Om ADHD med Russell Barkley - Seminarer
Russell-Barkley
Information

Vælg venligst hold herunder:

Prisekskl. moms
399 DKK
Digital læring
E-læring

Om ADHD med Russell Barkley

I samarbejde med verdens førende ADHD-ekspert, Dr. Russell Barkley, udbyder Seminarer.dk en række digitale lektioner med fokus på aktuelle emner inden for ADHD. Læs meget mere om lektionerne længere nede på siden.

Når du køber adgang til digitale lektioner, modtager du automatisk en mail med et link, som giver dig adgang til videoen. Du opnår personlig adgang til denne lektion på Seminarer.dk’s digitale platform i 12 måneder. Da adgangen er personlig, må den ikke deles med andre. Læs mere i vores FAQ.

Pris pr. lektion: 399 kr. ekskl. moms (498,75 kr. inkl. moms). Ønsker du at købe flere lektioner, skal de købes enkeltvis. Vi arbejder på en smartere løsning.

Linket er personligt og må IKKE deles eller videresendes.

For english description see the bottom of the page or you can right click on this page and use Google Translate. 

Digitale lektioner om ADHD med Russell Barkley

Herunder finder du beskrivelser af de 6 forskellige digitale lektioner med Dr. Russell Barkley

En opdatering på ADHD, diagnosens natur og ætiologi

ADHD er en af de mest almindelige adfærdsforstyrrelser hos børn. Netop derfor er der kommet skærpet opmærksomhed på, at forstyrrelsen fortsætter i ungdomsårene i op til 80 procent af tilfældene, og fortsætter i op til 67 procent af tilfældene ind i voksenalderen. Derfor er det vigtigt, at I som fagprofessionelle er klædt på med den nyeste viden om denne adfærdsforstyrrelse og dens behandlingsmuligheder. I løbet af denne digitale lektion giver Dr. Russell Barkley et dybdegående indblik i aktuelle oplysninger om de diagnostiske kriterier, der bruges til at identificere ADHD, og de justeringer, der muligvis skal foretages for specielle underpopulationer, såsom voksne. Dertil sætter han fokus på problemer ved de nuværende diagnostiske kriterier for ADHD samt anbefalinger til at afhjælpe disse mangler. Dr. Russell Barkley diskuterer ligeledes ADHDs karakter og dets konceptualisering som en forstyrrelse af de udøvende funktioner og selvregulering. I løbet af lektionen giver Dr. Russell Barkley dig et særligt indblik i: - begrænsningerne i brugen af DSM-5-kriterier til diagnosen, og de justeringer der kræves for at rette disse mangler og anvende kriterierne på specielle underpopulationer - de primære symptomdimensioner ved ADHD som en forstyrrelse af udøvende funktioner og selvregulering - genetiske, neurologiske og miljømæssige ætiologier vedrørende ADHD.

Lektionen varer ca. 1 time og 20 min.


SCT vs. ADHD

I løbet af denne lektion sætter Dr. Russell Barkley fokus på SCT hos børn og voksne. Sluggish Cognitive Tempo (SCT) er en opmærksomhedsforstyrrelse, hvor forskningen netop nu er i rivende udvikling. Lige siden 1798 har den medicinske litteratur om opmærksomhedsforstyrrelser skelnet mellem mindst to forskellige versioner. I flere århundreder er denne opmærksomhedsforstyrrelse, kendt som ADD, blevet ignoreret, mens opmærksomhedsforstyrrelsen, som vi kender som ADHD, er løbet med opmærksomheden. De sidste 25 år er det blevet diskuteret, om SCT er en undertype af ADHD eller en særskilt lidelse fra den. Ifølge Dr. Russell Barkley er der ikke tale om en underkategorisering af ADHD, men i stedet en selvstændig lidelse kaldet “Sluggish Cognitive Tempo” (SCT). Symptomerne for SCT omfatter blandt andet dagdrømmeri, forvirring, langsom behandling af information, langsom bevægelse og sløvhed. Men hvad ved vi reelt om denne opmærksomhedsforstyrrelse? Dette gør Dr. Russell Barkley dig meget klogere på, når han går i dybden med SCT, og giver dig et indblik i, hvor meget vi egentlig ved om denne lidelse. Han vil bl.a. : - give dig viden om opdagelsen af SCT-symptomer inden for ADD uden hyperaktivitet - diskutere forskellene mellem SCT i symptomer, udøvende funktioner og komorbiditet for andre lidelser samt psykosocial svækkelse - gennemgå forskningsresultater om børn og voksne med høj SCT vs. ADHD - diskutere behandlingsforskning og dens implikationer for styring af SCT.

