hurtigt bevirke, at samtalen og forståelsen af mennesket på den anden side af bordet bliver udfordrende. Hvordan møder du bedst mennesker med så forskellig en kulturel forståelse for psykiske udfordringer og lidelser? Og hvad med den sproglige barriere – hvordan sikrer du den gode tolkede samtale om svære emner?

Det kan denne kursusdag hjælpe dig med at svare på. Du får undervisning på et højt fagligt niveau og en grundig indføring i transkulturel psykiatri. Du får en teoretisk gennemgang af, hvilke psykiske lidelser der optræder hos flygtninge og indvandrere, hvor udbredte disse lidelser er, og hvorledes flygtninge- og indvandrere opfatter det at få stillet en diagnose inden for psykiatrien og dermed at have en psykisk lidelse.

Ud over dette får du praksisnære redskaber med dig hjem til at imødegå, forstå og samtale med disse befolkningsgrupper, hvilket vil styrke dig i forhold til at guide flygtninge og indvandrere samt at hjælpe dem i gang med den svære erkendelsesproces i det at have en psykisk udfordring. Du får redskaber til dels at turde stille de svære spørgsmål og dels til at stille dig nysgerrigt i forhold til flygtninges og indvandreres overbevisninger og psykiske udfordringer.

Dagens undervisere

For at give dig de bedste forudsætninger for dette vigtige relationsarbejde, har vi fået de prisvindende eksperter – overlæge Morten Ekstrøm og professor Morten Sodemann – til at undervise for os. De beriger dig med deres store ekspertviden på området og giver dig dermed de bedst mulige redskaber og viden med hjem.

Overlæge, ph.d., Morten Ekstrøm, Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri

Gennem et teoretisk oplæg med højt fagligt niveau underviser Morten Ekstrøm dig i:

  • hvilke lidelser, der ses hos flygtninge og indvandrere
  • hvor udbredt disse lidelser er
  • hvilke lidelser, der optræder hos henholdsvis flygtninge og indvandrere
  • hvordan det er at være flygtning eller indvandrer med en psykisk lidelse i relation til den enkeltes kulturelle baggrund, herunder sygdomsforståelse i et kulturelt perspektiv

Morten Ekstrøm modtog i 2016 Lederprisen for at have forbedret behandlingstilbuddet til psykisk syge flygtninge og indvandrere markant.

Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri består af et tværfagligt hold af læger, psykologer, fysioterapeuter, socialrådgivere, sygeplejersker, sekretærer og akademiske medarbejdere – stærkt mangfoldiggjort med en bred vifte af etniske baggrunde.

Professor i Indvandrermedicin, Morten Sodemann, Klinisk Institut og Indvandrermedicinsk Klinik, OUH

Gennem et praksisnært oplæg krydret med cases fra det daglige arbejde på indvandrermedicinsk klinik, beriger Morten Sodemann dig med viden om og indblik i:

  • forståelse for flygtninge og indvandrere, deres begrebsrammer, og hvordan det præger vores kommunikation
  • redskaber til den svære samtale
  • hvorledes du opnår den gode tolkede samtale og dermed undgår tab af vigtige detaljer
  • teknikker til at afkode, hvad det egentlige problem er og at guide flygtninge og indvandrere til at styre et forholdsvist ustruktureret liv
  • redskaber til at starte en erkendelsesproces hos flygtninge og indvandrere uden at træde forkert

Morten Sodemann modtog i 2016 Barfred-Pedersen prisen, der er Lægeforeningens ærespris, for at have gjort en ekstraordinær indsats for syge og traumatiserede indvandrere, og for sit helt særlige blik for deres specielle behov.

Indvandrermedicinsk klinik opnår ved sin tværfaglige indsats at hjælpe patienten videre, så de opnår en større grad af selvhjulpenhed og dermed får større mulighed for at blive en del af samfundet igen.

Priser og rabatmuligheder

Pris pr. deltager kr. 2.655,- for kunder på vores mailliste, og 2.950,- for andre. Priserne er inkl. forplejning og ekskl. moms. Læs mere og tilmeld dig maillisten – klik her ->

Har din arbejdsplads deltaget flere gange inden for de seneste 12 måneder, opnår I yderligere rabat. Helt op til 20% ekstra.

Rabatten afhænger af, hvor meget din arbejdsplads har deltaget hos os inden for de seneste 12 måneder. Efter én deltagelse opnås: sølvkundestatus. Efter fem deltagelser: guldkundestatus. Priserne er ekskl. moms.

priser-seminarer.dk

Se status for din arbejdsplads – klik her

DELTAGERBEVIS
Du får deltagerbevis på dagen

Gå til top