E-mail blev ikke sendt!
Prøv venligst igen.
 
Tak for din besked!
Vi svarer hurtigst
muligt tilbage.

Havnegade 90
5000 Odense C
Telefon 66 15 90 43
Fax 66 15 96 49
CVR 29621896
seminarer@seminarer.dk

Indsend
< Afholdte arrangementer / Seksualitet, overgreb og krænkelser hos børn, unge og voksne med funktionsnedsættelser

 

overgreb

Seksualitet, overgreb og krænkelser hos børn, unge og voksne med funktionsnedsættelser

DENNE DAG ER AFHOLDT!

Er du interesseret i at deltage, hvis vi genudbyder dette tema? Så ring til os på 6615 9043 eller skriv til seminarer@seminarer.dk. Så kontakter vi dig, hvis temaet genudbydes.

På denne kursusdag sætter psykolog og forsker Jesper Dammeyer fokus på seksuelle overgreb og krænkelser hos mennesker med funktionsnedsættelser.

Quick navigation


Ved du, hvilke signaler du skal være opmærksom på for at identificere problematisk seksuel adfærd? Eller hvornår og hvordan du bør støtte?

Mennesker med mentale og fysiske handicap er en særligt udsat gruppe for seksuel mistrivsel herunder krænkelser og overgreb. De kan f.eks. have svært ved at mærke eller vurdere, hvad der er rigtigt og forkert – eller afkode faresignaler. Og nogle mangler et sprog og har problemer med at gøre sig forståelige eller råbe op om hjælp.

Som fagperson skal du kunne forholde dig professionelt til den enkeltes seksualitet og have den rette viden til at hjælpe, hvis der opstår seksuel mistrivsel og problematisk adfærd.

Du skal være i stand til observere og vurdere din bekymring eller mistanke, men det handler også om, at du og dine kolleger har den rette faglige viden til at håndtere det forebyggende arbejde, blandt andet gennem åbenhed over for seksualiteten hos personer med funktionsnedsættelser – så de kan udleve den på en sund og tryg måde.

Indhold på dagen

På denne kursusdag sætter psykolog og forsker Jesper Dammeyer fokus på seksuelle overgreb og krænkelser hos mennesker med funktionsnedsættelser. Dagen byder på opdateret viden om emnet og konkrete pædagogiske redskaber til at identificere og forebygge problematisk seksuel adfærd.

Dagens to hovedtemaer:

Hvornår er seksuel adfærd problematisk?

  • Gennemgang af den forskningsbaserede viden om overgreb og krænkelser af og mod mennesker med handicap – herunder risikofaktorer for forskellige handicapgrupper
  • Redskaber til opsporing og identifikation af problematisk seksuel adfærd. Hvordan og hvornår afgør du, om borgerens seksuelle adfærd er problematisk?

Hvad gør du, når der er mistanke om, at et overgreb har fundet sted, og hvordan følger du op med behandling?

  • Vurdering af mistanke og bekymringsgraden – hvornår og hvordan griber du ind?
  • Præsentation af forskellige behandlingsmuligheder
  • Gennemgang og diskussion af konkrete redskaber til forebyggelse af overgreb

Vi kommer også omkring:

  • Forståelse af seksuel adfærd hos forskellige grupper af mennesker med funktionsnedsættelse og seksualitet, bl.a. mennesker med og uden sprog, psykisk udviklingshæmning samt autisme. Forskellige typer af funktionsnedsættelser (kognitive, sociale, kommunikative, fysiske) kan medføre forskellige problematikker mht. seksualitet. Disse belyses ud fra den seneste forskning
  • Udfordringer ved at arbejde med funktionsnedsættelse og seksualitet, herunder forskellige holdninger og fordomme. Hvornår skal personen have hjælp i forhold til sin seksualitet? Hvad med etik – personens og dine egne grænser? Og hvad med personalets individuelle normsæt – hvordan håndteres dette, og hvordan samarbejder personalegruppen bedst?
  • Seksualitet og de sociale mediers muligheder og begrænsninger for mennesker med funktionsnedsættelse

Dagens underviser

Jesper Dammeyer, cand. psych. aut., dr. med., ph.d., læreruddannet og lektor ved Institut for Psykologi, København Universitet. Jesper Dammeyers forskning omhandler mennesker med funktionsnedsættelser, især mennesker med psykisk udviklingshæmning, autisme, høretab, synstab og døvblindhed. Omdrejningspunktet er psykisk trivsel, læring og udvikling. Han har blandt andet beskæftiget sig med seksualitet, overgreb og krænkelser  hos personer med funktionsnedsættelser. Jesper Dammeyer er en aktiv formidler af sin forskning gennem bøger og foredrag og ligeledes en aktiv kliniker i form af udredninger af mennesker med funktionsnedsættelser samt vejledning til familie og professionelle.  

Priser og rabatmuligheder


Pris pr. deltager kr. 2.628,- for kunder på vores mailliste, og 2.920,- for andre. Priserne er inkl. forplejning og ekskl. moms. Læs mere og tilmeld dig maillisten – klik her ->

Har din arbejdsplads deltaget flere gange inden for de seneste 12 måneder, opnår I yderligere rabat. Helt op til 10% ekstra.

Rabatten afhænger af, hvor meget din arbejdsplads har deltaget hos os inden for de seneste 12 måneder. Efter én deltagelse opnås: sølvkundestatus. Efter fem deltagelser: guldkundestatus. Priserne er ekskl. moms.
Priser-alm.

Se status for din arbejdsplads – klik her

Deltagerbevis

Du får deltagerbevis på dagen.

 

 

Gå til top