E-mail blev ikke sendt!
Prøv venligst igen.
 
Tak for din besked!
Vi svarer hurtigst
muligt tilbage.

Havnegade 90
5000 Odense C
Telefon 66 15 90 43
Fax 66 15 96 49
CVR 29621896
seminarer@seminarer.dk

Indsend
< Afholdte arrangementer / Psykiatriske diagnoser og psykiske lidelser hos udviklingshæmmede

 

psykiatriske diagnoser

Psykiatriske diagnoser og psykiske lidelser hos udviklingshæmmede

Den 10. december 2018 på Scandic Kolding
Den 11. december 2018 på Scandic Hvidovre

Begge dage kl. 09.00-16.00.

Psykiatriske diagnoser og psykiske lidelser hos udviklingshæmmede – sygdomstænkning, dilemmaer og diagnosekultur

Mange beboere eller borgere, der er udviklingshæmmede, har en psykiatrisk diagnose eller psykisk lidelse, hvilket stiller særlige krav til dit relationsarbejde.

Som fagprofessionel har du en stor opgave i at forstå og hjælpe borgere med udviklingshæmning på den mest hensigtsmæssige måde. Da mange udviklingshæmmede har en psykisk lidelse, er det derfor fundamentalt for dig at have viden om de psykiatriske diagnoser og psykiske lidelser. Det er ligeledes essentielt for dig at få klarhed over, hvilken rolle sygdomstænkningen, dilemmaerne og diagnosekulturen har for din hverdag.

psykiatriske diagnoser

På denne kursusdag får du teoretisk viden om de enkelte psykiatriske diagnoser, psykiske lidelser og personlighedsforstyrrelser, der ses hos mennesker med udviklingshæmning. Kursusdagen beriger dig med redskaber til at forholde dig kritisk til, hvordan udviklingshæmmede passer ind i diagnosekulturen og hvilke dilemmaer, det giver ophav til. Du lærer desuden, hvordan du kan drage nytte af din viden om diagnosen hos den udviklingshæmmede i dit daglige relationsarbejde og samtidig arbejde ud over sygdomstænkningen.

Dagens eksperter og indhold:
Dagens første underviser er psykolog Peter Rodney. Peter Rodney har mere end 30 års erfaring i arbejdet med udviklingshæmmede med personlighedsforstyrrelser og psykiske/psykiatriske lidelser. Han er selvstændig konsulent med fokus på udredning, konsulent og supervisionsbistand i forbindelse med psykisk udviklingshæmning og handicap. Peter Rodney har derudover arbejdet som ekspert for VISO i mere en 10 år.

På ekspertniveau beriger Peter Rodney dig med viden om følgende psykiske lidelser, diagnoser og forstyrrelser hos udviklingshæmmede:

  • deres emotionelle kompetencer, som forudsætning for personlighedsstrukturer
  • OCD og rituel adfærd
  • tilknytningsforstyrrelser
  • borderline-lignende personlighedsforstyrrelser/emotionel ustabil personlighedsstruktur

Endvidere berører Peter Rodney angst, ængstelse, depression og bipolar lidelse

Efter frokost overtager Per Lorentzen, psykolog og førstelektor ved OsloMet – Storbyuniversitetet, undervisningen. Per Lorentzens specialområde er børn med omfattende funktionsnedsættelser og voksne med udviklingshæmning og har i mange år været faglig vejleder for special-pædagoger. Per Lorentzen har skrevet en lang række fagbøger, hvoraf den seneste udgivelse på dansk er “Ansvar og etik i socialpædagogisk arbejde” fra 2013.

Per Lorentzen kommer på en sympatisk og levende måde med et oplæg til refleksion og diskussion om relationsarbejdet med udviklingshæmmede og klæder dig på med praksisnære redskaber i forhold til følgende:

  • hvorledes passer udviklingshæmmede ind i den traditionelle diagnosekultur?
  • hvilke dilemmaer byder diagnosticering af udviklingshæmmede på i relation til de traditionelle psykiatriske diagnoser?
  • hvordan kan du som fagprofessionel drage nytte af en diagnose, og hvordan kommer du ud over sygdomstænkningen i dit daglige arbejde med borgeren/beboeren?
  • findes der alternative måder at tænke på udviklingshæmmede og psykiatriske lidelser?

Derudover kommer Per Lorentzen ind på det faglige indhold i relationsorienteret miljøterapeutisk arbejde med udviklingshæmmede.

Priser og rabatmuligheder

Pris pr. deltager kr. 2.655,- for kunder på vores mailliste, og 2.950,- for andre. Priserne er inkl. forplejning og ekskl. moms. Læs mere og tilmeld dig maillisten – klik her ->

Har din arbejdsplads deltaget flere gange inden for de seneste 12 måneder, opnår I yderligere rabat. Helt op til 10 %, hvis I er guldkunder. 5 % hvis I er sølvkunder.

Rabatten afhænger af, hvor meget din arbejdsplads har deltaget hos os inden for de seneste 12 måneder. Efter én deltagelse opnås: sølvkundestatus. Efter fem deltagelser: guldkundestatus. Priserne er ekskl. moms.

priser-seminarer.dk

Se status for din arbejdsplads – klik her

DELTAGERBEVIS
Du får deltagerbevis på dagen

Gå til top