E-mail blev ikke sendt!
Prøv venligst igen.
 
Tak for din besked!
Vi svarer hurtigst
muligt tilbage.

Havnegade 90
5000 Odense C
Telefon 66 15 90 43
Fax 66 15 96 49
CVR 29621896
seminarer@seminarer.dk

Indsend
< Afholdte arrangementer / Nyt ungdomskriminalitetsnævn

 

Ungdomskriminalitetsnævn

Nyt ungdomskriminalitetsnævn

DENNE DAG ER AFHOLDT!

TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV, SÅ BLIVER DU BLANDT DE FØRSTE, DER FÅR BESKED, HVIS VI GENUDBYDER DETTE KURSUS.

Få indsigt i den nye reform om et ungdomskriminalitetsnævn

Den 1. januar 2019 trådte reglerne om ungdomskriminalitetsnævnene i kraft. Reformen er en del af regeringens udspil “Alle handlinger har konsekvenser”. Den indeholder 15 nye initiativer, som er en kombineret social- og strafferetlig indsats, der gør det muligt at udstede en “straf” til børn helt ned til 10-års alderen, der begår hård kriminalitet. Udspillet skal være med til at sikre, at børn og unge, der er på vej ud ad en kriminel løbebane, kommer på rette spor og ind i fællesskabet igen.

Men hvordan skal du forholde dig til reformen? Hvad bliver din rolle i forhold til Ungdomskrimunalitetsnævnene? Og hvordan forholder du dig som fagprofessionel til reformens juridiske og socialfaglige udfordringer?

Se også artikel fra undervisere om det nye ungdomskriminalitetsnævn her. 

Indhold

På denne temadag får du viden om:

 • hvad ungdomskriminalitetsnævnene er
 • forbyggelseselementer hos politiet og kommuner
 • hvem nævnet består af og hvordan det hierarkisk er bygget op
 • hvordan du som professionel i arbejdet med barnet, forholder dig til reformen
 • hvordan du sikrer dig, at barnet eller den unge og familien har kendskab til reformen.

Udover ungenævnet ser vi på de øvrige initiativer som ligger i reformen bl.a.:

 • den nye ungelavalder, straksreaktioner og forbedringsforløb
 • forpligtende ansvar for kommunerne med ny fælles ramme for SSP-samarbejdet
 • ansvarliggørelse af unge og deres forældre gennem styrkelse af brugen af unge- og forældrepålæg
 • forpligtende afgørelser for de unge, der kan håndhæves af politiet og yderligere initiativer som følger af den nye lov

På dagen får du hjælp til, hvordan kan forholde dig til den nye reform. Du får viden om reformens jura og indsigt i praksisnære bud på, hvordan snitfladeproblemer i forhold til fx forebyggelse, afgørelser og kompetencer kan løses.

Dagens fokuspunkter:

 • de enkelte tiltag og hvad de går ud på
 • mulighed for advokat/repræsentation
 • forældrenes rolle – inddragelse/forældretvang
 • konsekvenser af at de enkelte tiltag ikke efterkommes
 • håndtering af dobbeltforanstaltninger
 • løsning af myndighedskonflikter (nævn vs. kommune)

Dagens undervisere

Bente Adolphsen, cand.jur., er kendt som en af landets mest kompetente jurister inden for børne- og ungeområdet med en samtidig praktisk fundering i den kommunale forvaltning.

Hun yder pt. fast juridisk ad hoc sagsstøtte på børne- og ungeområdet til flere kommuner, ligesom hun er hyppig underviser inden for emner som bl.a. adoption uden samtykke, efterværn, magtanvendelse samt underretnings- og tavshedspligt.

Nicolaj Sivan Holst, lektor, ph.d. i strafferet og straffeproces på Juridisk Institut på Aarhus Universitet. Han forsker bl.a. i børn og unges rolle i hhv. det sociale system og straffesystemet. Han har skrevet bogen “Strafbar passivitet” (2015) samt en række artikler om magtanvendelse over for børn. Nicolaj Sivan Holst har tidligere virket som anklager ved Midt- og Vestsjællands politi.

Priser og rabatmuligheder

Pris pr. deltager kr. 2.655,- for kunder på vores mailliste, og 2.950,- for andre. Priserne er inkl. forplejning og ekskl. moms. Læs mere og tilmeld dig maillisten – klik her ->

Har din arbejdsplads deltaget flere gange inden for de seneste 12 måneder, opnår I yderligere rabat. Helt op til 10 %, hvis I er guldkunder. 5 % hvis I er sølvkunder.

Rabatten afhænger af, hvor meget din arbejdsplads har deltaget hos os inden for de seneste 12 måneder. Efter én deltagelse opnås: sølvkundestatus. Efter fem deltagelser: guldkundestatus. Priserne er ekskl. moms.

priser-seminarer.dk

Se status for din arbejdsplads – klik her

DELTAGERBEVIS
Du får deltagerbevis på dagen

Gå til top