E-mail blev ikke sendt!
Prøv venligst igen.
 
Tak for din besked!
Vi svarer hurtigst
muligt tilbage.

Havnegade 90
5000 Odense C
Telefon 66 15 90 43
Fax 66 15 96 49
CVR 29621896
seminarer@seminarer.dk

Indsend
< Afholdte arrangementer / Mentaliseringsbaseret miljøterapi Hold 3

 

miljøterapi

Mentaliseringsbaseret miljøterapi Hold 3

Tid & sted:

Dag 1: 9. maj 2019 fra kl. 9.30-17.00 (overnatning inkl.)
Dag 2: 10. maj 2019 fra kl. 8.30-14.30
Dag 3: 13. juni 2019 fra kl. 9.30-16.00

Det hele sker på Scandic Kolding.

Mentaliseringsbaseret miljøterapi: Få redskaber til at forstå og se bag om beboerens/patientens adfærd 

Sådan åbner du op for nye forståelser og handlemuligheder

Vil du gerne blive bedre til at se bag om borgerens/patientens adfærd? Og få kontakt til de dybere lag af personens mentale tilstande?

Mentaliseringsbaseret miljøterapi er en bevidst og aktiv forholden sig til, hvordan du gennem samtalen og relationen hjælper beboeren/patienten til at forstå sig selv og andre på nye måder. Blot det, ikke at blive behandlet som f.eks. en manipulerende borderline patient, men som et menneske med en ubærlig smerte, skaber grundlag for en ny begyndelse. Det kræver, at du ser bag om beboerens/patientens symptomer og er nysgerrig på, hvad der kommunikeres, og hvilket formål det tjener.

Mentaliseringsbaseret pædagogik hjælper dig til at forstå beboerens/patientens handlinger eller reaktioner i et nyt perspektiv. Det skaber grundlaget for den nødvendige tillid, som gør, at du kan nå ind bag lidelsen og åbne op for ny læring. Det handler om, at hjælpe borgeren/patienten til at udvikle nye og bedre måder at håndtere livet på, herunder at styrke personens mulighed for at indgå i relationer med andre på en mere tilfredsstillende måde.

udtalelser-morten-kjølbye

Indhold

I samarbejde med overlæge i psykiatri Morten Kjølbye har vi sammensat et intensivt forløb, som klæder dig på til at arbejde med mentaliseringsbaseret miljøterapi. Workshoppen består af to sammenhængende dage, hvor du bliver introduceret til grundlaget for mentaliserings tankegangen og trænet i at reflektere og agere i miljøet gennem praktiske øvelser. Herefter arbejder du med tilgangen hjemme på din arbejdsplads inden, vi mødes til en opfølgende dag, hvor du får en unik mulighed for at få supervision på dine egne problemstillinger og erfaringer.

Dag 1: Introduktion til mentaliseringsbaseret miljøterapi

 • Hvad karakteriserer mentaliseringsbaseret miljøterapi?
 • Indøvning af mentaliseringsbaserede interventioner
 • Selvrefleksion og mentaliseringsredskaber, der hjælper dig til at se bag om beboerens/patientens adfærd og reaktioner
 • Hvordan du lytter til kontekst og håndterer dine følelser, så du handler på en forståelse af beboeren eller patienten
 • Øvelser og cases. Hvordan gør du i praksis?

Dag 2: Tilknytning, relationsdannelse og epistemisk tillid

 • Forståelse for beboerens/patientens tilknytning, som giver indsigt i, hvad han/hun forventer sig af dig – og hjælper dig til at støtte personen til at få nye erfaringer med at være i en relation
 • Betydningen af en tillidsbaseret relation. Hvordan skaber du en tryg base? Og hvilken indvirkning har din egen adfærd på beboeren/patienten?
 • Mentaliseringsredskaber til opbygning af tillid, blandt andet ved at sikre, at beboeren/patienten oplever, at I er på samme hold
 • Følelser og overføring/modoverføring
 • Problemstillinger fra egen praksis

Dag 3: Praksiserfaringer og supervision

 • Teoretisk opsummering
 • Opfølgning og supervision på egne cases og erfaringer med mentalisering i det miljøterapeutiske arbejde

Udbytte

Formålet med denne workshop er at styrke dine kompetencer i, hvordan mentaliserings tilgangen kan implementeres i det miljøterapeutiske arbejde. Du får:

