E-mail blev ikke sendt!
Prøv venligst igen.
 
Tak for din besked!
Vi svarer hurtigst
muligt tilbage.

Havnegade 90
5000 Odense C
Telefon 66 15 90 43
Fax 66 15 96 49
CVR 29621896
seminarer@seminarer.dk

Indsend
< Afholdte arrangementer / Rekvirer en kursusdag/et supervisionsforløb med anmelderrost psykolog: Peter Rodney

 

Rekvirer en kursusdag/et supervisionsforløb med anmelderrost psykolog: Peter Rodney

OBS: Dette arrangement skal rekvireres af din organisation/institution. Læs mere nedenfor.

Rekvirer en kursusdag/et kursusforløb – der matcher jeres behov!

Rekvirer en kursusdag/et kursusforløb – der matcher jeres behov!

Har din organisation brug for ny viden, effektfulde redskaber- og fælles inspiration til nye pædagogiske strategier i forhold til borgere med udviklingsmæssige vanskeligheder?

Så har din organisation nu mulighed for at rekvirere en kursusdag/et supervisionsforløb med en af landets førende specialister på området, psykolog Peter Rodney, som har over 30 års erfaring i forhold til arbejdet med udviklingshæmmede borgere med personlighedsforstyrrelse og andre psykiske lidelser. Peter Rodney har undervist i emnet i en årrække og betegnes som en af landets førende eksperter på området. Tidligere har han høstet stor ros for sin undervisning hos Seminarer.dk, blandt andet på grund af sin hverdagsorienterede tilgang til stoffet samt en meget stor faglig viden.


Kom i gang allerede nu! Fang Christina Berner Jensen på mobil 51368797 og få en snak om jeres ønsker og behov! 


Rekvirer en kursusdag og få redskaber til nye pædagogiske strategier

Seminarer.dk og Peter Rodney har udviklet en kursusdag, der rammer ned i jeres praksis og stiller skarpt på mennesker, der har kognitive og psykiske vanskeligheder, relationstionsforstyrrelser og borderline lignende personligh​edsforstyrrel​ser.

Erfaringer viser, at det kan svært at arbejde med mennesker, der har udviklingsmæssige vanskeligheder og som overskrider ens personlige grænser. Mange mennesker med kognitive vanskeligheder[1] fremstår nemlig også med problemer af mere personlighedsmæssig karakter. Det kan være problematikker i følelsesmæssige relationer til de mennesker, de er i samspil med.

Det kan, med andre ord, være pædagogisk udfordrende og belastende at arbejde med borgere, der har vanskeligheder med social forståelse, er begrænsede i deres empati og har grænseoverskridende adfærd.

Vi tilbyder derfor et praksisnært kursus, der sætter fokus på de mange situationer, der ikke kan klares med almindelige pædagogiske strategier.

Kurset afdækker, hvilke psykiske forsvarsmekanismer, der kan være til stede hos mennesker med disse komplekse problemstillinger. Vi sætter bl.a. fokus på, hvad arbejdet gør ved medarbejderne. Som organisation får I ideer og redskaber til at ændre jeres pædagogiske strategier.

[1] Kognitive færdigheder eller kompetencer er mentale evner til at løse opgaver og problemer. Det at kunne huske informationer, reflektere, forstå meninger og danne sammenhænge

Kurset handler om:

 • Relationelt handicapsyn.
 • Tilknytningsforstyrrelse.
 • Borderline-lignende personlighedsforstyrrelse.
 • Grænsen til psykiatrien.
 • Tidlig følelsesmæssig skade.
 • Emotionel kompetence.
 • Hvordan primitive forsvarsmekanismer, som f.eks. splitting, kan påvirke en personalegruppe.
 • De nødvendige pædagogiske værktøjer.

Kurset indeholder udviklingspsykologiske forklaringer på disse tilstande samt en beskrivelse af, hvad man som medarbejdergruppe kan gøre for at arbejde med de overskridende handlinger, som personen kan fremstå med.

Deltagelse kræver villighed til at fremlægge egne erfaringer.

Udbytte:

 • Kurset giver en forståelse for de psykiske fænomeners art, omfang og implikation.
 • Ideer til, hvordan vi som medarbejdere møder og afhjælper disse problematikker
 • Strategier til, hvordan man som medarbejder kan leve med disse overskridende handlinger.

Viden om:

 • Udviklingspsykologiske årsager der ligger bag de borderline-lignende forstyrrelser hos (den udviklingshæmmede) borgere – bl.a. tidlig følelsesmæssig skade samt tilknytningsforstyrrelser
 • De identitetsstøttende forsvarsmekanismer, f.eks. splitting og projektion, samt deres påvirkning af miljø og personale
 • Viden om emotionelle skader forårsaget af neurologiske skader eller uhensigtsmæssige miljøpåvirkninger samt tilknytningsforstyrrelser

Redskaber til at:

 • Forstå baggrunden for borgerens adfærd – på hvilken måde giver det mening        for borgeren
 • Undgå at få vores følelser i klemme, men i stedet holde os for øje, hvordan borgerens  forsvarsmekanismer forsøger at påvirke os
 • Møde og rumme borgere med udviklingsmæssige vanskeligheder i hverdagen, ud fra et professionelt perspektiv

Inspiration til:

 • At foretage årsagsanalyser og tilrettelægge individuelle pædagogiske strategier
 • Med udgangspunkt i egne cases at skærpe den pædagogiske tilgang i forhold til egne borgere

Målgruppe

Kurset henvender sig til organisationer, der:

 • Arbejder med boformer oprettet efter serviceloven § 107 og 108
 • Tilbyder  bostøtte og hjemmevejledning i kommunerne

Underviser

Peter Rodney, psykolog med over 30 års erfaring i forhold til arbejdet med udviklingshæmmede borgere med personlighedsforstyrrelse og andre psykiske lidelser.

Peter Rodney har undervist i emnet i en årrække og betegnes som en af landets førende eksperter på området. Tidligere har han høstet stor ros for sin undervisning hos Seminarer.dk, blandt andet på grund af sin hverdagsorienterede tilgang til stoffet samt en meget stor faglig viden.  

Praktisk information

Din organisation har mulighed for at skræddersy et kursusforløb, der matcher netop jeres behov. Eksempelvis:

On lokation:

 1. En kursusdag med mulighed for tilkøb ´on lokation´: En opfølgningsdag/supervison/faglig sparring på lokationen. 

On lokation + digital pakke

 1. En kursusdag med tilkøb af ´Digital-pakke´: Telefon-supervision, (evt. skriftlige redegørelser), hvor faglige problematikker drøftes og perspektiveres.

Ønsker du og din organisation at rekvirere en kursusdag hurtigst muligt før sommerferien? Så:

Ring og hør mere om jeres muligheder, så giver vi en god pris.

Christina seminarerChristina Berner Jensen, specialkonsulent, Seminarer.dk

Mobil: 51368797

E-mail: christina@seminarer.dk

Gå til top