E-mail blev ikke sendt!
Prøv venligst igen.
 
Tak for din besked!
Vi svarer hurtigst
muligt tilbage.

Havnegade 90
5000 Odense C
Telefon 66 15 90 43
Fax 66 15 96 49
CVR 29621896
seminarer@seminarer.dk

Indsend
< Afholdte arrangementer / Gruppedynamik: Mennesker ramt af sårbarhed eller psykiske lidelser

 

gruppedynamik

Gruppedynamik: Mennesker ramt af sårbarhed eller psykiske lidelser

– sådan skaber du en god gruppedynamik

DENNE DAG ER AFHOLDT!

TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV, SÅ BLIVER DU BLANDT DE FØRSTE, DER FÅR BESKED, HVIS VI GENUDBYDER DETTE KURSUS.

Få redskaber til at undgå destruktiv adfærd i grupper

Få redskaber til at undgå destruktiv adfærd i grupper

Nu får du en enestående mulighed for at blive skarp på psykologiske processer og adfærdsmønstre i grupper

Hvordan skaber vi en god gruppedynamik for psykisk lidende eller sårbare unge og voksne? Hvilke gruppekonstellationer er hensigtsmæssige? Og hvordan undgår vi, at splittede følelser og konflikter bliver dominerende i en gruppe?

Grupper og fællesskaber for psykisk lidende eller sårbare er et grundlæggende afsæt for nye udviklingsmuligheder og et bedre liv. Men det byder også på en række udfordringer, når mennesker med forskellige personligheder og vanskeligheder mødes. Der kan f.eks. opstå frustrationer og uklar kommunikation, hvilket hurtigt kan føre til, at gruppen finder syndebukke og udvikler en destruktiv adfærd.

Derfor er det vigtigt, at vi har den rette viden om gruppedynamikker, så vi forstår at sætte rammen og facilitere et godt samvær. Når først vi kender til de psykologiske mekanismer, som er på spil i sociale grupper, får vi en langt større sikkerhed i håndteringen af konflikter og gruppeprocesser. Og det bidrager til, at vi kan ændre på negative mønstre og sætte en ny positiv udvikling i gang.

Dagens indhold

Kursusdagen sætter fokus på arbejdet med mennesker, som er sårbare eller ramt af psykiske lidelser – og som skal fungere i grupper. Det kan handle om mange forskellige problemstillinger, f.eks. kan personen være ramt af stress, sorg eller depression eller have en personlighedsforstyrrelse som f.eks. borderline.

Underviser psykolog Lone Gerup Adamsen giver et fagligt indblik i gruppedynamikker fra forskellige historiske og aktuelle scenarier. Hun tager afsæt i en psykodynamisk relationel referenceramme inspireret af bl.a. mentaliseringsbaseret og gruppeanalytisk teori. Dagen giver en masse redskaber til at gøre gruppeprocesser konstruktive for borgernes/patienternes/beboerens behov og følelser, så det fremmer løsning af gruppens fælles opgave.

Dagens udbytte

 • Viden om gruppeprocesser og forholdet mellem individ og gruppe  
 • Forståelse for, hvilke psykologiske processer der er på spil i sociale grupper herunder:
  • betydningen af gruppens forskellige personligheder og individuelle vanskeligheder
  • følelser, projektioner og modoverføringer
  • tilknytnings- og adfærdsmønstre i grupper
  • sociale hierarkier
  • den mentaliserende holdning
 • Redskaber til, hvordan vi skaber en god gruppedynamik, som fordrer tryghed og samarbejde
 • Redskaber til at håndtere konflikter og sætte rammer samt struktur for grupper
 • Indsigt i betydningen af vores egne reaktioner og mentale tilstande – hvordan påvirker vi selv gruppen?         

Dagen veksler mellem teori, cases og praktisk træning i form af blandt andet refleksionsøvelser. Formålet er at koble teorien til vores egen dagligdag for derigennem at åbne for nye perspektiver og handlemuligheder.                                                                

Målgruppe

Kurset er for fagpersoner, der arbejder med voksne og unge, som er sårbare eller ramt af psykiske lidelser, og som skal fungere i grupper og teams, f.eks. i gruppebehandling i psykiatrien eller på beskæftigelsesområdet, ved træning af daglige aktiviteter i væresteder og på bosteder. Det kan være som pædagog, konsulent, beskæftigelsesmedarbejder, socialrådgiver, sygeplejerske, ergoterapeut terapeut, psykolog eller andet.


Bemærk: Kurset kræver ikke, at du har erfaring med terapeutisk arbejde.


Dagens underviser – Lone Gerup Adamsen

Lone Gerup Adamsen har siden 2013 været psykolog og leder af CSM Midt Nord. Før det har hun arbejdet 9 år som psykolog i voksen og ungdomspsykiatrien med erfaring fra almenpsykiatrien, med personlighedsforstyrrelser, spiseforstyrrelser og i psykoseteams. Lone Gerup Adamsen er godkendt specialist og supervisor i psykoterapi, og hun er uddannet diplomeret gruppeanalytiker på Institut for Gruppeanalyse i Aarhus og har derudover en 1½-årig kognitiv efteruddannelse og en 1-årig MBT-G uddannelse fra Institutt for Mentalisering i Oslo.

Priser og rabatmuligheder

Pris pr. deltager kr. 2.628,- for kunder på vores mailliste, og 2.920,- for andre. Priserne er inkl. forplejning og ekskl. moms. Læs mere og tilmeld dig maillisten – klik her ->

Har din arbejdsplads deltaget flere gange inden for de seneste 12 måneder, opnår I yderligere rabat. Helt op til 20% ekstra.

Rabatten afhænger af, hvor meget din arbejdsplads har deltaget hos os inden for de seneste 12 måneder. Efter én deltagelse opnås: sølvkundestatus. Efter fem deltagelser: guldkundestatus. Priserne er ekskl. moms.
Priser-alm.

Se status for din arbejdsplads – klik her

DELTAGERBEVIS
Du får deltagerbevis på dagen.

 

Gå til top