E-mail blev ikke sendt!
Prøv venligst igen.
 
Tak for din besked!
Vi svarer hurtigst
muligt tilbage.

Havnegade 90
5000 Odense C
Telefon 66 15 90 43
Fax 66 15 96 49
CVR 29621896
seminarer@seminarer.dk

Indsend
< Afholdte arrangementer / Ny lov om tvang af varigt inhabile

 

Ny lov om tvang

Ny lov om tvang af varigt inhabile

Den 22. maj 2018 Scandic Sydhavnen, København
Den 29. maj 2018 Scandic Kolding, Kokholm 2, Kolding

Begge dage kl. 09.00-16.00.

Den nye lov om tvang fra et juridisk perspektiv.

Psykiske, juridiske og praktiske dilemmaer i håndteringen af den nye lov om tvang ved behandling af varigt inhabile

Den 1. januar 2018 trådte den nye lov om anvendelse af tvang ved behandling af varigt inhabile i kraft. Hvis du til dagligt arbejder med borgere, som er demente eller svært handicappede, så får loven konsekvenser for dig! Loven betyder, at det er muligt at anvende tvang hvis din borger er fyldt 15 år, og permanent mangler evnen til at give samtykke til behandling af somatiske lidelser. Tvangsbehandling kan fx anvendes hvis din borger skal have taget blodprøve, blodsukker, ordnet tænder eller undersøges for mistanke om alvorlige sygdomme.  

Men hvad er de juridiske betingelser for tvangsbehandling? Hvordan påvirker og ændrer det dit daglige arbejde med borgerne? Hvilken indvirkning har tvang og magtanvendelse på borgerens hjerne? Hvordan kan du bruge viden om hjernen i din hverdag til at forebygge, at borgeren lider overlast og at evt. tvang bliver så nænsom som mulig? Og hvordan genopbygger du tilliden til borgeren efter tvangsbehandling? Dette og meget mere får du indblik i, når Seminarer.dk afholder kursusdag i samarbejde med cand.jur. Caroline Adolphsen og neuropsykolog Louise Brückner Wiwe.

Den juridiske dagsorden

Med den nye lov, er det ikke længere nødvendigt at “misbruge” psykiatriloven når en borger med demens, hjerneskade eller udviklingshæmning skal undersøges eller behandles for en somatisk lidelse. Formålet med loven er at sikre den bedst mulige behandling, omsorg og beskyttelse af borgeren – alt imens tvang begrænses til det absolut nødvendige. For at du kan hjælpe inhabile borgere på bedste vis, er det vigtigt, at du bliver klædt ordentligt på til den nye lov om tvangsbehandling. Du skal vide, hvordan du skal agere i forbindelse med tvangsindgreb i form af eksempelvis fysisk fastholdelse, tvangsindlæggelse, beroligende medicin og tvangsprotokol.  

Derfor indleder Caroline Adolphsen dagen med at give dig et juridisk indblik i:

  • Den nye tvangsbehandlingslov – personkreds, kriterier og formelle betingelser
  • Samspillet mellem tvangsbehandlingsloven og servicelovens regler om magtanvendelse
  • Pleje- og sundhedspersonalets roller og ansvar

Introduktion og vejledning fra et neuropsykologisk perspektiv

Den nye lov om tvangsbehandling kræver mere end blot viden om de juridiske rammesætninger. Generel faglig viden og specifik kendskab til den enkelte borgers unikke personlighed, kognitive funktioner, eventuelle skader, tidligere oplevelser og traumer, graden af behov for selvbestemmelse, evner for opnå tillid til andre m.v. bør danne grundlag for at udvikle skræddersyede strategier, i forhold til at inddrage den enkelte borger i at kunne medvirke til en beslutning om behandling frivilligt grundlag. Bliver tvangsbehandling alligevel anvendt, er der en stor udfordring i, at gennemføre tvangen så nænsomt som muligt, i veltilrettelagt forløb, typisk gennem et tværfagligt samarbejdende team. Efter gennemført behandling under tvang følger der ofte et forløb med bearbejdelse af borgerens oplevelser og hjælp til borgeren til, at forstå meningen med tvangen. Ofte vil der være en pædagogisk proces med genoprettelse af tillid og følelse af sikkerhed hos borgeren. Det kræver også en helhedsorienteret og handlepræget tilgang!

Der vil under oplægget være fokus på, hvordan betydningen af et indgående kendskab til den enkelte borger er centralt for udvikling at individuelle tilrettelagte strategier til undgåelse af tvang, nænsom gennemførelse af tvang og efterbearbejdning af tvang. Der inddrages viden om konflikthåndtering og deeskalering som et gennemgående tema.

På dagen holder vi en “dilemmatime” med de to undervisere. Denne time beskæftiger vi os med afklaring af praktiske dilemmaer knyttet til den nye lov om tvang, fra din virkelighed. På den måde kommer du hjem fra temadagen både med konkret viden om den nye lov, hvordan du kan bruge neuropsykologiske strategier til at undgå brug af tvang (og hvad du skal gøre efter det har været nødvendigt at gøre brug af tvang), såvel som svar på konkrete udfordringer du står med nu og her.

Målgruppe: kurset henvender sig til dig, der arbejder med mennesker med fx udviklingshæmning, hjerneskade eller demens. Du er måske socialpædagog, terapeut, familievejleder, social og sundhedspersonale i demensafsnit, sygeplejerske, tandlæge, læge eller lignende.  

DAGENS UNDERVISERE:

Caroline Adolphsen, Cand. jur., p.hd. og lektor ved Juridisk Institut på Aarhus Universitet. Hun forsker bl.a. i offentlig ret og erhvervsregulering, socialret og sundhedsret. Herudover underviser Caroline Adolphsen både studerende og praktikere i sundhedsvæsenet omkring sundhedsretlige spørgsmål.

 

  
Louise Brückner Wiwe, specialist i neuropsykologi og psykopatologi, underviser og supervisor med egen praksis. Hun har gennem årene specialiseret sig i supervision af personale ved institutioner med udviklingshæmmede, udredning af borgere med mange former for vanskeligheder samt borgere underlagt retspsykiatriske foranstaltninger.

 

Priser og rabatmuligheder

Pris pr. deltager kr. 2.655,- for kunder på vores mailliste, og 2.950,- for andre. Priserne er inkl. forplejning og ekskl. moms. Læs mere og tilmeld dig maillisten – klik her ->

Har din arbejdsplads deltaget flere gange inden for de seneste 12 måneder, opnår I yderligere rabat. Helt op til 10% ekstra.

Rabatten afhænger af, hvor meget din arbejdsplads har deltaget hos os inden for de seneste 12 måneder. Efter én deltagelse opnås: sølvkundestatus. Efter fem deltagelser: guldkundestatus. Priserne er ekskl. moms.
priser-seminarer.dk

Se status for din arbejdsplads – klik her

Deltagerbevis

Du får deltagerbevis på dagen.

Gå til top