E-mail blev ikke sendt!
Prøv venligst igen.
 
Tak for din besked!
Vi svarer hurtigst
muligt tilbage.

Havnegade 90
5000 Odense C
Telefon 66 15 90 43
Fax 66 15 96 49
CVR 29621896
seminarer@seminarer.dk

Indsend
< Afholdte arrangementer / Bliv klar til persondataforordningen Maj 2018

 

Persondataforordningen

Bliv klar til persondataforordningen Maj 2018

Den 7. marts 2018 på Scandic Glostrup
Den 15. marts 2018 på Scandic Kolding

Alle dage kl. 09.00-16.00.

Persondataforordning: Et kursus der gør kompliceret jura forståeligt og praksisnært!

Persondataforordningen: Et kursus der gør kompliceret jura forståeligt og praksisnært! 

OBS: Denne dag er målrettet den offentlige sektor, og derfor vil dagens indhold tage udgangspunkt i dette.

BREAKING NEWS: Før i tiden har bøder være forbeholdt det private. IKKE LÆNGERE. Et bredt flertal af Folketinget bakker nemlig op om bøder til offentlige myndigheder. Og det er ikke småpenge, der er tale om. Pt. er der enighed om et maksimalt bødeniveau på 4 % af driftsbevillingen med et loft på 16 mio. kr., hvis offentlige myndigheder ikke overholder persondataloven efter den 25. maj 2018. Har I råd til det?

Artikel: Det skal du vide om den nye EU-persondataforordning! 


Quick navigation

Bliv helt skarp på, hvad forordningens nye krav betyder for jer

Er det sikkert at benytte “Skyen”? Hvad er en “DPO” egentlig? Og hvordan opfylder I de helt nye omfattende dokumentationskrav?

Den nye EU-persondataforordning træder i kraft den 25. maj 2018 og stiller endnu flere krav til behandling af persondata, end vi kender i dag. Formålet er, at personer skal have større kontrol over deres egne data og at sikre en langt bedre beskyttelse af persondata i den digitale verden. Er jeres arbejdsplads klar til det?

Med dette kursus kan I nå at tænke de skærpede regler ind i de daglige procedurer og evt. udvikle nye teknologiske løsninger. Og der er MANGE ting, som skal ændres eller indføres, så det er en god idé at starte….NU!

Indhold på dagen

Kursusdagen sætter fokus på persondataforordningen herunder de mange nye krav. Det handler om at sikre både kolleger og medarbejderes data – men også om at bevare borgerens tillid til den offentlige behandling, af i mange tilfælde, følsomme personoplysninger.

Dagens underviser, cand. jur. Brian Nygaard Oswald, giver et grundigt indblik i den digitale persondata-verdens betydning for jeres arbejde i det offentlige.

Dagens headlines:

 1. Hvad er persondata i det hele taget?
 2. Lær de nye begreber, herunder ”DPO”, ”Privacy by Design”, ”Privacy by Default”, ”DPIA’er” (ja, I SKAL kende disse begreber til maj 2018!!)
 3. Facebook:
  1. Upload af billeder af fx elever, ansatte mv. – må I det?
  2. Er det tilladt at skrive til borgere, modparter osv.?
  3. Må I tjekke profiler på de sociale medier, f.eks. borgeres, de ansattes eller potentielle kommende ansatte mv.?
 4. Personnummer – hvornår og hvordan må I bruge disse?
 5. Hvornår er det tilladt at videregive personoplysninger?
 6. Den daglige sagsbehandling: Hvad må I – og hvad må I ikke?
 7. E-mails: Er der krav om samtykke? Og hvordan sikrer I, at uvedkommende ikke kan læse indholdet (kryptering)?
 8. Sikkerhed:
  1. Hvor skal reoler med personoplysninger stå?
  2. Må flere personer printe på den samme printer?
  3. Hvor skal jeres skrivebord stå?
  4. Må I arbejde i toget?
 9. Oplysninger på hjemmeside (billeder mv.).
 10. Cloud computing (at lægge persondata op i en sky, såsom Google Drive og Dropbox): Må I i det hele taget dette? Kræver det i så fald samtykke?
 11. Den registreredes rettigheder, både indsigtsret og indsigelsesret.
 12. Sondringen mellem følsomme og ikke-følsomme oplysninger

Vær opmærksom på, at denne dag er målrettet den offentlige sektor, og derfor vil dagens indhold tage udgangspunkt i dette.


Dagens udbytte

I bliver klædt på til at håndtere behandlingen af persondata i jeres styrelse/myndighed/kommune/organisation, og vil herunder:

 • få praktiske tips og råd
 • blive opdateret med gældende lovgivning, herunder blive orienteret om kommende EU-regler
 • modtage diverse skabeloner og værktøjer til fri anvendelse

Vidste I, at…:

…I bør sende en mail som “sikker mail”, hvis der er CPR-nummer i?

…I skal oplyse det til personen, hvis I indsamler oplysninger elektronisk på Facebook?

…der er krav om en skriftlig databehandleraftale, når personoplysninger overdrages til en ekstern it-leverandør?

Dagens underviser

Brian Nygaard OswaldBrian Nygaard Oswald, Cand. jur., tidligere advokat og forfatter til talrige artikler i f.eks. UfR og Advokaten og en række bøger. Siden 2013 har han primært helliget sig sin store interesse for formidling og undervisning. Brian Nygaard Oswald er en af Danmarks mest anvendte undervisere i jura og holder årligt ca.100 kurser inden for sine få specialer, herunder persondata, inkasso og forældelse. Brian Nygaard Oswalds helt særlige evne er at gøre kompliceret jura forståeligt og praksisnært. Som tidligere deltagere siger: “Det har været en god dag.Tørt stof er blevet gjort levende” og “Dygtig underviser – formidler stoffet på en god og livlig måde”.

Priser og rabatmuligheder


Pris pr. deltager kr. 2.628,- for kunder på vores mailliste, og 2.920,- for andre. Priserne er inkl. forplejning og ekskl. moms. Læs mere og tilmeld dig maillisten – klik her ->

Har din arbejdsplads deltaget flere gange inden for de seneste 12 måneder, opnår I yderligere rabat. Helt op til 10% ekstra.

Rabatten afhænger af, hvor meget din arbejdsplads har deltaget hos os inden for de seneste 12 måneder. Efter én deltagelse opnås: sølvkundestatus. Efter fem deltagelser: guldkundestatus. Priserne er ekskl. moms.
Priser-alm.

Se status for din arbejdsplads – klik her

Deltagerbevis

Du får deltagerbevis på dagen.

Gå til top