E-mail blev ikke sendt!
Prøv venligst igen.
 
Tak for din besked!
Vi svarer hurtigst
muligt tilbage.

Havnegade 90
5000 Odense C
Telefon 66 15 90 43
Fax 66 15 96 49
CVR 29621896
seminarer@seminarer.dk

Indsend
< Afholdte arrangementer / Neuropædagogik uddannelse – Hold 8

 

neuropædagogik uddannelse

Neuropædagogik uddannelse – Hold 8

MODUL 1: Den 6. sep 2018 kl. 09.30 til den 7. sep 2018 kl. 15.00
MODUL 2: Den 1. okt 2018 kl. 09.30 til den 2. okt 2018 kl. 15.00.
MODUL 3: Den 15. nov 2018 kl. 09.30 til den 16. nov 2018 kl. 15.00.

Det hele sker på Dalby Hotel, Vordingborgvej 425, 4690 Haslev

Ønsker du/I kun at tilmelde jer udvalgte moduler send da venligst en email på seminarer@seminarer.dk

Neuropædagogik uddannelse – Tag et stort fagligt og pædagogisk skridt.

For et menneske der er ramt af en hjerneskade, er de menneskelige omkostninger enorme.

Hjerneskaden medfører en række vanskeligheder blandt andet på det kognitive og emotionelle plan. Vanskeligheder, der ofte indebærer, at personen for eksempel
er impulsiv i sin handling, kan blive misforstået, og at den pågældende har svært ved at indgå i sociale sammenhænge.

En stor udfordring er at udrede og fortolke personens situation og mulighed for at opnå en meningsfuld hverdag. Og dernæst, hvordan vi som fagpersoner kan medvirke til, at livet bliver værd at leve for borgeren med erhvervet hjerneskade.

Det lærer du på uddannelsen i neuropædagogik i tre moduler med Bente Juul og Susanne Bommelund fra Hjerneskaderådgivningen på Fyn.

Om vores neuropædagogik uddannelse

Uddannelsen er udviklet ud fra undervisernes mere end 25 års specialistvirke blandt mennesker med erhvervede hjerneskader, herunder udvikling og implementering af neurofaglige strategier. Uddannelsen bygger på den nyeste viden, de nyeste forskningsresultater og litteratur på området.

Alt bindes sammen ud fra en grundholdning om, at enhver forandring starter hos os selv som fagpersoner.

Neuropædagogik uddannelse – Uddannelsens fokus

Uddannelsens fokus er det praktiske arbejde, og er rettet mod de mange faggrupper, der arbejder med senhjerneskadede.
Selvom fokus er på det praktiske arbejde, får du naturligvis også den nyeste teoretiske viden på området med, når du deltager på uddannelsen.

Hvordan omsættes den nyeste teori til praksis i dagligdagen? – det lærer du her!

TRE STÆRKE MODULER

Uddannelsen er sammensat af tre moduler, hvor emnerne præsenteres i en velvalgt rækkefølge med teoretiske oplæg, gruppearbejde og god tid til at arbejde med praksisrelationer – blandt andet ud fra dine egne cases og udfordringer fra dagligdagen.

MODUL 1 – Den 6. september 2018 til den 7. september 2018

Den neuropædagogiske tankegang

På modul 1 får du en forståelse for den neuropædagogiske tankegang. Hvorfor det er vigtigt at have viden om hjerneskade og følgevirkninger, livet før skaden og den grundlæggende personlighed.

Endvidere får du tilegnet dig viden om neuropædagogiske værktøjer til brug i din hverdag. Dette vil give dig et teoretisk fundament, som du kan tænke ind i din praksis.

MODUL 2 – Den 1. oktober 2018 til den 2. oktober 2018

Neuropædagogik fra teori til praksis

På modul 2 får du en forståelse af tænkningen i det neurofaglige arbejde samt afprøvet de grundlæggende analysemodeller og værktøjer. Dette vil give dig kompetence til at iværksætte forandringsprocesser i praksis.

Ved afslutning af modul 2 vil du få konkrete opgaver, der skal arbejdes med indtil sidste modul.

MODUL 3 – Den 15. november 2018 til den 16. november 2018

Neuropædagogik, implementering og anvendelse

Når du har gennemført modul 3, har du opnået en indsigt og gjort dig erfaringer ift. anvendelse af neuropædagogik, så du fremadrettet vil du kunne tænke kognitionspsykologisk, når du møder en borger med dysfunktioner i hjernen, og du vil kunne handle ud fra denne tankegang.

Du vil endvidere have tilegnet dig viden om, hvilke neurofaglige redskaber du vil kunne anvende i praksis.

Dagene vil indeholde faglige oplæg, gruppearbejde, refleksion og sagssupervision bl.a. i forhold til afprøvede tiltag/strategier fra egen praksis, og du vil blive coachet i forhold til udvikling af nye neurofaglige strategier med henblik på løsning af konkrete problemstillinger.

Hvad er neuropædagogik?

Er denne neuropædagogik uddannelse noget for mig?

Uddannelsen henvender sig til praktikere, eksempelvis sygeplejersker, ergo- og fysioterapeuter, pædagoger, misbrugskonsulenter, social- og sundhedspersonale og andre fagpersoner, der ønsker at blive bedre til at lave forandringsprocesser til gavn for personer med erhvervet hjerneskade.

Denne uddannelse klæder dig endnu bedre på til at arbejde professionelt med personer med senhjerneskade. Målet er at skabe de bedste forudsætninger for at understøtte og fremme læring og udvikling for mennesker med dysfunktioner i hjernen.

Uddannelsen henvender sig primært til tværfagligt personale, der arbejder med borgere i længerevarende forløb.


Tidligere deltagere udtaler…

“Jeg har fået mange redskaber med mig, som jeg kan anvende i praksis. Der har været en rigtig god kobling mellem teori og praksis, så jeg føler mig klædt på til at implementere neuropædagogik på min arbejdsplads.”

“Det kan helt klart anbefales til andre. Også de fagfolk der ikke er ansat inden for det specifikke neurologiske felt.”

“Det hele har givet rigtig god mening – Super med arbejdsmodeller/metoder man kan gå hjem og bruge i praksis.”

“Alt i alt super godt – og helt sikkert noget I skal arbejde videre med.”


Pris og rabat

Hvert modul koster kr. 5.825,- inkl. ophold i enkeltværelse og fuld forplejning men ekskl. drikkevarer. Priser er ekskl. moms. Samlet pris er derved 17.475 kr. Ønsker du/I kun at tilmelde jer udvalgte moduler send da venligst en email på seminarer@seminarer.dk

Har din arbejdsplads deltaget et par gange før, opnår du rabat
Vi yder nemlig rabat, efter hvor meget din arbejdsplads har deltaget hos os inden for de foregående tolv måneder – Klik her og se hvor meget rabat du kan få – Klik her ->

Tag denne uddannelse og tag et stort fagligt og pædagogisk skridt – tilmeld dig øverst på denne side eller ring 66159043 og hør mere.

Gå til top