E-mail blev ikke sendt!
Prøv venligst igen.
 
Tak for din besked!
Vi svarer hurtigst
muligt tilbage.

Havnegade 90
5000 Odense C
Telefon 66 15 90 43
Fax 66 15 96 49
CVR 29621896
seminarer@seminarer.dk

Indsend
< Aktuelle arrangementer / Ledelse i paradokser

 

Ledelse i paradokser

TID & STED

Den 19. november 2019 på Park Inn By Radisson Copenhagen kl. 10.00-17.00.

Denne temadag sætter lederskabets paradoksale vilkår i centrum og beriger dig med indsigt, inspiration og praksisnær viden.

Tilmeld

Ledelse i paradokser – Skab mening i kompleksiteten.

 – med Rane Willerslev, Camilla Duus og Jan Heiberg Johansen som dagens eksperter. 

Ledelse er en disciplin, der til tider er fyldt med kompleksitet, modsætningsfyldte krav og ambivalens, hvilket kræver rygrad, rummelighed og mod. Ofte medfører enhver løsning et nyt problem.

Denne temadag sætter fokus på, hvordan du som leder med nysgerrighed og mod kan bære kompleksiteten med dig ind i din ledelse som et grundlæggende vilkår for din opgave frem for at stile mod en reducering eller eksekvering heraf. Temadagen giver dig forståelse for og inspiration til at navigere i ledelsesmæssige paradokser og spændingsfelter, hvor løsningen ikke altid findes én gang for alle.

Det kan være en udfordring at leve op til tidens krav om omstillingsparathed, politiske krav,  og samtidig holde fast i egne værdier. Du skal både påtage dig lederrollen og indgå i ligeværdige dialoger med dine medarbejdere. Du skal kommunikere beslutninger ud, som du som leder kan være uenig i. Du skal styrke kerneydelsen, være proaktiv ideudvikler og skabe forandringer – men samtidig sikre stabilitet og kontinuitet. Det er umiddelbart let at få øje på paradokserne i organisationen, men meget sværere er det at agere som leder ind i paradokserne og dermed i organisatoriske og personlige spændingsfelter.

Ledelse i paradokser peger på, at komplekse problemstillinger skal mødes med komplekse refleksioner. Som leder har du aldrig løst hele problemet, men må altid forholde dig balanceret til den del af løsningen, som du nedtoner, og /eller du må forsøge at rumme begge poler i løsningen. Paradoksledelse handler om at bevare den ledelsesmæssige handlekraft i komplekse og flertydige situationer og løbende vurdere, hvilke tiltag der gavner organisationen bedst muligt.

Denne temadag sætter lederskabets paradoksale vilkår i centrum og for at berige dig med indsigt, inspiration og praksisnær viden til din paradoksledelse har vi inviteret tre førende eksperter og praktikere som oplægsholdere – nemlig erhvervspsykolog Camilla Duus, ledelsesrådgiver Jan Heiberg Johansen og – en af Danmarks mest efterspurgte foredragsholdere – professor og ph.d. Rane Willerslev.

Temadagens indhold og eksperter

Handlekraftige ledere – med tvivlen som følgesvend – kl. 10.00 – 12.30

Erhvervspsykolog Camilla Duus giver en introduktion til begrebet paradoksledelse. Hun sætter fokus på mange af de modsætningsfyldte fordringer, som ledsager det personlige lederskab, og som enhver leder derfor må forholde sig til. Gennem cases og praktiske øvelser bliver du klogere på, hvordan du som leder kan bevare handlekraften i en hverdag fyldt med paradokser og kompleksitet. Hun har stor erfaring i arbejdet med offentlig ledelse og har via CLAVIS et tæt samarbejde med erhvervspsykolog og ph.d. Lotte Lüscher, hvis bog “Lederen mellem tvivl og handlekraft” blev kåret som årets lederbog 2018. Camilla Duus sætter blandt andet fokus på:

  • hvordan du som leder kan leve op til tidens krav om konstant omstillingsparathed og samtidig være tro mod dine egne værdier
  • hvordan du tager magten tydeligt på dig og samtidig indgår i ligeværdige dialoger med dine medarbejdere
  • hvornår du skal tænke dig om? Og hvornår det er tid til at træffe beslutninger

I disse udspændtheder gives der ikke noget éntydigt svar; paradokserne kan og skal ikke løses. En god leder kan se en sag fra flere sider, er i stand til at finde løsninger, der tager højde for flere aspekter i organisationen og samtidig træffe beslutninger og udvise handlekraft. Men hvorfor er tvivlen en del af et godt lederskab, og hvordan undgår du at blive lammet af tvivlen? Tvivl og handlekraft er indbyrdes forbundne lederdyder. Handlekraften må tilsættes tvivl for ikke at blive dumdristig, og tvivlen må blive til handling, hvis den ikke skal udvikle sig til en kimende tinnitus i lederens øregang.

