Meditationer med Anne Dorthe Hasholt - Seminarer
meditationer-anne-dorthe-hasholt
Personlig udvikling
E-læring

Meditationer med Anne Dorthe Hasholt

Meditation er en effektiv metode til at få nervesystemet til at falde til ro, skabe ro i sindet, komme til stede i nuet og at træne at være med dét, der er. At bruge meditationer er både virkningsfuldt, når vi har mistet fodfæstet og er udfordrede, men også før vi når dertil – og for ikke at nå dertil. På denne side finder du vores meditationer med cand.psych.aut. Anne Dorthe Hasholt. 

Typer af meditationer: 

  • Mindfulnessmeditationer 
  • CFT-meditationer (Compassion Focused Therapy) 
  • ACT-meditation (Acceptance and Commitment Therapy) 

Alle meditationer guides af Anne Dorthe Hasholt, der er klinisk autoriseret psykolog med speciale i kognitiv terapi og mindfulness-baseret kognitiv behandling. Alt du skal bruge er internetadgang og 8-45 minutter til at meditere pr. gang, afhængigt af hvilke meditationer du vælger. 

Læs mere om de forskellige meditationspakker herunder. 

Mindfulnessmeditationer

Mindfulness bidrager til at ”tage farten af nervesystemet”, og flere empiriske studier viser, at mindfulness bl.a. kan lindre stress, sænke blodtryk, mindske kroniske smerter og forbedre søvn. En dansk forskergruppe har også fundet frem til, at mindfulness har en positiv indvirkning på hjernerne hos mennesker, der regelmæssigt praktiserer mindfulness. De mindfulnessmeditationer, du finder her, er alle effektive mindfulnessmeditationer til dette.

Mindfulnessmeditationerne indgår som en del af vores Kognitivbaseret mindfulness uddannelse.

Mindfulnessmeditationer – pakke 1:
Denne pakke indeholder følgende mindfulnessmeditationer:

- Rosin-øvelse
- Kort meditation “Pusterummet”
- Bodyscan - kort
- Bodyscan - lang
- Kort åndedrætsmeditation
- Lang åndedrætsmeditation

Pakken har en samlet varighed på 2 timer og 30 minutter.
Mindfulnessmeditationer – pakke 2:
Denne pakke og indeholder følgende mindfulnessmeditationer:

- Meditation med fokus på udfordringer
- Tankemeditationen "Skyer på himlen"
- Tankemeditationen "Blade i åen"
- Meditation på tanker - uden visuelle hjælpemidler
- Mindful bevægelse

… Samt en videointroduktion til mindful walking.

Pakken har en samlet varighed på 2 timer og 15 minutter.

CFT-meditationer

CFT er forkortelsen for Compassion Focused Therapy (medfølelsesfokuseret terapi), som er en nyere metode inden for kognitiv adfærdsterapi. Compassion Focused Therapy indeholder værktøjer, der skaber forudsætninger for selvregulering og tryghed og bringer balance i hjernens affektsystemer.

CFT er også en form for mindfulness, men tænkt i dybden på en anden måde, nedbrudt i delelementer og sat op på teori om hjernens affektsystemer med fokus på hjernen. CFT-meditationerne fokuserer specifikt på optræning af selvberoligelse, tryghed, selvværd, indre balance og at bringe balance i hjernens affektsystemer.

Vi har to pakker med CFT-meditationer: grundlæggende og udvidede. CFT-meditationerne indgår som en del af vores miniuddannelse i CFT.

CFT-meditationer – pakke 1 (grundlæggende):
Denne pakke indeholder følgende CFT-meditationer:

- Den stille strand
- Den smukke skov
- Dit trygge sted
- Hjertets kvaliteter
- Grounding-øvelse
- Det beroligende åndedræt
- Åndedrætsmeditation med fokus på åndedrættet som anker
- Meditation med fokus på åndedræt og krop

Pakken har en samlet varighed på 2 timer.
CFT-meditationer – pakke 2 (udvidede):
Denne pakke indeholder følgende CFT-meditationer:

- Medfølgende figur
- Dit medfølende selv
- Din egen visdom
- Medfølende selv – skam og selvkritik

Pakken har en samlet varighed på 1 time.

ACT-meditation “Det iagttagende selv”

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) er en nyere tilgang inden for kognitiv adfærdsterapi, der fokuserer på at finde egne værdier, lære at håndtere problemstillinger og lidelse samt at opbygge psykologisk fleksibilitet og at forpligte sig til at foretage de nødvendige ændringer i sin adfærd for at leve efter egne værdier.

Ovenstående involverer opbygning af en større grad af psykologisk fleksibilitet – herunder et bestemt perspektiv på selvet. Et perspektiv, hvor man har afstand til egne tanker som den endegyldige sandhed og lærer at blive bevidst om, at man tænker, og hvad man tænker. Mindfulnesstræning og meditation er en vigtig del af vejen til at optræne dette perspektiv på selvet.

ACT-meditationen “Det iagttagende selv” fokuserer netop på optræning af dette perspektiv på selvet. ACT-meditationen indgår i vores miniuddannelse i ACT.

ACT-meditation:
Denne pakke indeholder:

- Kort videointroduktion til forskellige perspektiver på selvet
- ACT-meditationen “Det iagttagende selv”

Pakken har en samlet varighed på 30 minutter.