E-mail blev ikke sendt!
Prøv venligst igen.
 
Tak for din besked!
Vi svarer hurtigst
muligt tilbage.

Havnegade 90
5000 Odense C
Telefon 66 15 90 43
Fax 66 15 96 49
CVR 29621896
seminarer@seminarer.dk

Indsend
< Afholdte arrangementer / Sundhed i et neuropsykologisk og neuro fysiologisk perspektiv

 

sundhed

Sundhed i et neuropsykologisk og neuro fysiologisk perspektiv

DENNE DAG ER AFHOLDT!

Er du interesseret i at deltage, hvis vi genudbyder dette tema? Så ring til os på 6615 9043 eller skriv til seminarer@seminarer.dk. Så kontakter vi dig, hvis temaet genudbydes.

En temadag for dig som arbejder med mennesker med udviklingshæmninger, autisme eller senhjerneskader. 

Skab bedre pædagogiske muligheder, gennem øget fokus på sundhed. 

Vi er alle i risikozonen for livsstilssygdomme, men hvor du og jeg har de kognitive evner til at forstå konsekvenserne ved at spise den ekstra chokoladebar eller ikke at dyrke nok motion, kan det være langt vanskeligere for mennesker med udviklingshæmninger, autisme eller senhjerneskader. Ofte er omgivelserne også udfordret, for man kan vel ikke bare gemme alle chokoladebarerne, eller kan man? 

Jo man kan! Men det er ikke en handling, som kan stå alene, når det gælder den langvarige sundhed for mennesker med udviklingshæmninger, autisme eller senhjerneskader, og dermed også dine muligheder for at arbejde pædagogisk. Som fagprofessionel har du stor indflydelse på borgerens sunde vaner, og vi vil gerne give dig yderligere redskaber til at hjælpe borgeren den rigtige retning. For selv om du gemmer chokoladebaren, så er det jo kun en kortsigtet løsning. Man kan selvfølgelig også vælge at bruge chokoladebaren som belønning, når borgeren lykkedes med noget I har arbejdet på.

Den reelle forskel sker når du implementerer nyeste viden inden for neurofysiologi og neuropsykologi i din pædagogiske praksis. På den måde motiverer, støtter, samt bidrager du med relevant viden, så borgeren får medbestemmelse til at træffe sundere valg.

Indhold:

Allerede før frokost opnår du på denne temadag konkret viden. Vidste du fx at usund kost, inaktivitet og fejlernæring kan skabe så meget rod i hjernekemien, at dine pædagogiske redskaber har en meget ringere chance for at virke? Bruger vi kost og bevægelse til at skabe balance i hjernen, får vi langt mere ud af vores primære redskaber. Vi kommer bl.a. ind på:

  • Hvordan kost og bevægelse kan frigøre hjernens neuroplastiske potentiale
  • Hvilken kost der er gavnlig for mentalfunktion, kognitiv funktion, hukommelse og humør hos borgere, der er udviklingshæmmede eller har autisme tilstande o.l. indlærings-, udviklings- og adfærdsforstyrrelser
  • Hvilke næringsstoffer, der er vigtige for at forbedre indlæring, kognitiv funktion, hukommelse og humør, samt hvilken kost, der have en negativ effekt i denne sammenhæng

Om eftermiddagen kommer vi bl.a. ind på emner som respekt for selvbestemmelse med neuropædagogisk intervention, herunder stiller vi bl.a. spørgsmålene:

  • Hvad er psykisk integritet og urørlighedszoner på handicap/psykiatri området?
  • Hvordan komplementerer absolutte værdier som: ordentlighed og frihed, sig til relative praksisformer som kontrolpædagogisk intervention?

Vi bliver ikke i det etiske hjørne hele eftermiddagen, men bevæger os også ud i det mere praksisnære som fx pårørendesamarbejde; for hvad hjælper alle dine indsatser, hvis borgerens pårørende stikker ham eller hende en ekstra chokoladebar i misforstået godhed? Du vil også blive udstyret med en række konkrete redskaber, så du er rustet til at gøre en forskel med det samme, du kommer hjem.

Målgruppe:

Denne temadag er til dig som arbejder med mennesker med udviklingshæmninger, autisme eller senhjerneskader. Det er dog vigtigt, at dine borgere er relativt velfungerende, da den viden og  de redskaber du tager med dig hjem fra denne dag, kræver et vist kognitivt niveau.

Dagens Undervisere:

Umahro Cadogan er forfatter til en række bestseller bøger om madlavning og sundhed, ser klienter 1-til-1, underviser i hele verden og er vært i et kommende TV program om mad og sundhed på TV2. Han har arbejdet sammen med flere institutioner og socialpædagogiske bosteder om at skabe en hverdag, hvor sund kost og bevægelse understøtter det pædagogiske arbejde.

John Zeuthen er Cand psych., han har arbejdet som konsulent inden for handicap- / psykiatri området siden 1990. Han arbejder i dag med specialpædagogisk/neuropædagogisk undervisning/supervision/træning inden for normal-, handicap- psykiatri- og misbrugsområdet. Derudover beskæftiger John Zeuthen sig med supervision, konsultation, terapi, leder- og personaletræning. 

Priser og rabatmuligheder


Pris pr. deltager kr. 2.628,- for kunder på vores mailliste, og 2.920,- for andre. Priserne er inkl. forplejning og ekskl. moms. Læs mere og tilmeld dig maillisten – klik her ->

Har din arbejdsplads deltaget flere gange inden for de seneste 12 måneder, opnår I yderligere rabat. Helt op til 10% ekstra.

Rabatten afhænger af, hvor meget din arbejdsplads har deltaget hos os inden for de seneste 12 måneder. Efter én deltagelse opnås: sølvkundestatus. Efter fem deltagelser: guldkundestatus. Priserne er ekskl. moms.
Priser-alm.

Se status for din arbejdsplads – klik her

Deltagerbevis

Du får deltagerbevis på dagen.

Gå til top