E-mail blev ikke sendt!
Prøv venligst igen.
 
Tak for din besked!
Vi svarer hurtigst
muligt tilbage.

Havnegade 90
5000 Odense C
Telefon 66 15 90 43
Fax 66 15 96 49
CVR 29621896
seminarer@seminarer.dk

Indsend
< Afholdte arrangementer / Når hjernen brænder sammen

 

Når hjernen brænder sammen

DENNE DAG ER AFHOLDT!

Er du interesseret i at deltage, hvis vi genudbyder dette tema? Så ring til os på 6615 9043 eller skriv til seminarer@seminarer.dk. Så kontakter vi dig, hvis temaet genudbydes.

Få redskaber til at udrede og iværksætte de bedst egnede strategier

Hænger stress og hjerneskade sammen?

Stress overbelaster hjernen!  På scanninger kan man ligefrem se, at hjernen tager skade ved vedvarende stress, og forskning viser en øget risiko for hjerte-kar-sygdomme og dermed blodpropper i hjernen.

Stress er derfor et yderst relevant emne for dig, som arbejder med senhjerneskadede.

Det kan være, at du møder borgere, som forud for sin hjerneskade, f.eks. en blodprop i hjernen, har haft et meget stresset liv. Men hjerneskaderamte oplever også at blive stresset af deres nye livssituation og alt det, som der forventes af dem. Stress og hjerneskade hænger derfor ofte sammen. Og når dét sker opstår en særlig kompleks situation.

For hvordan tilrettelægger du de bedst egnede og individuelle rehabiliteringsforløb, når en borger er ramt af både en hjerneskade og stress? Hvordan imødegår du følgevirkningerne og forebygger tilbagefald?

Ofte er der et ønske om at sætte ind med hurtig og intensiv genoptræning. Men erfaring viser, at borgerne har svært ved at magte et sådant forløb. Det ses bl.a. ved, at de ikke møder op til træning. Mange får endvidere forskellige psykiske symptomer som f.eks. angst, hvilket betyder, at træningen kompliceres. Borgerne kan også mangle indsigt ift. at kunne vende tilbage til arbejdet, ligesom de kan være svære at fastholde og afklare.

Kursusindhold – styrk indsatsen med neuropædagogik

For at kunne håndtere disse udfordringer og skabe positive forandringsprocesser, kan en neurofaglig forståelsesramme hjælpe dig med at udrede og fortolke borgerens situation og mulighed for at opnå et meningsfuldt liv.

Gå derfor ikke glip af denne kursusdag, hvor hjerneskade-specialisterne Susanne Bommelund og Bente Juul sætter fokus på stress og hjerneskader. På kurset får du en forståelse af tænkningen i det neurofaglige arbejde samt introduktion til de grundlæggende analysemodeller og redskaber. Hermed styrker du dine kompetencer til at kortlægge borgerens ressourcer og vanskeligheder, vurdere behovet for hjælp samt iværksætte de bedst egnede strategier for borgeren.

Udbytte

  • Stress og hjerneskade – hvornår og hvorfor bliver det så komplekst?
  • En neuropsykologisk forklaring på det nedsatte funktionsniveau, med særligt fokus på arousal, hjernens kamp-flugt system, eksekutive vanskeligheder som f.eks. manglende initiativ og nedsat evne til at planlægge.
  • Viden om hjernetræthed som kan resultere i adfærdsmæssige ændringer som blandt andet isolation
  • En dybere indsigt i problematikkerne omkring hjerneskade og stress samt inspiration til at håndtere denne kompleksitet
  • Værktøjer og inspiration til at tilrettelægge, forbedre indsatser og koordination i rehabiliteringsforløbet

Faktaboks

Når den del af hjernen, som håndterer kroppens stresshormoner, er udsat for stress gennem længere tid, så begynder stresshormonerne i stedet at slå nervecellerne ihjel. På hjernescanninger kan man se, at hjernedelen kaldet Hippocampus, som regulerer kroppens stresshormoner, bliver mindre. Samtidig vokser den del af hjernen, som udvikler frygt og angst. Foregår udviklingen tilstrækkeligt længe uden behandling, kan den manglende hukommelse og koncentration blive permanent.

Dagens undervisere

Dagens undervisere Susanne Bommelund og Bente Juul har en bred uddannelse inden for det pædagogiske, psykologiske og neurofaglige område. De har igennem mange år arbejdet med alle kategorier af hjerneskadede i amts-, kommunal- og statsregi. Deres primære opgave er udredning af borgere og kompetenceudvikling af tværfagligt personale, således at disse bliver i stand til at træne og støtte borgeren gennem deres rehabiliteringsproces. Susanne Bommelund og Bente Juul underviser også på vores grunduddannelse i neuropædagogik. Her har de høstet stor ros for deres formidling og praksisnære tilgang. Både Susanne og Bente underviser og supplerer hinanden hele dagen.

Priser og rabatmuligheder

Pris pr. deltager kr. 2.628,- for kunder på vores mailliste, og 2.920,- for andre. Priserne er inkl. forplejning og ekskl. moms. Læs mere og tilmeld dig maillisten – klik her ->

Har din arbejdsplads deltaget flere gange inden for de seneste 12 måneder, opnår I yderligere rabat. Helt op til 10% ekstra.

Rabatten afhænger af, hvor meget din arbejdsplads har deltaget hos os inden for de seneste 12 måneder. Efter én deltagelse opnås: sølvkundestatus. Efter fem deltagelser: guldkundestatus. Priserne er ekskl. moms.
Priser-alm.

Se status for din arbejdsplads – klik her

Deltagerbevis

Du får deltagerbevis på dagen.

Gå til top