Erhvervspsykolog og partner hos CLAVIS Erhvervspsykologi, Camilla Duus, har siden 2007 arbejdet som ledelses- og organisationskonsulent for offentlige og private organisationer. Hun beskæftiger sig særligt med ledelse, organisatoriske forandringer samt udvikling af samarbejde og team på et praksisnært plan. Camilla Duus samarbejder med ledere og medarbejdere om at styrke evnen til at navigere i kompleksitet og modsatrettede krav, som spiller ind i opgaveløsningen og samarbejdet på daglig basis. Hun har stor erfaring i arbejdet med offentlig ledelse og har via CLAVIS et tæt samarbejde med erhvervspsykolog og ph.d. Lotte Lüshcer.

Paradoksledelse – jagten på værdi og mening i kompleksitet – kl. 13.30 – 15.45

Jan Heiberg JohansenLedelsesrådgiver og forfatter Jan Heiberg Johansen deler ud af sin viden om konkrete tilgange og taktikker til, hvordan ledere kan håndtere modstridende krav, agere bedst muligt i lederrollen og samtidig skabe værdi i organisationen. Jan Heiberg Johansen giver dig viden om og praktiske tilgange til:

  • hvorfor det er vigtigt, at du som leder skærper din sans for organisatoriske paradokser og forliger dig med disse spændingsfelter
  • hvordan mødet med paradokserne kan have afgørende betydning for værdiskabelsen i hele organisationen
  • hvordan du navigerer i spændingsfelter mellem styring, strategi og lederskab ved hjælp af forskellige værdiskabende ledelsestaktikker

Chefkonsulent, idehistoriker og MBA fra University of Reading – Henley Business School, Jan Heiberg Johansen har været leder gennem 12 år. Han er en erfaren og efterspurgt ledelsesrådgiver og foredragsholder, og han står bag en lang række ledelsesudviklingsforløb. Han har udgivet den praksisorienterede fagbog, “Paradoksledelse – jagten på værdi i kompleksitet” (2018) på Palgrave Macmillan og DJØF Forlag, og den er blevet godt modtaget i både Danmark og globalt.

Tænk vildt i kompleksiteten og gør op med perfektionismen – kl. 16.00 – 17.00

Professor og ph.d. Rane Willerslev inviterer med sin jordnære tilgang og lige fremme facon dig til at tænke vildt og være nysgerrig i din paradoksledelse. Med Rane Willerslevs akademiske baggrund og erfaringer fra vildmarken giver han dig et spændende og indsigtsfuldt oplæg med følgende indhold, hvor han:

  • giver dig indsigt i, hvordan du tænker vildt i de paradokser og dilemmaer, du står i
  • inspirerer dig til at være modig og at lade din kreativitet få plads
  • opfordrer dig til at finde modet i det at fejle produktivt
  • kommer med sit bud på, hvorfor rygrad og rummelighed er vigtig i din paradoksledelse

Professor i socialantropologi og ph.d. Rane Willerslev er en af landets mest eftertragtede foredragsholdere. Han har været chef for de Etnografiske Samlinger på Moesgaard Museum, direktør for Kulturhistorisk Museum på Universitetet i Oslo og ledet det arktiske forskningsfokus på Aarhus Universitet. Han er forfatter og medforfatter på mange artikler, bøger og akademiske monografier. I Danmark er Rane Willerslev særlig kendt for bøgerne “Rygrad og rummelighed – et oplæg til et mere modigt dannelsesbegreb” (2019), “Tænk vildt

– det er guddommeligt at fejle – en peptalk for en mere nysgerrig tidsånd” (2017) og “På flugt i Sibirien – zobeljagt, russisk mafia og 65 minusgrader” (2015). 

Priser og rabatmuligheder

Pris pr. deltager kr. 2.655,- for kunder på vores mailliste, og 2.950,- for andre. Priserne er inkl. forplejning og ekskl. moms. Læs mere og tilmeld dig maillisten – klik her ->

Har din arbejdsplads deltaget flere gange inden for de seneste 12 måneder, opnår I yderligere rabat. Helt op til 10 %, hvis I er guldkunder. 5 % hvis I er sølvkunder.

Rabatten afhænger af, hvor meget din arbejdsplads har deltaget hos os inden for de seneste 12 måneder. Efter én deltagelse opnås: sølvkundestatus. Efter fem deltagelser: guldkundestatus. Priserne er ekskl. moms.

priser-seminarer.dk

Se status for din arbejdsplads – klik her

DELTAGERBEVIS
Du får deltagerbevis på dagen

Gå til top