E-mail blev ikke sendt!
Prøv venligst igen.
 
Tak for din besked!
Vi svarer hurtigst
muligt tilbage.

Havnegade 90
5000 Odense C
Telefon 66 15 90 43
Fax 66 15 96 49
CVR 29621896
seminarer@seminarer.dk

Indsend
< Afholdte arrangementer / Metakognitiv terapi – Hold 4

 

Metakognitiv terapi

Metakognitiv terapi – Hold 4

Dagen er afholdt. Find nyeste hold under billedet.

Sted: Scandic Sydhavnen
Overnatning kan til- og fravælges.

Metakognitiv terapi er har vist sig som en meget effektiv metode til at optimere personers hverdag, formindske eller eliminere problemstillinger og ændre personers forståelse af psykiske processer.

OBS: Dagen er afholdt. Find hold 5 her

Bliv grundigt indført i Metakognitiv terapi – Et effektivt redskab, også i arbejdet med par og familier.

Quick navigation


Det kan være udfordrende for mange at klare sig i vores moderne tid. Der stilles mange krav til os både som individer, par og familie. Mange af os konfronteres f.eks. med travlhed, manglende energi og stress, symptomer på angst eller depression, lavt selvværd samt andre former for psykisk ubehag. Det er ikke altid, at vi har succes med vores indlærte strategier. Der er ting, vi ikke kan ændre på, og ting vi nemt kan lære at få indflydelse på.

Kliniske psykologer oplever ofte, at folk kæmper unødvendigt og ressourcekrævende kampe ift. problematikker, som de ved, lidt hjælp nemt kan ændre på eller lære at ændre indstillingen til.

Metakognitiv terapi – 2-dages kursus

Klinikchef, klinisk psykolog og specialist i psykoterapi Linda Burlan Sørensen har i samarbejde med Seminarer.dk udviklet dette kursus i metakognitiv psykoterapi for fagfolk, som gerne vil i besiddelse af flere psykologiske teknikker og metoder, der hurtigt kan anvendes i det daglige arbejde, og som gerne vil vide mere om denne nye psykologiske retning og dens potentiale.

Metakognitiv terapi er ikke sammenlignelig med andre terapeutiske retninger som eksempelvis kognitiv terapi, narrativ terapi eller andre former for terapi. I metakognitiv terapi arbejder vi ikke på at afdække og bearbejde tanker (kognitivt indhold) og følelser, men på at afdække og afvikle kognitive processer, som skaber og vedligeholder psykiske symptomer og dårlig trivsel.

Kurset er opbygget ud fra blandt andet underviserens kliniske erfaringer og ekspertise på området samt de nyeste evidensbaserede psykologiske teorier. Via de konkret redskaber, du lærer på kurset, kan mange par- og familierelaterede problemstillinger formindskes eller elimineres. Du får således række effektive psykologiske metoder og teknikker, der hurtigt kan gøre en forskel for klientens eller familiens psykiske trivsel og derved for parforholdet eller familielivet.

På kurset udstyres du med konkrete og let anvendelige psykologiske metakognitive metoder og teknikker, der via deres hurtige virkning både kan optimere klientens hverdag og være med til at ændre personens forståelse af psykiske processer.
De redskaber, som du lærer på kurset, kan anvendes på både individuelle psykiske problematikker og på parrets eller familiens interaktion og forhold til hinanden. Du vil lære konkrete, effektive og hurtigt anvendelige metoder og teknikker, som du vil kunne bruge umiddelbart efter kurset.

På Metakognitiv terapi kurset får du:

  • En større indsigt i hvad den metakognitive tilgang står for
  • En dybere forståelse for metakognitive processer
  • En ny tilgang til psykisk mistrivsel/lidelse samt vedligeholdelsesfaktorer
  • Konkrete og let anvendelige metakognitive psykoterapeutiske redskaber ift. klientarbejdet
  • Metoder og teknikker ift., hvordan du takler mødet med mennesker, der har en psykisk lidelse/psykiatrisk diagnose
  • Den nyeste viden om psykoterapeutisk forskning – hvad er det, der virker, hvad er det, der ikke virker så godt
  • Et godt grundlag for at finde ud af, om denne tilgang kan tilbyde dig eller din arbejdsplads netop de redskaber, som der er behov for

Form

Undervisningen veksler mellem evidensbaserede teoretiske oplæg og inddragelse af deltagerne, blandt andet via gruppearbejder og plenumdiskussioner. Deltagernes erfaringer og konkret cases inddrages i undervisningen.

