E-mail blev ikke sendt!
Prøv venligst igen.
 
Tak for din besked!
Vi svarer hurtigst
muligt tilbage.

Havnegade 90
5000 Odense C
Telefon 66 15 90 43
Fax 66 15 96 49
CVR 29621896
seminarer@seminarer.dk

Indsend
< Afholdte arrangementer / Skab positive lærer-elev relationer

 

lærer-elev relationer

Skab positive lærer-elev relationer

TID & STED

Den 23. januar 2019 på Scandic Kolding fra kl. 09.00-16.00

Få praksisnære redskaber til at imødegå svære relationer.

Få viden og redskaber der styrker din relationskompetence – dét har afgørende betydning for læring og trivsel.                                    

Det kan være en svær opgave at skabe positive relationer til hver enkelt elev og til klassen som helhed. Der er børn, som kan opleves skoletrætte, larmende og meget urolige. Hvordan  takler vi disse udfordringer?

Der findes ingen snilde genveje til at skabe positive elev-lærer relationer. Det tager tid – og kræver træning og refleksion. Men med rette viden og en række praktiske redskaber, som både styrker vores mentale overskud og som kan integreres i en travl hverdag, er vi godt på vej!

Og der er god grund til at sætte fokus på relationsarbejdet! Skole- og uddannelsesforskning har mere end én gang peget på, hvordan relationer imellem lærer og elever ikke blot har betydning for, hvad eleverne lærer, men at relationen også har stor indflydelse på børnenes glæde ved at gå i skole. Vi har som lærere, via vores måder at relatere til eleverne på, en afgørende betydning for børnenes og klassens trivsel. Positive relationer skaber tryghed og selvværd. Der kommer mere ro i klassen. Og vi opnår langt bedre læringsresultater.

Dagens indhold

Denne kursusdag handler om, hvordan vi skaber positive lærer-elev relationer – for derigennem at styrke den enkelte elevs samt fællesskabets læring og trivsel.

Dagens første underviser, Laila Colding Lagermann, belyser, hvad vi fra forskningen ved om betydningen af positive lærer-elevrelationer i en pædagogisk kontekst. Det handler ikke blot om at skabe en god relation men også om at rammen er pædagogisk, og at vi er sammen om noget fælles tredje, nemlig undervisningen. Ud fra egen og andres forskning tegner hun et billede af, hvad der kendetegner den gode relation mellem lærer og elev i skolen, ligesom hun med eksempler hentet fra praksis belyser konsekvenserne af det modsatte. Gennem inddragelse af forskellige cases, hvor vi ser med barnets/den unges perspektiv, kommer Laila Colding Lagermann med bud på, hvad vi kan gøre for at styrke relationen til vores elever og herigennem bidrage til at styrke elevernes motivation og trivsel.

Dagens anden underviser, Gry Bastiansen, sætter fokus på de udfordringer og den afmægtighed vi kan opleve i mødet med børn og unge i problemer. Hun ser nærmere på, hvordan vi kan skabe positive relationer til alle klassens elever, og hvordan vi gør os parate til relationen i en travl hverdag. Hun tager udgangspunkt i, hvordan vi styrker os selv, så vi kan handle i selv meget svære sager og stadig bevare et positivt fokus. Med udgangspunkt i en neuropsykologisk vinkel, belyser Gry Bastiansen, hvorfor det til tider kan være svært at skabe positive relationer til eleverne. Der præsenteres flere håndgribelige redskaber, som kan anvendes i praksis med det samme i forhold til lærer-/elevrelation og klassetrivsel.

På dagen får du:

  • Forskningsbaseret viden om betydningen af positive lærer-elev-relationer i en pædagogisk kontekst
  • Inspiration til, hvad du som professionel i skolen kan gøre for at styrke relationen til dine elever
  • Viden om, og bud på, hvordan du kan styrke elevernes motivation og trivsel
  • Konkrete forslag til, hvordan du kan få energien til relationsarbejdet tilbage
  • Bud på, hvordan du ved at anvende Martin Seligmanns 24 personlige styrker som værktøj i relationsarbejdet kan støtte en positiv udvikling
  • Tre små handlinger, der i mødet med eleven kan styrke relationen

Laila Colding Lagermann er cand. pæd. og ph.d. i pædagogisk psykologi og bidrager med forskningsbaseret viden indenfor skoleforskning samt uddannelses- og ungdomsforskning. Hun er uddannet lærer og har arbejdet i forskellige skole- og dagbehandlingstilbud. Laila Colding Lagermann har igennem en årrække forsket og lavet udviklingsarbejde i blandt andet in- og eksklusionsprocesser blandt unge i skole og uddannelse, betydningen af lærer-elev-relationer, stresshåndtering og uddannelses-resiliens. Hun arbejder som selvstændig forsker og konsulent og står bag udgivelsen af en række publikationer inden for børne- og ungdomsliv.

Gry Bastiansen er uddannet lærer og stresscoach. Hun har firmaet Små Skridt og underviser i hele landet i praksisnære redskaber, der fremmer trivsel i skoler og daginstitutioner, herunder klasseledelse, eksplosiv adfærd, styrkebaseret pædagogik og relationsarbejde. Gry Bastiansen er ansat i Vejen Kommune som specialundervisningskonsulent og har en stor praksiserfaring med relationsarbejdet i klasserummet. Hun er en erfaren underviser, der taler lige ind i praksis. Gry Bastiansen er forfatter til blandt andet ”Fra kaos til kontrol” (2017) og ”Børn med eksplosiv adfærd” (2013).

Priser og rabatmuligheder

Pris pr. deltager kr. 2.655,- for kunder på vores mailliste, og 2.950,- for andre. Priserne er inkl. forplejning og ekskl. moms. Læs mere og tilmeld dig maillisten – klik her ->

Har din arbejdsplads deltaget flere gange inden for de seneste 12 måneder, opnår I yderligere rabat. Helt op til 10 %, hvis I er guldkunder. 5 % hvis I er sølvkunder.

Rabatten afhænger af, hvor meget din arbejdsplads har deltaget hos os inden for de seneste 12 måneder. Efter én deltagelse opnås: sølvkundestatus. Efter fem deltagelser: guldkundestatus. Priserne er ekskl. moms.

priser-seminarer.dk

Se status for din arbejdsplads – klik her

DELTAGERBEVIS
Du får deltagerbevis på dagen

Gå til top