E-mail blev ikke sendt!
Prøv venligst igen.
 
Tak for din besked!
Vi svarer hurtigst
muligt tilbage.

Havnegade 90
5000 Odense C
Telefon 66 15 90 43
Fax 66 15 96 49
CVR 29621896
seminarer@seminarer.dk

Indsend
< Afholdte arrangementer / Low Arousal 2 (LA2)

 

Low Arousal

Low Arousal 2 (LA2)

UDSOLGT – Find hold 2 under billedet.

TID & STED
Den 21. til 22. marts 2019
Den 30. april 2019

Kurset finder sted på Vilcon Hotel & Konferencegaard, Slagelse.

Få redskaber til at forebygge og håndtere konflikter på botilbud med ny revideret Low Arousal metode

Low Arousal 2 (LA2) – 3 dages intensivt kursus. Vær opmærksom på, at der er begrænset antal pladser. 

Update: Holdet er udsolgt! Find hold 2 lige her!


Med Low Arousal 2 forebygger du vold og fremmer trivsel på botilbud

Det handler om borgerinddragelse! Arbejder du med unge og voksne med psykiske vanskeligheder, kognitive funktionsnedsættelser og sociale udfordringer?

Ønsker du konkrete redskaber til at forebygge konflikter og magtanvendelsessitationer – og samtidig sikre borgerens trivsel?

Så har Seminarer.dk og psykolog Trine Uhrskov netop udviklet et intensivt 3 dages kursus i den reviderede Low Arousal 2 (LA2) metode. Trine Uhrskov er medudvikler af metoden, som har vist sig at være særdeles effektfuld i forhold til at reducere fysiske og psykiske voldsepisoder på 3 botilbud i perioden 2014 – 2017, hvor voldsepisoder blev reduceret med 77 % i gennemsnit.

Kort om Low Arousal 2 metoden

LA2 er en recovery-orienteret metode til forebyggelse af vold og fremme af trivsel på botilbud. LA2 guider fagprofessionelle i at inddrage borgeren i videst muligt omfang og medtænke ham eller hende som erfaringsekspert. LA2 er en ikke-konfronterende tilgang til voldsom adfærd, der fokuserer på at søge fredelige løsninger med borgeren i centrum og i kontrol. 

Indhold

Formålet med kurset er at klæde dig på til, i samarbejde med kolleger og borgere, at anvende metoden LA2. På kurset får du konkrete redskaber til at forebygge konflikter og magtanvendelses-situationer. De konkrete redskaber gør det muligt at skabe en fælles faglig tilgang i personalegruppen.

Dag 1: Håndtering af voldsomme episoder i samarbejde med borgeren

 • Low Arousal tilgangen antagelserne og strategier
 • LA2 redskaberne: Min Tryghedsplan og Tryghedsplan for fagprofessionelle

Dag 2: Forebyggelse af voldsomme episoder i samarbejde med borgeren

 • Recovery-orientering: borgerens trivsel, håb og drømme
 • Borgerinddragelse i det voldsforebyggende arbejde
 • Faserne i det voldsforebyggende arbejde
 • LA2 redskaberne: Min Trivselsplan og Trivselplan for fagprofessionelle

Dag 3: Læring af voldsomme episoder i samarbejde med borgeren

 • Sammenhængen mellem trivsel og affektudbrud
 • LA2 redskaberne: Min Læringsplan og Læringsplan for fagprofessionelle

Udbytte

Du får:

 • Indsigt i Low Arousal og den recovery-orienterede Low Arousal tilgang LA2
 • Træning i at forebygge vold og fremme trivsel i samarbejde med borgere med voldsom adfærd
 • Inspiration til at samarbejde med borgere med voldsom adfærd om at fremme trivsel og tryghed for både borgere og fagprofessionelle
 • Konkrete redskaber til at samarbejde med borgere om at udvikle nye handle-muligheder i voldsomme episoder
 • En stærk brobygning mellem teori og praksis

Kursusdagene består af både oplæg og praktiske øvelser med udgangspunkt i videocases.

Dagens underviser

Trine-UhrskovTrine Uhrskov, psykolog, medejer af Sopra og har speciale i Low Arousal og medudvikler af LA2. Trine Uhrskov er supervisor samt underviser i voldsforebyggende arbejde på botilbud og har deltaget i et satspuljeprojekt om forebyggelse af hhv. vold og magtanvendelse på socialpsykiatriske botilbud. Herudover rådgiver Trine Uhrskov i gruppesager og enkeltsager gennem VISO. Efter i 15 år at have samarbejdet med børn, unge og voksne med Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF) og ADHD blev Trine Uhrskov i 2006 certificeret træner i Low Arousal. Derudover certificeret i metoden FIT – Feedback Informed Treatment. I 2018 påbegyndt en 3-årig international uddannelse i metoden Åben Dialog.

Priser

Prisen for deltagelse afhænger af, hvor meget din arbejdsplads har deltaget hos os inden for de seneste 12 måneder. Efter én deltagelse opnås sølvkundestatus. Efter fem deltagelser: Guldkundestatus. Priserne er ekskl. moms.

Deltagerbevis

Du modtager deltagerbevis fra Seminarer.dk på den sidste dag.

Gå til top