Den metakognitive tilgang

Metakognitiv terapi er en psykologisk teori og behandlingsmetode udviklet af Dr. Adrian Wells, professor på University of Manchester. Metakognitiv terapi synes at være en lovende psykologisk retning, der kommer med relevante og konkrete forslag til psykoterapeutiske metoder og teknikker, hvis formål er formindskelse af psykisk mistrivsel.

Det er en relativ ny retning inden for psykologien, og den er markant anderledes i forhold til alle de andre psykoterapeutiske teorier og behandlingsmetoder. Den afgørende forskel er, at man inden for den metakognitive tilgang ikke mener, at det er tankernes indhold eller følelserne, der er det vigtigste for vores psykiske trivsel eller mangel på samme, men det er til gengæld vores metakognitioner, dvs. erkendelsen af tanker, følelser, kognitive processer osv. Med andre ord skal problemet søges i copingen og ikke i tankerne eller i de oplevede følelser.

I årtier har der været en tradition for, at vi skulle være opmærksomme på, hvad vi tænker, føler eller mærker. Men nyere forskning påpeger, at det indholdsmæssige aspekt af vores kognitioner er mildest talt irrelevant ift. psykisk mistrivsel. Således foreslår en metakognitiv forståelse, at vores fokuspunkt i stedet skal være selve de psykiske processer, der fører til forlænget kontakt med uhensigtsmæssigt kognitivt indhold.

Den metakognitive tilgang tager derfor udgangspunkt i, hvordan vi skal tænke over egne tankeprocesser og om deres betydning for vores psykiske liv.
Nyere forskning indikerer, at en metakognitiv tilgang er en transdiagnostisk psykoterapeutisk metode, hvilket betyder, at den kan anvendes på de fleste psykiske problematikker.

Underviser

Metakognitiv terapiLinda Burlan Sørensen, Cand.psych, klinikchef. Hun blev i 2013 specialist i psykoterapi efterfulgt af en 2-årig Specialiseringsuddannelse i Metakognitiv terapi ved MCT-Institute i Manchester ved Professor Adrian Wells og Professor Hans Nordahl.

Hun har videreuddannelser på masterclass-niveau inden for Kognitiv Adfærdsterapi (KAT), Metakognitiv terapi og Eksistentiel psykoterapi og har herudover fulgt kurser i blandt andet Neuropsykologi og Eksistentiel psykoterapi. Hendes arbejde tager udgangspunkt i en brændende interesse for det menneskeorienteret arbejde, hvor individet med sine egne karakteristika og problemstillinger placeres i højsædet.

Hun har, som det fremgår, specialiseret sig inden for de nyeste kognitive behandlingsmetoder og arbejder primært med metakognitiv terapi.
Linda Burlan Sørensen har stor undervisningserfaring blandt andet rettet mod fagpersoner fra et bredt område i den offentlige sektor.

Pris

Prisen for deltagelse afhænger af, hvor meget din arbejdsplads har deltaget hos os inden for de seneste 12 måneder. Efter én deltagelse opnås sølkundestatus. Efter fem deltagelser, guldkundestatus. Prisen er ekskl. moms, og inkluderer undervisning, kursusmaterialer, middag og overnatning på enkeltværelse (middag og overnatning kan fravælges).

Læs mere om loyalitetsrabat og slå jeres EAN eller CVR nummer op – klik her ->


Tidligere deltagere udtaler:

“Fantastisk inspirerende. Meget praksisnært og brugbart. Linda er utrolig kompetent – jeg vil have mere!” 

“Spændende indhold, ‘levende’ undervisning og god kobling af teori og praksis.” 

“Fantastisk spændende fagligt indhold og en formidabel, levende, engageret og overførbar formidling.” 

“Fantastisk energi fra Linda, God balance mellem teori og praksis” 

“Meget levende og afvekslende oplægsholder. Plads til spørgsmål, opgaver mm. Gerne opfølgningsdage” 


 

Gå til top