 • Grundig viden om mentaliseringsbaseret miljøterapi
 • Træning i at kunne mentalisere og arbejde med relationen, herunder at forstå beboerens/patientens adfærd ud fra mentale tilstande som følelser, tanker og behov
 • Inspiration til at have fokus på mennesket frem for diagnose-adfærden
 • Kendskab til epistemisk tillid – og hvordan du skaber et troværdigt miljø, der hviler på oprigtig nysgerrighed
 • Håndgribelige interventioner til at hjælpe beboeren/patienten med at nuancere oplevelsen af sig selv og samspillet med andre i det omgivende miljø
 • Kompetencer til at mestre svære miljøsituationer, herunder konkrete mentaliseringsredskaber, som kan benyttes i dagligdagen
 • Mulighed for at gå i dybden med egne problemstillinger og cases
 • En stærk brobygning mellem teori og praksis

Workshoppen består af både oplæg og praktiske øvelser med udgangspunkt i cases og problemstillinger fra din egen praksis. Du er meget velkommen til at indsende en case allerede inden afholdelsen, hvilket vil gøre undervisningen mere nærværende for dig og øge din forståelse af, hvad mentalisering er.

Målgruppe:

Workshoppen henvender sig til dig, der arbejder miljøterapeutisk med unge og voksne med psykiske lidelser og adfærdsvanskeligheder. Det kan være, at du arbejder som socialrådgiver, pædagog, pædagogmedhjælper, værestedsmedarbejder, kontaktperson, vejleder, konsulent, behandler, psykolog, fysioterapeut, ergoterapeut, sygeplejerske eller på anden vis indgår i miljøet omkring beboeren/patienten, f.eks. på behandlingsinstitutioner, væresteder og psykiatriske afdelinger.

Dagens underviser


Morten Kjølbye, uddannelseskoordinerende overlæge i psykiatri i Region Nordjylland, tidligere specialeansvarlig overlæge i psykoterapi og leder af Klinik for Personlighedsforstyrrelser i Risskov.

Morten Kjølbye har i mange år arbejdet indgående med forskning i og forståelsen af personlighedsforstyrrelser, herunder borderline. Han har opbygget et systematisk mentaliseringsbaseret behandlingsprogram målrettet patienter med personlighedsforstyrrelser. Undersøgelser viser, at behandlingsprogrammet har stor effekt.

Morten Kjølbye går ind for en relations- og evidensbaseret behandling i psykiatrien, og er blandt kolleger kendt for at kunne tage sig af særligt udfordrende patienter. Han er bl.a. forfatter til Borderline – psykoedukation, forståelse og behandling, 2012 (red.)

Mentalisering er grobund for tryghed og epistemisk tillid

“Det er væsentligt at få etableret en relation til patienten. I den forbindelse bliver begrebet om epistemisk tillid vigtig. Begrebet dækker over, at vi skal signalere, at vi vil patienten: ’Jeg er på dit parti’. Vi skal give patienten en følelse af at blive set. Og det vi siger til patienten, skal tage udgangspunkt i det sted, hvor de befinder sig i nuet. Det vi siger, skal også være hjælpsomt. Patienten skal kunne bruge det. Ved at opfylde disse ting, flytter vi patienten over i en tillidsposition, hvor der er mulighed for læring: Mentalisering er at bringe patienten ind i en læringsproces, hvor de kan begynde at se, at der er andre perspektiver på deres liv, end lige præcis det ene, fx: ’Ingen kan lide mig” (Citat, Morten Kjølbye).

PRISER

Prisen for deltagelse afhænger af, hvor meget din arbejdsplads har deltaget hos os inden for de seneste 12 måneder. Efter én deltagelse opnås: sølvkundestatus. Efter fem deltagelser: guldkundestatus. Priserne er ekskl. moms.

Find din pris her:

Prisen er ekskl. moms og dækker over fuld forplejning (ekskl. drikkevarer) samt overnatning fra dag 1 til dag 2.

Se status for din arbejdsplads på www.seminarer.dk under loyalitetsrabat v.h.a. EAN- eller CVR-nummer, hvor du også kan se vores øvrige arrangementer og tilmelde dig vores nyhedsmail. Her kan du også læse gældende betalings- og afbestillingsregler.

DELTAGERBEVIS

Du modtager deltagerbevis fra Seminarer.dk på den sidste dag.

Gå til top