E-mail blev ikke sendt!
Prøv venligst igen.
 
Tak for din besked!
Vi svarer hurtigst
muligt tilbage.

Havnegade 90
5000 Odense C
Telefon 66 15 90 43
Fax 66 15 96 49
CVR 29621896
seminarer@seminarer.dk

Indsend
< Afholdte arrangementer / Uddannelse i naturterapi

 

naturterapi

Uddannelse i naturterapi

– UDSOLGT

– UDSOLGT Modul 1 og 2: Den 15. og 16. maj 2019 ved Houens Odde Kursus- og Oplevelsescenter, Kolding. Begge dage med undervisning fra 9.30-16.30. Uden overnatning.

– UDSOLGT Modul 3 og 4: Den 12. og 13. juni 2019 ved FænøSund Konference & Ferie, Middelfart. Begge dage med undervisning fra 9.30-16.30. Uden overnatning.

– UDSOLGT Modul 5 og 6: Den 28.-29. august 2019 ved Houens Odde Kursus- og Oplevelsescenter, Kolding. Inkl. overnatning og undervisning om aftenen. Undervisningen starter kl. 9.30 på dag 1 og slutter kl. 14.00 på dag 2.  

Uddannelse i naturterapi – Få kompetencer til at afvikle recovery-forløb til psykisk sårbare borgere

Hold 2 starter til september – Find holdet her!


Brug naturen til at hjælpe psykisk sårbare borgere til et bedre hverdagsliv, større livskvalitet og robusthed

Naturterapi eller ecoterapi vinder stærkt frem! Forskning viser, at ophold i naturen og naturterapeutiske metoder giver varige ressourcer til borgere, som er ramt af stress, angst, depression og PTSD-symptomer. Det skyldes blandt andet, at naturen frigiver hormoner i kroppen, der har en beroligende indvirkning på vores nervesystem – og som gør, at vi blandt andet slipper tankemylder og bekymringer.

Vi har brug for naturen, og vi er skabt til at opholde os i naturen – men hvordan kan vi inddrage naturen i vores arbejde med psykisk sårbare unge og voksne?

I naturterapi betragtes mennesket som en del af en større helhed; naturen. Ved at lave rum og støttemiljøer i naturen og ved blandt andet at arbejde med vores spontane opmærksom opstår en positiv effekt. Men for et menneske, som er psykisk sårbar, og som f.eks. er i en stressrelateret tilstand, vil der ofte være tilhørende kropslige reaktioner. Derfor er det gavnligt at kombinere ophold i naturen med kropsorienterede aktiviteter og åndedrætsøvelser; herved opnås en flowtilstand, som har en signifikant restituerende virkning på borgerens psykiske sundhed.

Indhold

I samarbejde med Simon Høegmark og Sigurd Hartvig har vi sammensat et uddannelsesforløb, der klæder dig på til at anvende naturterapi som en sundhedsfremmende ressource i dit arbejde med psykisk sårbare unge og voksne. Uddannelsen tager afsæt i metoden og konceptet “Natur, krop & psyke”, og den består af 6 dage, der er fordelt over 6 moduler med skiftende hovedtema:

 • Modul 1: Natur og natur-opmærksomhed
 • Modul 2: Opmærksomhedstræning
 • Modul 3: Kropsbevidsthed
 • Modul 4: Fællesskab, gruppedynamik og relationer
 • Modul 5: Evolutionspsykologi og resiliens
 • Modul 6: Den narrative metode og praksis

Uddannelsen har fokus på at skabe en stærk forbindelse mellem natur, krop og psyke, og gennem opmærksomhedstræning, nøje tilrettelagte aktiviteter, lege og samtaler i naturen opnås en betydelig effekt. Det handler om at genvinde et selvværd og et fællesskab, så borgeren får større livsmod og handlekraft. Undervisningen tager udgangspunkt i den nyeste viden og forskning kombineret med en praksisnær tilgang. Vi kommer ind på teorierne:

Biophilia: Savanna teorien og vores forkærlighed for naturen (Natur, krop og psyke). Metoden er udviklet i et igangværende større internationalt forskningsprojekt.

AAT: Aesthetic Affective Theory – positive grundaffekter.

ART: Attentive Restoration Theory – spontan opmærksomhed.

SET: Supportive Environment Theory – Støtte miljøer.

En stor del af undervisningen foregår udenfor med øvelser og tilstedeværelse i naturen.