Lektionen varer ca. 1 time.


Psykosocial behandling af børn og unge med ADHD

Hos børn og teenagere med ADHD byder hverdagen på en lang række udfordringer. Netop derfor er det vigtigt, at vi som fagprofessionelle er klædt godt på inden for blandt andet psykosociale indsatser for at kunne støtte og vejlede børn, teenagere og deres familier i at skabe de bedst mulige livsbetingelser. I løbet af lektionen præsenterer og diskuterer Dr. Russell Barkley de forskellige evidensbaserede psykosociale behandlinger indenfor ADHD, herunder rådgivning, forældreuddannelse i børneadfærdshåndtering, familietræning og samarbejde, problemløsning, teenageres adfærdshåndtering og ikke mindst skolebaserede interventioner. Dertil diskuterer Dr. Russell Barkley også de stort set forsømte bivirkninger ved ellers effektive terapiformer samt evidens for deres effektivitet. Dr. Russell Barkley giver dig bl.a. viden om: - de vigtigste evidensbaserede tilgange til den psykosociale behandling af ADHD - de fremskridt, der er gjort inden for forældrerådgivning og -uddannelse, rådgivning af familier med teenagere med ADHD samt skolebaserede interventioner - alternative behandlinger inden for ADHD og deres videnskabelige grundlag for effektivitet.

Lektionens varighed er ca. 1 time.


Medicinsk behandling af børn og unge med ADHD

De sidste 10-15 år har budt på vigtig udvikling inden for medicin og leveringssystemer til styring af ADHD. I løbet af lektionen introducerer og diskuterer Dr. Russell Barkley de typer af medicin, der nu er tilgængelige indenfor ADHD-styring, og de forskellige leveringssystemer, der er udviklet for at udvide varigheden af medicinens effektivitet. For hver type af medicin præsenterer han de vigtigste gavnlige virkninger og bivirkninger. Dertil kommer Dr. Russell Barkley ind på de opmærksomhedspunkter, som klinikerne bør overveje ved valg af bestemte lægemidler, og ikke mindst spørgsmål, der er relateret til social kontekst, barnets egenskaber og eventuelt komorbide tilstande. I løbet af denne lektion får du: - viden om de forskellige medicintyper, der nu er tilgængelige og FDA- godkendt til ADHD-styring - viden om de forskellige leveringssystemer, der nu findes og er FDA-godkendte til at udvide effektiviteten af medicin hen over dagen - gennemgang af de gavnlige virkninger og mulige bivirkninger, der er forbundet med hver type medicin - indblik i vigtige opmærksomhedspunkter, der skal overvejes i udvælgelsen af typer medicin og leveringssystemer til individuelle ADHD-patienter herunder kontekst og komorbiditet mv.

Lektions varighed er ca. 1 time og 20 min.


ADHD hos voksne: Diagnosticering, komorbiditet og livsudfordringer

Det vurderes, at op til 3 procent af alle voksne i Danmark har ADHD. Derfor er det en relativ almindelig mental lidelse hos voksne. Nogle er diagnosticeret tidligt, mens andre først får stillet diagnosen i voksenalderen. Forstyrrelsen har gennemgribende indvirkning på stort set samtlige dagligdags aktiviteter både erhvervsmæssigt, uddannelsesmæssigt, socialt og i form af sundhedsrelateret adfærd. Derfor er det afgørende, at I fagprofessionelle har opdateret viden omkring ADHD hos voksne samt behandlingsmuligheder. I løbet af denne lektion giver Dr. Russell Barkley aktuel information om diagnosen, komorbide lidelser og adaptive svækkelser, som forekommer hos voksne med ADHD. Dertil sætter han fokus på de største problemer, der er involveret i diagnosen ADHD hos voksne, herunder de specielle justeringer, der skal foretages til DSM-IV for at anvende det mere passende til voksendiagnosen. Dr. Russell Barkley indleder derfor denne lektion med at sætte fokus på: - viden om de primære egenskaber ved ADHD hos voksne - nuværende diagnostiske kriterier (DSM-5) og nødvendige justeringer for voksne med ADHD - vurdering af ADHD hos voksne samt de problemer, der opstår i den kliniske vurdering og diagnosticering af lidelsen, og hvordan man bedst kan løse dem - en større forståelse af de sandsynlige komorbide lidelser.

