E-mail blev ikke sendt!
Prøv venligst igen.
 
Tak for din besked!
Vi svarer hurtigst
muligt tilbage.

Havnegade 90
5000 Odense C
Telefon 66 15 90 43
Fax 66 15 96 49
CVR 29621896
seminarer@seminarer.dk

Indsend
< Afholdte arrangementer / Sanseintegration fra et neuropædagogisk perspektiv

 

Sanseintegration fra et neuropædagogisk perspektiv

DENNE DAG ER AFHOLDT!

Er du interesseret i at deltage, hvis vi genudbyder dette tema? Så ring til os på 6615 9043 eller skriv til seminarer@seminarer.dk. Så kontakter vi dig, hvis temaet genudbydes.

Vi sætter sanseintegration i fokus set fra et neuropædagogisk perspektiv. Tilmeld dig denne dag hvis du vil lærer, hvordan hjernen reagerer, når sanserne ikke fungerer.

Sanseintegration i fokus! Lær hvordan hjernen reagerer, når sanserne ikke fungerer.

Borgere med (sen)hjerneskade eller andre neurologiske lidelser kan kæmpe med under- eller overstimulerede sanser. De kan f.eks. være udfordret på deres balancesans. Det kommer til udtryk ved at de falder let, bliver let køresyge eller har en skæv kropsholdning. De kan også være overfølsomme overfor støj, så de ikke kan være i rum med mange mennesker. Ved at styrke deres  grundlæggende sanser opnår de blandt andet en bedre søvn og få mere ro i kroppen, og kan med tiden bedre overskue hverdagen.

For at få det optimale ud af arbejdet med sanseintegration, er det vigtigt, at vi forholder os neuropædagogisk til arbejdet med borgeren. For neuropædagogikken og sansestimuleringen går hånd i hånd, og vi er nødt til at vide, hvordan hjernen reagerer, når sanserne ikke fungerer. Vi skal kunne læse borgeren ift. vågenhed og mental træthed, så vi kan ramme borgeren, når denne er mest modtagelig for.

På denne temadag introducerer specialergoterapeut Birgitte Gammeltoft jer til de syv sanser, og kommer med beskrivelser af, hvordan vi gennem neuropædagogik kan arbejde bevidst med at styrke og stimulere sanserne.

Dagens udbytte:

I får: 

viden om:

  • hjernens funktion ift. arousal/vågenhed, modulation og sortering af sanseindtryk
  • hjernekemi, hvordan følelser og kontakt påvirker hjernen positivt eller negativt
  • den neurologiske tilgang til at undgå under- og overstimulering
  • hjernens funktionelle samarbejde
  • de syv sanser: føle-, balance-, bevæge-, se-, høre-, lugte- og smagssansen

redskaber til at:

  • styrke borgernes selvstimulering og mindske deres selvskadende og agiteret adfærd
  • arbejde ud fra en neuropædagogisk tilgang til ubalance

Dagen giver dig en “værktøjskasse” som klæder dig på til at anvende sansestimulering til henholdsvis at vække og berolige sanser ud fra en neuropædagogisk tilgang. For ved at bruge konkrete og let implementerbare tiltag i dagligdagen, styrker du borgernes kognitive parathed og sanseapparat.

Målgruppe:

Kurset er relevant for dig, som arbejder med voksne borgere (16 år og opefter) med senhjerneskader eller andre neurologiske lidelser som f.eks. demens, epilepsi, udviklingshæmning eller sklerose. Har du en interesse i sanseintegration fra et neuropædagogisk perspektiv, er denne dag til dig!

Dagens underviser

Birgitte Gammeltoft er specialergoterapeut i neurorehabilitering med 39 års erfaring. Hun har ekspertviden om, hvordan krop, hjerne og sanser hænger sammen. Birgitte Gammeltoft har skrevet en lang række fagartikler, samt lærebøger om behandlingen af hjerneskader, blandt andet “Skjulte handicaps” og “Sansestimulering for voksne”. Hun er formand for Neurorehabiliterings Specialistnævn og medlem af Ergoterapeutforeningens Specialistråd.

Priser og rabatmuligheder


Pris pr. deltager kr. 2.628,- for kunder på vores mailliste, og 2.920,- for andre. Priserne er inkl. forplejning og ekskl. moms. Læs mere og tilmeld dig maillisten – klik her ->

Har din arbejdsplads deltaget flere gange inden for de seneste 12 måneder, opnår I yderligere rabat. Helt op til 10% ekstra.

Rabatten afhænger af, hvor meget din arbejdsplads har deltaget hos os inden for de seneste 12 måneder. Efter én deltagelse opnås: sølvkundestatus. Efter fem deltagelser: guldkundestatus. Priserne er ekskl. moms.
Priser-alm.

Se status for din arbejdsplads – klik her

Deltagerbevis

Du får deltagerbevis på dagen.

Gå til top