Målgruppe

Uddannelsen er for dig, der ønsker at anvende naturterapi i dit arbejde med sårbare unge og voksne – og som gerne vil have kompetencer til at facilitere et restituerende forløb for en gruppe af borgere. Uddannelsen sætter fokus på at styrke borgerens robusthed, egenomsorg og handlekompetence. Det kan være, at du:

 • arbejder med mennesker, der er ramt af modløshed, stress eller psykiske problemer
 • hjælper borgere tilbage til arbejdsmarkedet efter en længerevarende sygemelding
 • beskæftiger dig med psykologisk rehabilitering og
 • har fokus på mental sundhed

Formålet med uddannelsen

Formålet med uddannelsen er at understøtte dine kompetencer til at bruge naturen i et kursustilbud, rehabiliteringsprojekter og andre tilbud til udsatte borgere. Dette kan ske ved at etablere en metodisk tilgang, som giver en fælles forståelse for struktur og organisering i forhold til at bruge naturmiljøer i en sundhedsfremmende proces.

På uddannelsen får du

 • konkrete redskaber til at bruge naturen som medbehandler
 • kompetencer til at arbejde med opmærksomhedstræning med fokus på spontan opmærksomhed og meditation
 • redskaber til at inddrage kroppen i det naturterapeutiske arbejde – herunder arbejde med sanseøvelser, motorik, nervebaner, yoga, Chi gong, leg og åndedræt
 • viden omkring effekten af gruppedynamik, narrativ praksis og evolutionspsykologi
 • værktøjer til at arbejde med resiliens i forhold til den enkelte borger

Efter uddannelsen har du

 • udviklet kompetencer til at afvikle forløbet “Natur, krop og psyke” via metoden BIOPHILLA (Nature, body & mind)
 • opnået kvalifikationer til at tilpasse metoden til egen indsatsgruppe
 • fået teoretisk indsigt i at bruge forskellige naturmiljøer til recovering
 • udviklet kompetencer til organisere og gennemføre ture
 • fået redskaber til at forstå og optimere forandringsprocessen i rollen som kursusansvarlig/projektleder med fokus på at give den enkelte borger handlekompetencer til at ændre livsstil og vaner

Undervisere

Simon Høegmark er naturvejleder og skriver på en ph.d. ved psykologisk institut på Syddansk Universitet om naturen som behandlingsform. Derudover er han pædagogisk leder på Naturama samt Fjord&bælt.

Sigurd Hartvig er uddannet lærer, personlig træner og motorikvejleder. Han har 16 års erfaring med mental og fysisk træning, herunder fokus på kropsbevidsthed gennem balance-, pilates- og åndedrætsøvelser og nervestræk.

Simon Høegmark og Sigurd Hartvig har sammen udviklet konceptet “Natur, krop og psyke”, som blandt andet er implementeret i Svendborg Kommune. Det består af et 10 ugers forløb i naturen for psykisk sårbare mænd og kvinder. Metoden og konceptet bygger på naturvejledning, evolutionspsykologi, opmærksomhedstræning, æstetik, bevægelse og sansning med kroppen. Simon Høegmark og Sigurd Hartvig har opnået gode resultater med at styrke borgernes mentale sundhed og trivsel. 

Artikel af naturvejleder og forsker Simon Høegmark og lærer, personlig træner og motorikvejleder Sigurd Hartvig: Naturterapi – ”Naturen som behandler”


“Den her måde at arbejde med rehabilitering vil komme til at blive fremtidens sundhedstilbud. Allerede nu viser forskning fra hele verden, at det gavner helbredet at være tættere på naturen”

Simon Høegmark


TID & STED

Modul 1 og 2: Den 15. og 16. maj 2019 ved Houens Odde Kursus- og Oplevelsescenter, Kolding. Begge dage med undervisning fra 9.30-16.30. Uden overnatning.

Modul 3 og 4: Den 12. og 13. juni 2019 ved FænøSund Konference & Ferie, Middelfart. Begge dage med undervisning fra 9.30-16.30. Uden overnatning.

Modul 5 og 6: Den 28.-29. august 2019 ved Houens Odde Kursus- og Oplevelsescenter, Kolding. Inkl. overnatning og undervisning om aftenen. Undervisningen starter kl. 9.30 på dag 1 og slutter kl. 14.00 på dag 2.  

PRISER

Prisen for deltagelse afhænger af, hvor meget din arbejdsplads har deltaget hos os inden for de seneste 12 måneder. Efter én deltagelse opnås: sølvkundestatus. Efter fem deltagelser: guldkundestatus. Priserne er ekskl. moms.

DELTAGERBEVIS

Du får deltagerbevis på dagen.

Gå til top