E-mail blev ikke sendt!
Prøv venligst igen.
 
Tak for din besked!
Vi svarer hurtigst
muligt tilbage.

Havnegade 90
5000 Odense C
Telefon 66 15 90 43
Fax 66 15 96 49
CVR 29621896
seminarer@seminarer.dk

Indsend
< Aktuelle arrangementer / Nye medlemmer i Børn og unge-udvalget (§18-udvalget/tvangsfjernelsesudvalget)

 

Nye medlemmer i børn- og ungeudvalget

Nye medlemmer i Børn og unge-udvalget (§18-udvalget/tvangsfjernelsesudvalget)

Tilmeld dig én af følgende dage:

Den 26. februar i Aarhus fra kl. 16:00 – 18:00.
Den 27. februar i Odense fra kl. 16:00 – 18:00.
Den 1. marts i København fra kl. 16:00 – 18:00.

Tilmeld

Nye medlemmer i Børn og unge-udvalget – eller nyt udvalg?

Børn og unge-udvalget i kommunen har kompetencen til at træffe afgørelser om tvangsanbringelse og andre tvangsmæssige indgreb i forholdet mellem forældre og børn. Det er en kompetence, som kan have vidtrækkende konsekvenser for de involverede parter, hvorfor det er vigtigt, at de politisk valgte medlemmer er klædt bedst muligt på til opgaven.

Seminarer.dk afholder derfor fyraftensmøder for nye politisk valgte medlemmer i børn og unge-udvalgene.

Indhold:

På møderne giver jurist Bente Adolpsen et overblik over børn og unge-udvalgets opgaver og kompetence.

Derefter gennemgås de vigtigste bestemmelser i serviceloven med særligt fokus på:

  • anbringelse uden samtykke
  • overvåget samvær
  • videreført anbringelse
  • adoption uden samtykke
  • formandens særlige rolle og kompetence

Tid & sted:

Fyraftensmøderne afholdes umiddelbart efter tiltrædelsen af de nye kommunalbestyrelser og byråd primo 2018 i henholdsvis:

Aarhus 26. februar.
Odense 27. februar
København 1. marts

Alle dage kl. 16:00 – 18:00.

Det endelige afholdelsessted i de pågældende byer oplyses, så snart vi kender deltagerantallet.

Pris: kr. 995,- ekskl. moms

Der er også mulighed for, at Seminarer.dk afholder et rekvireret kursus i kommunen, hvis hele udvalget er nyt – eller der ønskes et særligt tilrettelagt kursus på baggrund af udvalgets ønsker og behov.

Mødets oplægsholder:

Bente AdolphsenBente Adolphsen, Juridisk konsulent, cand.jur.

Bente Adolphsen er kendt som en af landets mest kompetente jurister inden for børne- og ungeområdet med en samtidig praktisk fundering i den kommunale forvaltning. Hun yder pt. fast juridisk ad hoc sagsstøtte på børne- og ungeområdet til flere kommuner, ligesom hun er hyppig underviser inden for emner som bl.a. adoption uden samtykke, efterværn, magtanvendelse og underetnings- og tavshedspligt. Bente Adolphsen har været konsulent på evalueringsprojektet vedr. forsøg med børnehuse.

Gå til top