E-mail blev ikke sendt!
Prøv venligst igen.
 
Tak for din besked!
Vi svarer hurtigst
muligt tilbage.

Havnegade 90
5000 Odense C
Telefon 66 15 90 43
Fax 66 15 96 49
CVR 29621896
seminarer@seminarer.dk

Indsend
< Aktuelle arrangementer / Urolig og udfordrende adfærd

 

Urolig og udfordrende adfærd

TID & STED
Vælg mellem:

Den 2. september 2019 på Green Solution House, Rønne – tilmelding inden den 26. juli 2019
Den 10. september 2019 på Scandic Glostrup – tilmelding inden den 9. august 2019
Den 8. oktober 2019 på Scandic Silkeborg – tilmelding inden den 6. september 2019

Alle dage kl. 09.00-16.00

Tilmeld

Urolig og udfordrende adfærd – skab ro og trivsel med den kropsorienterede metode BBAUM

Læs om, hvordan BBAUM kom til

Læs to cases, hvor BBAUM bliver brugt her. 

Læs også artiklen: Demente får ro med BBAUM

Sådan hjælper du mennesker med svære adfærdsproblematikker

Det kan være en stor udfordring at forstå og hjælpe mennesker, der viser tegn på mistrivsel gennem urolig eller aggressiv adfærd, apati, søvnforstyrrelser, hyperseksualitet eller selvskadende adfærd. Det er især en udfordring, når personens højere kognitive funktioner samtidig er begrænsede. Bag symptomerne ligger ofte følelser som magtesløshed, depression, angst eller stress. Til trods for personens begrænsede kognitive funktionsniveau kan man ved at arbejde relationelt og kropsligt reducere adfærdssymptomerne og fremme personens følelse af glæde, tryghed, tillid og tilknytning – følelser, som netop er så afgørende for, at vi trives i os selv og med vores omgivelser.

BBAUM (Beroligende Behandling til Adfærdsforstyrrede og Urolige Mennesker) er et kropsorienteret behandlingskoncept, der er udviklet til at reducere adfærdsproblematikker og psykiske symptomer hos mennesker, hvis højere kognitive funktioner er svækkede. Konceptet blev oprindeligt lavet til mennesker med moderat-svær demens, men kan også bruges til målgrupper, hvor de højere kognitive funktioner af andre grunde ikke er fuldt udviklede – f.eks. børn og udviklingshæmmede mennesker. Konceptet er skabt på baggrund af et konkret behov i praksis, hvor hverken medicinske og socialpædagogiske løsningsmodeller var tilstrækkelige til at dæmpe en ekstrem urolig og aggressiv adfærd hos et menneske med svær demens. BBAUM har vist sig at være så effektiv, at den i dag er en anerkendt og udbredt metode.

Dagens indhold

På denne kursusdag sætter Marlene Jul Houmann fokus på BBAUM metoden i teori og praksis. Konceptet er funderet i et helhedsorienteret, personcentreret menneskesyn. I BBAUM-processerne arbejdes der kropsligt og relationelt i en biopsykosocial resonansproces. Behandlingen består af forskellige typer berøring, som aktiverer de instinktive kropslige reaktioner, der er velfungerende til trods for, at personens højere kognitive funktioner enten er svækkede eller endnu ikke udviklet. Ved at påvirke kroppen på en bestemt måde opnås der ro i nervesystemet, hvorved personen vil slappe af, så kroppen og den velbevarede hjernefunktion bliver bedre fungerende. Påvirkningen af kroppen ændrer samtidig den psykiske tilstand, så personen får det godt i sig selv og begynder at trives.

Du lærer:

  • om interaktionen mellem krop og psyke samt om interaktionens adfærdsmæssige udtryk
  • om forskellige årsager til adfærdsproblematikker set fra et fysisk, fysiologisk, psykologisk/relationelt og eksistentielt perspektiv
  • at analysere årsager til adfærdssymptomer med udgangspunkt i det enkelte menneske og personens levede liv
  • om de relationelle og kommunikative faktorer, der typisk medfører konflikter
  • at udføre behandlingsmetoden og sammensætte behandlingen til det enkelte menneske
  • om behandlingseffekten – og hvordan den måles

Undervisningen er praksisnær og let forståelig. Efter kurset er du klar til at benytte metoden i egen praksis og dermed arbejde målrettet med at minimere adfærdsproblematikker og psykiske symptomer. Behandlingen kan også bruges som understøttende behandling til andre interventionsformer eller som forebyggende indsats for at øge det generelle velbefindende hos mennesker, der endnu ikke udviser adfærdsforstyrrelser eller psykiske symptomer.

Bemærk: Der er kun plads til et begrænset antal deltagere på kurset, da du bliver introduceret til behandlingsmetoden gennem praktiske øvelser. Du skal medbringe liggeunderlag, pude og tæppe til de praktiske øvelser.

Dagens underviser

Marlene Jul Houmann er fysioterapeut med speciale i relation og samspillet mellem krop og psyke. Marlene Jul Houmann har skabt og implementeret BBAUM som behandlingsydelse i Næstveds kommunes ældreområde, hvor hun til dagligt arbejder som projektleder. Her beskæftiger hun sig blandt andet med et forskningsprojekt om behandlingseffekten af BBAUM. I 2012 blev Marlene Jul Houmann på baggrund af sit arbejde med BBAUM udpeget af Socialstyrelsen til den ekspertgruppe, der bistod udmøntningen af regeringens Nationale Demenshandleplan på området “Forebyggelse af aggressiv adfærd”. Malene Jul Houmann er en erfaren underviser, der vægter praktisk anvendelighed viden og redskaber højt.

Priser og rabatmuligheder

Pris pr. deltager kr. 2.655,- for kunder på vores mailliste, og 2.950,- for andre. Priserne er inkl. forplejning og ekskl. moms. Læs mere og tilmeld dig maillisten – klik her ->

Har din arbejdsplads deltaget flere gange inden for de seneste 12 måneder, opnår I yderligere rabat. Helt op til 10 %, hvis I er guldkunder. 5 % hvis I er sølvkunder.

Rabatten afhænger af, hvor meget din arbejdsplads har deltaget hos os inden for de seneste 12 måneder. Efter én deltagelse opnås: sølvkundestatus. Efter fem deltagelser: guldkundestatus. Priserne er ekskl. moms.

priser-seminarer.dk

Se status for din arbejdsplads – klik her

DELTAGERBEVIS
Du får deltagerbevis på dagen

Gå til top