Lektionen varer ca. 1 time.


Fremskridt indenfor behandling af ADHD hos voksne

I denne lektion stiller Dr. Russell Barkley skarpt på de mest effektive behandlingsstrategier, herunder rådgivning, medicin og kognitiv adfærdsterapi. I løbet af lektionen får du et særligt indblik i bl.a.: - forskellige evidensbaserede behandlinger for voksne med ADHD - medicinske behandlingsmuligheder hos voksne med ADHD - psykosociale behandlingsmuligheder hos voksne med ADHD - specifikke anbefalinger til løsning af dagligdagsproblemer derhjemme, på uddannelsen og på arbejdspladsen.

Lektionen varer ca. 1 time og 20 min.

Online lessons about ADHD with Russell Barkley

English description.

In collaboration with one of the world's leading ADHD expert, Dr. Russell Barkley, Seminarer.dk offers a number of digital lessons with a focus on current topics within ADHD. Read much more about the lessons further down the page.

When you purchase access to digital lessons, you will automatically receive an email with a link that gives you access to the video. You gain personal access to this lesson on Seminarer.dk’s digital platform for 12 months. As access is personal, it must not be shared with others. Read more in our FAQ.

Advances in Understanding the Nature, Diagnosis and Etiologies of ADHD

ADHD is one of the most common childhood behavioral disorders, affecting up to 5 to 7 percent of the school-age population and accounting for the largest proportion of children referred to mental health programs in this country. Clinicians are becoming increasingly aware that ADHD in childhood does not disappear over development and that many individuals with the disorder in childhood will continue to manifest the disorder into adulthood. The disorder will persist into adolescence in up to 80 percent of the childhood cases, and into adulthood in up to 67 percent of these cases. It is therefore imperative that mental health, medical, and educational professionals have as much up-to-date knowledge of this childhood disorder and its treatment as possible.
This presentation will provide current information on the diagnostic criteria used to identify ADHD in clinical populations and the adjustments that may need to be made for special subpopulations, such as adults. Problems in the current diagnostic criteria for ADHD will be highlighted along with recommendations for addressing these inadequacies. Dr. Barkley will also discuss the nature of ADHD and its conceptualization as a disorder of executive functioning and self-regulation. Implications of this reconceptualization for understanding and management will be discussed. The presentation concludes with an overview of the advances in our understanding of the various etiologies that contribute to risk for ADHD in children and adults. What you will learn:

 • 1 The limitations involved in the use of DSM-5 criteria for the diagnosis and adjustments required for correcting these flaws and applying the criteria to special subpopulations.
 • 2 Re-conceptualizing the primary symptom dimensions of ADHD as a disorder of executive functioning and self-regulation and the implications for management in doing so.
 • 3 An overview of genetic, neurological, and environmental etiologies of ADHD.

Length: 1 hour and 20 min


The Other Attention Disorder: Sluggish Cognitive Tempo (or ADD) versus ADHD

Since 1798, the medical literature on attention disorders has distinguished between at least two kinds, one a disorder of distractibility, lack of sustained attention, and poor inhibition and the other a disorder of low power, arousal, or focus. This second disorder has been largely ignored for nearly two centuries until the mid-1980s when studies of children having ADD without Hyperactivity suggested that an important subset had a relatively distinct pattern of symptoms not central to ADHD. These symptoms included daydreaming, mental fogginess and confusion, staring, slow processing of information, hypoactivity, slow movement, and lethargy, among others. The new pattern was called sluggish cognitive tempo (SCT). Controversy has continued over the past 25 years on the nature of SCT and whether it is a subtype of ADHD or a distinct disorder from it. In this presentation, Dr. Barkley reviews the history of SCT and what is known about it from past research. He also describes the results of his own recent investigations into SCT in children and the only study of SCT in adults that he recently published, all of which suggest that SCT is a distinct disorder from ADHD but one that may overlap with it in nearly half of all cases. Dr. Barkley discusses the differences between SCT in symptoms, executive functioning, comorbidity for other disorders, and psychosocial impairment and what little is known about differential treatment response. He also discusses several different possibilities for explaining the underlying nature of SCT.

