E-mail blev ikke sendt!
Prøv venligst igen.
 
Tak for din besked!
Vi svarer hurtigst
muligt tilbage.

Havnegade 90
5000 Odense C
Telefon 66 15 90 43
Fax 66 15 96 49
CVR 29621896
seminarer@seminarer.dk

Indsend
< Afholdte arrangementer / Selvskadende adfærd og spiseforstyrrelser hos børn og unge

 

Selvskadende adfærd

Selvskadende adfærd og spiseforstyrrelser hos børn og unge

DENNE DAG ER AFHOLDT!

TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV, SÅ BLIVER DU BLANDT DE FØRSTE, DER FÅR BESKED, HVIS VI GENUDBYDER DETTE KURSUS.

Selvskadende adfærd og spiseforstyrrelser hos børn og unge

–  få viden og redskaber i din faglige rygsæk

Antallet af unge, der skader sig selv direkte ved f.eks. at skære, brænde, slå eller bide sig selv, er steget markant de seneste år – i dag er det mere end hver femte elev i 9. klasse, der skader sig selv.

Selvskade kan også antage en indirekte form – f.eks. i form af spiseforstyrrelser eller alkoholmisbrug.

Selvskade bør altid forstås som et tydeligt tegn på mistrivsel og som en persons forsøg på overlevelse med bedste forhåndenværende strategier.

Dagens indhold

Vi har lavet en unik opsætning med to meget anerkendte undervisere – cand.psych. Lotte Rubæk og cand.psych. Bo Møhl. Deres ekspertviden giver dig de bedste forudsætninger for dels at få indsigt i de psykologiske mekanismer bag selvskadende adfærd og dels at få de mest brugbare redskaber til, hvordan du som professionel skal møde barnet eller den unge med selvskade eller spiseforstyrrelse.

Dagen rundes af med et oplæg fra Sundhedsstyrelsen om det netop offentliggjorte forløbsprogram for børn og unge med spiseforstyrrelser, som er en del af satspuljeaftalen for 2018-2021.

Dagens undervisere

Cand.psych. og specialist i psykoterapi Lotte Rubæk fra børne- og ungdomspsykiatrien i Region Hovedstaden

Selvskadende adfærdUd fra et affektregulerings- og traumeperspektiv udfolder Lotte Rubæk de psykologiske mekanismer bag selvskade. Hun inddrager egne forskningsresultater vedrørende selvskadens følelsesregulerende og afhængighedsskabende funktion. På et højt fagligt niveau giver Lotte Rubæk dig viden om:

 • selvskadeforekomst, kønsfordeling og metoder
 • forskellene og sammenhængen mellem direkte selvskade som f.eks. ”cutting” og indirekte selvskade som f.eks. spiseforstyrrelser
 • forskellene og sammenhængen mellem selvskadeadfærd og selvmordsadfærd
 • forskellige typer af selvskade, og hvordan selvskade kan smitte fra person til person
 • psykologiske og sociale mekanismer, der kan disponere for selvskade
 • de professionelles blandede følelser, og hvordan vi kan komme til at indgå i dysfunktionelle dynamikker, og hvordan vi sågar kan blive en del af patientens/beboerens selvskademønstre

Lotte Rubæk arbejder til daglig i et ambulatorium for spiseforstyrrelser hos børn og unge. Hun har forsket i selvskade blandt psykiatriske patienter, og har skrevet flere artikler samt bogen ”Selvskadens psykologi” (2009). Igennem de seneste 10 år har hun behandlet selvskadende unge både i og uden for psykiatrien. Siden 2016 har hun arbejdet på at få skabt politisk interesse for selvskadeområdet, og på nuværende tidspunkt arbejder hun på at få etableret behandlingstilbud til børn og unge med selvskadende adfærd i Danmark. Dette har resulteret i, at en del af satspuljemidlerne for 2018 er blevet viet til selvskade og spiseforstyrrelser.

Cand.psych. og specialpsykolog i psykiatri Bo Møhl fra Aalborg Universitet

Selvskadende adfærdGennem et praksisnært oplæg krydret med cases fra det daglige arbejde underviser Bo Møhl i mødet med den unge, som skader sig selv direkte eller indirekte. Bo Møhl beriger dig med brugbare redskaber til:

 • hvordan du opdager direkte eller indirekte selvskade hos børn og unge
 • hvordan du skal reagere på den selvskadende adfærd
 • det første møde og det videre forløb herefter
 • hvordan du bedst støtter barnet eller den unge, og hvornår du skal henvise til læge eller psykolog
 • hvordan I som institution skal agere, når I opdager, at en elev skader sig selv

Bo Møhl er specialist og supervisor i psykoterapi og har 25 års erfaring med bl.a. patienter, der skader sig selv. Han er nu professor i klinisk psykologi ved Aalborg Universitet og har skrevet mange artikler og bøger om selvskade – herunder “Selvskade – psykologi og behandling” (2015) og “At skære smerten bort – en bog om cutting og anden selvskadende adfærd” (2006).

Dagen rundes af med et oplæg fra Sundhedsstyrelsen om forløbsprogrammet for børn og unge med spiseforstyrrelser. Her gennemgår vi, hvordan Sundhedsstyrelsen tænker, at regioner og kommuner kan understøtte et godt tværsektorielt samarbejde omkring børn og unge med spiseforstyrrelser.

Vidste du, at:

 • 22 % af eleverne i folkeskolens 9. klasse har skadet sig selv én eller flere gange.
 • 21,5 % af de københavnske gymnasieelever har erfaringer med selvskade, og 9 % har skadet sig selv mere end 20 gange inden for det seneste år.
 • 11 % af alle danskere har skadet sig selv med vilje mindst én gang i deres liv.
 • Mindst 80.000 personer i alderen 16-19 år er i risiko for at udvikle en spiseforstyrrelse i Danmark.
 • Forekomsten af personer med en spiseforstyrrelse, der også lider af selvskade, er 21-59 %.

Priser og rabatmuligheder

Pris pr. deltager kr. 2.655,- for kunder på vores mailliste, og 2.950,- for andre. Priserne er inkl. forplejning og ekskl. moms. Læs mere og tilmeld dig maillisten – klik her ->

Har din arbejdsplads deltaget flere gange inden for de seneste 12 måneder, opnår I yderligere rabat. Helt op til 20% ekstra.

Rabatten afhænger af, hvor meget din arbejdsplads har deltaget hos os inden for de seneste 12 måneder. Efter én deltagelse opnås: sølvkundestatus. Efter fem deltagelser: guldkundestatus. Priserne er ekskl. moms.

priser-seminarer.dk

Se status for din arbejdsplads – klik her

DELTAGERBEVIS
Du får deltagerbevis på dagen

 

 

Gå til top