E-mail blev ikke sendt!
Prøv venligst igen.
 
Tak for din besked!
Vi svarer hurtigst
muligt tilbage.

Havnegade 90
5000 Odense C
Telefon 66 15 90 43
Fax 66 15 96 49
CVR 29621896
seminarer@seminarer.dk

Indsend
< Afholdte arrangementer / Urolig og udadreagerende adfærd

 

udadreagerende adfærd

Urolig og udadreagerende adfærd

Den 21. marts 2019 på Scandic Aalborg Øst (UDSOLGT)
Den 3. april 2019 på Scandic Regina, Herning (UDSOLGT)
Den 20. maj 2019 på Vilcon Hotel & Konferencegaard, Slagelse
Den 21. maj 2019 på Scandic Bygholm Park, Horsens

Alle dage kl. 09.00-16.00

Urolig og udadreagerende adfærd – skab ro og trivsel gennem den anerkendte metode BBAUM

Update: Ekstra hold oprettet. Se ovenfor! MEGET FÅ PLADSER TILBAGE. Find nye datoer her!


Læs om, hvordan BBAUM kom til

Læs to cases, hvor BBAUM bliver brugt her. 

Læs også artiklen: Demente får ro med BBAUM


Få et effektivt redskab til reduktion af urolig og aggressiv adfærd

Det kan være en stor udfordring at forstå og imødekomme personer med svigt i de kognitive funktioner, hvor frustrationer og magtesløshed kommer til udtryk gennem urolig og aggressiv adfærd. Men ved at arbejde relationelt og kropsligt med borgeren er det muligt at fremkalde følelsen af glæde, tryghed og tillid i personen – følelser, som netop er så afgørende for, at vi trives i os selv og med vores omgivelser.

BBAUM (Beroligende Behandling til Adfærdsforstyrrede og Urolige Mennesker) er et kropsorienteret behandlingskoncept, der er udviklet til at reducere adfærdsproblematikker og psykiske symptomer hos mennesker, hvis højere kognitive funktioner er svækkede. Konceptet blev oprindeligt lavet til mennesker med moderat-svær demens, men kan også bruges til målgrupper, hvor de højere kognitive funktioner af andre grunde ikke er fuldt udviklede – det gælder for både børn og voksne. Konceptet er skabt på baggrund af et konkret behov i praksis, hvor hverken medicinske og socialpædagogiske løsningsmodeller var tilstrækkelige til at dæmpe den urolige og aggressive adfærd hos et menneske med svær demens. BBAUM har vist sig at være så effektiv, at den i dag er en anerkendt og udbredt metode inden for demensområdet.


“BBAUM er et rigtig spændende behandlingskoncept. På min arbejdsplads have vi sidste år en temadag hvor bla. Marlene kom og fortalte om BABAUM. Vi syntes det var så spændende at vi godt vil hører noget mere om det. Så i dag har vi på mit arbejde været på kursus i BBAUM og lærte rigtig meget. Efter den første gang vi hørte om BBAUM prøvede vi nogle af teorierne af på en af vores beboere og det har været med god virkning. Kan varmt anbefale dette kursus.” – Lise-Lotte Olsen, fra FB med brugerens godkendelse.


Dagens indhold

På denne kursusdag sætter Malene Jul Houmann fokus på BBAUM metoden i teori og praksis. Konceptet er funderet i et helhedsorienteret, personcentreret menneskesyn. I BBAUM-processerne arbejdes der kropsligt og relationelt i en biopsykosocial resonansproces. Behandlingen består af forskellige typer berøring, som aktiverer de instinktive kropslige reaktioner, der er velfungerende til trods for, at personens højere kognitive funktioner enten er svækkede eller endnu ikke udviklet. Ved at påvirke kroppen på en bestemt måde er det muligt at opnå ro i nervesystemet, hvormed personen vil slappe af, så kroppen og den velbevarede hjernefunktion bedre kan fungere.

Du lærer:

  • om interaktionen mellem krop og psyke samt om interaktionens adfærdsmæssige udtryk
  • om forskellige årsager til adfærdsproblematikker set fra et fysisk, fysiologisk, psykologisk/relationelt og eksistentielt perspektiv
  • at analysere årsager til adfærdssymptomer med udgangspunkt i det enkelte menneske og personens levede liv (bl.a. med udgangspunkt i dine egne borgere)
  • om de relationelle og kommunikative faktorer, der typisk medfører konflikter
  • at udføre behandlingsmetoden og sammensætte behandlingen til det enkelte menneske
  • om behandlingseffekten – og hvordan den måles

Undervisningen er praksisnær og let forståelig. Efter kurset er du klar til at benytte metoden i egen praksis og dermed arbejde målrettet med at minimere urolig og aggressiv adfærd.

Bemærk: Der er kun plads til et begrænset antal deltagere på kurset, da du bliver introduceret til behandlingsmetoden gennem praktiske øvelser. Du skal medbringe liggeunderlag, pude og tæppe til de praktiske øvelser.

Dagens underviser

Marlene Jul Houmann er fysioterapeut med speciale i relation og samspillet mellem krop og psyke. Marlene Jul Houmann har skabt og implementeret BBAUM som behandlingsydelse i Næstveds kommunes ældreområde, hvor hun til dagligt arbejder som projektleder. Her beskæftiger hun sig blandt andet med et forskningsprojekt om behandlingseffekten af BBAUM. I 2012 blev Marlene Jul Houmann på baggrund af sit arbejde med BBAUM udpeget af Socialstyrelsen til den ekspertgruppe, der bistod udmøntningen af regeringens Nationale Demenshandleplan på området “Forebyggelse af aggressiv adfærd”. Malene Jul Houmann er en erfaren underviser, der vægter praktisk anvendelighed viden og redskaber højt.

Tid & sted

  • Den 6. februar 2019 på Scandic Odense – tilmelding inden den 4. januar 2019
  • Den 6. marts 2019 på Scandic Hvidovre – tilmelding inden den 1. februar 2019
  • Den 21. marts 2019 på Scandic Aalborg Øst – tilmelding inden den 15. februar 2019
  • Den 3. april 2019 på Scandic Regina, Herning – tilmelding inden den 1. marts 2019

Priser og rabatmuligheder

Pris pr. deltager kr. 2.655,- for kunder på vores mailliste, og 2.950,- for andre. Priserne er inkl. forplejning og ekskl. moms. Læs mere og tilmeld dig maillisten – klik her ->

Har din arbejdsplads deltaget flere gange inden for de seneste 12 måneder, opnår I yderligere rabat. Helt op til 10 %, hvis I er guldkunder. 5 % hvis I er sølvkunder.

Rabatten afhænger af, hvor meget din arbejdsplads har deltaget hos os inden for de seneste 12 måneder. Efter én deltagelse opnås: sølvkundestatus. Efter fem deltagelser: guldkundestatus. Priserne er ekskl. moms.

priser-seminarer.dk

Se status for din arbejdsplads – klik her

DELTAGERBEVIS
Du får deltagerbevis på dagen

Gå til top