E-mail blev ikke sendt!
Prøv venligst igen.
 
Tak for din besked!
Vi svarer hurtigst
muligt tilbage.

Havnegade 90
5000 Odense C
Telefon 66 15 90 43
Fax 66 15 96 49
CVR 29621896
seminarer@seminarer.dk

Indsend
< Aktuelle arrangementer / Skam – Få viden om neurobiologien, skadevirkninger og relationsskabende samspil

 

SKAM

Skam – Få viden om neurobiologien, skadevirkninger og relationsskabende samspil

TID & STED
Den 8. oktober 2019 på Scandic Aarhus Vest
Den 9. oktober 2019 på Scandic Glostrup

Begge dage kl. 09.00-16.00

Tilmeld

Har dine borgere mistet sig selv?

Det er en kendsgerning, at skam, psykisk sygdom og mistrivsel går hånd i hånd. Skam er både en fysiologisk og psykologisk tilstand, der blokerer adgangen til sunde kernefølelser som eksempelvis vrede, sorg eller glæde. Skam beskytter den inderste sårbarhed, registrerer enhver form for forkerthed og munder ud i en selvbeskyttende adfærd. For sårbare borgere – børn som voksne – kan følelsen af overvældende forkerthed blive den styrende faktor i livet. En tilstand, som i værste fald udvikler sig til en kronisk tilstand, og dermed fastholder borgeren i en psykisk sårbar tilstand.

Men med den rette viden og et skarpt fokus på nærvær, tilknytning og relationsarbejde, kan du bidrage til, at få dine borgere tilbage til et liv, hvor skam ikke har altoverskyggende konsekvenser.  

Du kan skamme dig så meget, at du mister dig selv

Har du til daglig berøringsflade med borgere – børn som voksne – , hvor skam har overtaget, og hvor følelsen af, at deres genspejling ikke stemmer overens med deres selvbillede? Her kan du være med til at hjælpe dine borgere med at få en forståelse af, hvad skam er, og hvordan den påvirker dem psykisk. Herunder hvordan borgerne selv kan styre skammen, så de ikke mister sig selv i den.

Indhold

På denne temadag, ser vi på, hvordan skam påvirker borgerne i forhold til deres egen forståelse af sig selv og hvordan den bliver en styrende faktor i forhold til borgerens samlede selvbillede. Vi går bag om skammen og ser på skammens neurobiologi:

  • hvordan skammen er med til at nedbryde hjernen
  • skammens manglende skelnen på kritik og selvkritik mellem de ydre eller indre farer
  • samt hvordan nervesystemet nedbrydes og hæmmer evnen til at tænke, reflektere og mentalisere.

Vi går også niveauet dybere ned i neurobiologien og ser på toksisk skam, som er en ubevidst form for skam – resultatet af at blive mødt med foragt i de tidlige tilknytningsrelationer – og som bidrager til at forstyrre og skade selvforståelse, selvværd og foranlediger kronisk indre uro. Du får således viden, der er med til at hjælpe dig videre i dit arbejde med borgere, hvor skammen er en styrende del af deres liv.

Dagens program

Inge Holm, psykoterapeut (MPF) siden 2012. Hun har endvidere en master i psykologi fra Roskilde Universitet samt omfattende efteruddannelse indenfor stress og traumer samt parterapi. Inge Holm arbejder som privatpraktiserende psykoterapeut i egen klinik og er endvidere forfatter til en række bøger bl.a. “Den indre uro” (2017).

Med afsæt i toksisk skam indleder Inge Holm dagen med at give dig:

  • Viden om toksisk skam i tilknytningsteoretisk perspektiv med afsæt i moderne neurovidenskab
  • Indblik i skammens neurobiologi
  • Indføring i tidlige familiedynamikker, der ligger til grund for toksisk skam
  • Kendskab til, hvordan skam viser sig i relationer

Lars-SørensenLars J. Sørensen, chefpsykolog på Psykiatrihospitalet i Nykøbing Sjælland fra 1979 til 2015, forfatter og foredragsholder. Lars J. Sørensen har arbejdet med psykoterapi både i psykiatrien og privat praksis og har igennem mange år været underviser på forskellige psykoterapeutuddannelser.  han har udgivet bøgerne “Skam – medfødt og tillært. Når skam fører til sjælemord.” (2013) og senest  har han udgivet bogen “Selvglad – om menneskers livslange ægteskab med sig selv” (2018).

Lars J. Sørensen afrunder dagen med at give dig:

  • viden om hvilken rolle skam, skyld, selvværd og selvtillid spiller for vores menneskelige udvikling
  • skadevirkningerne af ikke at blive mødt i sine følelser af forkerthed og skam (den største faktor bag psykisk sygdom)
  • kendskab til de ydre og indre samspil, der skaber relation, nærvær og tilknytning i forhold til borgerens selvforståelse og værdsættelse af sig selv

Priser og rabatmuligheder

Pris pr. deltager kr. 2.655,- for kunder på vores mailliste, og 2.950,- for andre. Priserne er inkl. forplejning og ekskl. moms. Læs mere og tilmeld dig maillisten – klik her ->

Har din arbejdsplads deltaget flere gange inden for de seneste 12 måneder, opnår I yderligere rabat. Helt op til 10 %, hvis I er guldkunder. 5 % hvis I er sølvkunder.

Rabatten afhænger af, hvor meget din arbejdsplads har deltaget hos os inden for de seneste 12 måneder. Efter én deltagelse opnås: sølvkundestatus. Efter fem deltagelser: guldkundestatus. Priserne er ekskl. moms.

priser-seminarer.dk

Se status for din arbejdsplads – klik her

DELTAGERBEVIS
Du får deltagerbevis på dagen

Gå til top