E-mail blev ikke sendt!
Prøv venligst igen.
 
Tak for din besked!
Vi svarer hurtigst
muligt tilbage.

Havnegade 90
5000 Odense C
Telefon 66 15 90 43
Fax 66 15 96 49
CVR 29621896
seminarer@seminarer.dk

Indsend
< Aktuelle arrangementer / Medieret læring – vejen til styrket kognition

 

medieret læring

Medieret læring – vejen til styrket kognition

TID & STED
Den 6. november 2019 på Scandic Silkeborg
Den 21. november 2019 på Scandic Glostrup

Begge dage kl. 09.00-16.00.

På denne kursusdag stiller psykolog Jens Wilbrandt skarpt på, hvordan du styrker børn, unge og voksnes kognitive færdigheder gennem medieret læring.

Tilmeld

Medieret læring – Få effektive redskaber til at arbejde med børn, unge og voksnes kognitive udfordringer

Hvordan styrker og træner vi kognition?

Børn, unge og voksne kan have svære kognitive udfordringer – uanset om de har en diagnose eller ej. De kan have svært ved planlægning, tænkning, problemløsning, systematik, grundig informationsindsamling, selvregulering, fokus og opmærksomhedsstyring, metarefleksion og metakognition.

medieret læring

Mange af os tænker på kognition som rent biologisk og genetisk bestemte processer og er ikke bevidste om, hvordan vi kan styrke og træne kognition i hverdagen. Tænkning og kognition udvikles i høj grad ved, at vi former og påvirker samspillet med omgivelserne. Gennem støtte til blandt andet fokusering, organisering, at se sammenhænge mellem informationer og hændelser, er vi derfor en central brik i menneskers almindelige kognitive udvikling. Processen kaldes mediering og er en spontan og automatisk proces i den normale kognitive udvikling. For mennesker med kognitive udfordringer er der brug for, at disse processer bliver benyttet meget mere systematisk og målrettet ud fra en viden om personens kognitive udfordringer.

Medieret læring giver os både praktiske færdigheder og forståelse for, hvordan dette gøres i praksis. På baggrund af en nuanceret forståelse af mikro-processer i kognitionen og det medierede samspil, får vi redskaber til at arbejde kognitivt udviklingsorienteret. Samtidig opdager vi ofte, at vi alle – også os selv som fagpersoner – kan styrke vores tænkning med enkle strategier. Metakognition – tænkning om tænkning – er en central brik i disse processer.

Dagens indhold:

På denne kursusdag stiller psykolog Jens Wilbrandt skarpt på, hvordan du styrker børn, unge og voksnes kognitive færdigheder gennem medieret læring. Medieret læring styrker vores forståelse af, at kognitive færdigheder i høj grad er formet gennem samspillet og kommunikationen med andre – og giver os konkrete redskaber til systematisk og målrettet at benytte disse processer i vores samspil med mennesker med kognitive udfordringer.

På dagen får du:

  • Viden om medieret læring, neuroplasticitet og principper for kognitiv træning
  • En mere nuanceret forståelse af kognitive færdigheder og grundlaget for kognitive udfordringer
  • Styrket din opmærksomhed på og evne til at identificere kognitive udviklingspotentialer
  • Inspiration til at udvikle din kommunikation og dit professionelle samspil i en mere udviklingsorienteret retning
  • Perspektiver på hvordan hverdagsaktiviteter og spil kan bruges som drivkraft for kognitiv udvikling
  • Forståelse for samspillet mellem biologiske og samspilsmæssige faktorers betydning for kognitive færdigheder
  • Indblik i udviklingspsykolog Reuvens Feuersteins bidrag til kognitionspsykologien

Fakta om medieret læring:

Medieret læring tydeliggør potentialer for kognitiv udvikling og udvider vores forståelse af kognition og kognitiv udvikling. En del af det teoretiske grundlag for medieret læring er forståelsen af hjernens plasticitet, formbarhed og udviklingspotentialer. Vi kan udvikle nye færdigheder og strategier livet igennem. Vi kan blive bedre til at aktivere og udnytte eksisterende færdigheder og strategier bedre. Og vi kan få styrket vores procesopmærksomhed og metakognition. Det er en tilgang, som understøtter den professionelle orientering mod udvikling og udnyttelse af potentialer, som vinder frem inden for specialpædagogik, rehabilitering og inklusion, og taler ind i behovet for stærke generelle kognitive kompetencer til at navigere i et komplekst videnssamfund.

Dagens underviser

Jens Wilbrandt er autoriseret psykolog og har specialiseret sig i spændingsfeltet mellem specialpædagogik, neuropsykologi og pædagogisk psykologi. Han har mangeårig erfaring indenfor det specialpædagogiske område og er uddannet i en række forskellige metoder indenfor medieret læring og dynamisk assessment. Han er eksponent for en udviklingsorienteret pædagogisk-psykologisk tilgang og har mangeårig erfaring som formidler, foredrags- og kursusunderviser indenfor det neuropsykologiske og pædagogisk-psykologisk område. Udover varetagelse af en lang række kompetenceudviklings-opgaver i forhold til fagfolk, så arbejder han med dynamisk assessment, kognitiv træning og rådgivning i forhold til børn og unge med omfattende indlærings- og udviklingsproblematikker, både i forhold til skole-, bo- og hjemmetræningsområdet.

Priser og rabatmuligheder

Pris pr. deltager kr. 2.655,- for kunder på vores mailliste, og 2.950,- for andre. Priserne er inkl. forplejning og ekskl. moms. Læs mere og tilmeld dig maillisten – klik her ->

Har din arbejdsplads deltaget flere gange inden for de seneste 12 måneder, opnår I yderligere rabat. Helt op til 10 %, hvis I er guldkunder. 5 % hvis I er sølvkunder.

Rabatten afhænger af, hvor meget din arbejdsplads har deltaget hos os inden for de seneste 12 måneder. Efter én deltagelse opnås: sølvkundestatus. Efter fem deltagelser: guldkundestatus. Priserne er ekskl. moms.

priser-seminarer.dk

Se status for din arbejdsplads – klik her

DELTAGERBEVIS
Du får deltagerbevis på dagen

Gå til top