E-mail blev ikke sendt!
Prøv venligst igen.
 
Tak for din besked!
Vi svarer hurtigst
muligt tilbage.

Havnegade 90
5000 Odense C
Telefon 66 15 90 43
Fax 66 15 96 49
CVR 29621896
seminarer@seminarer.dk

Indsend
< Aktuelle arrangementer / Ekstrem social kontrol – Juridiske og samarbejdsmæssige dilemmaer

 

social kontrol

Ekstrem social kontrol – Juridiske og samarbejdsmæssige dilemmaer

TID & STED

Den 20. marts 2018 på Scandic Sydhavnen, København
Den 22. marts 2018 på Scandic Silkeborg

Begge dage kl. 09.00-16.00.

Sådan navigerer du i sager om social kontrol

Tilmeld

Sådan navigerer du i sager om ekstrem social kontrol 

Sager om ekstrem social kontrol er vanskelige at navigere i, uanset om du er lærer, pædagog, sagsbehandler, socialrådgiver, politi eller sundhedspersonale. Både når det kommer til at klarlægge, om der rent faktisk er tale om social kontrol, men også når du efterfølgende skal forholde dig til, hvordan du går videre med sagen, uden at risikere, at barnet eller den unge udsættes for øget overvågning eller straf, som konsekvens af at have talt med dig.

For hvornår er der tale om social kontrol? Hvordan skal du forholde dig overfor familien? Hvornår og hvordan skal du gå videre med sagen? Og hvad skal du som professionel være særlig opmærksom på, når du er i kontakt med børn og unge, som lever under social kontrol?

Svarene på disse spørgsmål, og mange flere, får du, når cand.jur og ph.d. Caroline Adolphsen og chefkonsulent på Institut for Menneskerettigheder Line Vikkelsø Slot tager et grundigt kig på de juridiske og samarbejdsmæssige dilemmaer, som du møder, når du forsøger at hjælpe børn og unge, som udsættes for ekstrem social kontrol.  

Dagens fokuspunkter/Program

Forældre bør ikke altid informeres – men hvornår kan du undlade det?

Når det kommer til sager om social kontrol, er loven uklar, og det stiller dig som professionel i noget af et dilemma. Informerer du forældre om, at der opstartes en sag om social kontrol, risikerer du, at barnet eller den unge trækker sin forklaring tilbage. Samtidig risikerer du også, at det udsættes for yderlig straf og kontrol.

Men du må faktisk godt bryde det overordnede princip om, at forældre som udgangspunkt skal informeres, så snart de sociale myndigheder skal kontaktes. Spørgsmålet er hvornår? Det får du svar på, når cand. jur. Caroline Adolphsen kaster lys over nogle af de dilemmaer, som loven stiller dig i. Du får bl.a. svar på:

  • Hvordan du som skole og kommune skal forholde dig overfor familien, bl.a. hvornår du kan lade være med at informere forældre
  • Hvilke pligter og muligheder du har som fagperson, når du møder et barn eller en ung, der er udsat for social kontrol
  • Hvilke handlemuligheder og pligter kommunen og politiet har i sager om social kontrol
  • Hvornår og hvordan du skal inddrage kommune og politi

Caroline Adolphsen er cand. jur., p.hd. og lektor ved Juridisk Institut på Aarhus Universitet, hvor hun også forsker i socialret og børne- og ungdomsret. Caroline Adolphsen står desuden bag den juridiske analyse i rapporten “ Ekstrem social kontrol”, som Institut for Menneskerettigheder har udformet.

Ekstrem social kontrol – indblik i værdierne og normerne bag

Det paradoksale ved social kontrol er, at mange forældre faktisk ønsker friere rammer for deres børn. Men de ser ingen muligheder for at frigøre sig af de værdier og normer, som byder dem at udøve social kontrol. For at få et succesfuldt samarbejde med forældrene, er det altafgørende, at du ved, hvorfor familier, der udøver ekstrem social kontrol handler, som de gør. Hvilke værdier der ligger til grund. Og hvad der fastholder dem i dem.

Med udgangspunkt i konkrete cases og undersøgelser giver Line Vikkelsø Slot dig et grundigt indblik i ekstrem social kontrol og de mekanismer, der ligger bag. Hun kommer bl.a. ind på:

  • Hvad social kontrol er, og hvordan du kan være med til at klarlægge, om der er tale om social kontrol.
  • Hvorfor familier udøver social kontrol, herunder hvilke værdier der ligger til grund, og hvad der er med til at fastholde familierne i de værdier, selvom mange ønsker friere rammer for deres barn
  • Hvad du som lærer, pædagog, socialrådgiver, sagsbehandler, politi mm skal være særlig opmærksom på, når du er i kontakt med børn og unge, som er udsat for social kontrol
  • Konkrete målinger, der ud fra forskellige vinkler giver dig indsigt i forekomsten af ekstrem social kontrol

Line Vikkelsø Slot er cand.scient.soc og ph.d. i sociologi. Til dagligt er hun chefkonsulent i Ligebehandlingsafdelingen på Institut for Menneskerettigheder, hvor hun senest har undersøgt negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter. Line Vikkelsø Slot er hovedforfatter til rapporten “Ekstrem social kontrol”.


Ekstrem social kontrol:

  • Konstant overvågning, strenge forbud, isolation, kontrol af adfærd på sociale medier, straf og psykisk og/eller fysisk vold er alle former for ekstrem social kontrol.
  • Ekstrem social kontrol udøves ofte af forældre eller andre familiemedlemmer, og forekommer i alle kulturer og samfundslag.

Priser og rabatmuligheder

Pris pr. deltager kr. 2.655,- for kunder på vores mailliste, og 2.950,- for andre. Priserne er inkl. forplejning og ekskl. moms. Læs mere og tilmeld dig maillisten – klik her ->

Har din arbejdsplads deltaget flere gange inden for de seneste 12 måneder, opnår I yderligere rabat. Helt op til 20% ekstra.

Rabatten afhænger af, hvor meget din arbejdsplads har deltaget hos os inden for de seneste 12 måneder. Efter én deltagelse opnås: sølvkundestatus. Efter fem deltagelser: guldkundestatus. Priserne er ekskl. moms.

priser-seminarer.dk

Se status for din arbejdsplads – klik her

DELTAGERBEVIS
Du får deltagerbevis på dagen

Gå til top