Objectives:

 • Provide a Brief Review of Medical History of ADHD and Subtypes
 • Discuss Problems with Current Subtyping
 • Review Discovery of SCT Symptoms within ADD without Hyperactivity
 • Review Research Findings on Children and Adults with High SCT vs. ADHD
 • Discuss Treatment Research and Its Implications for Management of SCT

Length: 1 hour


Advances in Psychosocial Treatments for ADHD in Children and Teens

This presentation discusses the various evidence based psychosocial treatments for ADHD, including parent education and counseling, parent training in child behavior management, family training in collaborative problem-solving and teen behavior management, as well as schoolbased interventions. Dr. Barkley also discusses the largely neglected side effects or adverse reactions to these otherwise effective therapies. The lecture concludes with a discussion of proposed remedies that, while popular, have little evidence for their effectiveness in managing the disorder.

Learning Objectives: 

 • Familiarize participants with the major evidence-based approaches to the psychosocial management of ADHD
 • Inform participants on the advances that have been made in parent counseling and training, classroom management, counseling families of teens with ADHD, and school management.
 • Educate participants on the alternativ treatments for ADHD that have little scientific basis for their effectiveness

Length: 1 hour


Medication Management of ADHD

The past 10-15 years have witnessed a number of major developments in the medications and delivery systems available for the management of ADHD. Dr. Barkley here discusses the types of medications now available to ADHD management and the various delivery systems developed to extend the effectiveness of the medications across the day. For each medication, he will present the major beneficial effects and side effects. He will also discuss various issues clinicians should consider in selecting particular medications to use with a patient with ADHD, such as those issues related to the social context, the patient’s characteristics, and any comorbid conditions that may exist.

Learning objectives: 

 • Describe the various medication types now available and FDA approved for ADHD management
 • Discuss the different delivery systems that now exist and are FDA approved for extending the effectiveness of medications across the day
 • Briefly review the beneficial effects and potential side effects associated with each medication type
 • Alert clinicians to the various issues that need to be considered in the selection of types of medications and delivery systems for individual ADHD patients (context, patient, comorbidity, etc.).

Length: 1 hour and 20 min. 


ADHD in Adults: The Latest in Diagnosis, Nature, Assessment, Impairments, and Management

About the Presentation: ADHD is now recognized as a relatively common mental disorder of adults, affecting 4-5 percent of the adult population and accounting for an increasing number of referrals to mental health and family practices in this country. The disorder has a pervasive impact on most major domains of daily life activities, including occupational, educational, and social functioning and health-related behavior. It is therefore imperative that mental health, medical, and adult educational professionals have as much up-to-date knowledge of this adult disorder and its treatment as possible.

Objects 

 • History of Adult ADHD
 • Current Diagnostic Criteria (DSM-5) and Necessary Adjustments for Adults
 • Understanding ADHD as a Disorder of Executive Functioning and Self-Regulation
 • Discovery of A Second Attention Disorder in Adults – Sluggish Cognitive Tempo
 • Comorbidity in Adults with ADHD Life Course Impairments in Major
 • Life Activities Associated with Adult ADHD

Length: 1 hour


ADHD in Adults: The Latest in Diagnosis, Nature, Assessment, Impairments, and Management

ADHD is now recognized as a relatively common mental disorder of adults, affecting 4-5 percent of the adult population and accounting for an increasing number of referrals to mental health and family practices in this country.  The disorder has a pervasive impact on most major domains of daily life activities, including occupational, educational, and social functioning and health-related behavior.  It is therefore imperative that mental health, medical, and adult educational professionals have as much up-to-date knowledge of this adult disorder and its treatment as possible.

Objects  

 • History of Adult ADHD
 • Current Diagnostic Criteria (DSM-5) and Necessary Adjustments for Adults
 • Understanding ADHD as a Disorder of Executive Functioning and Self-Regulation
 • Discovery of A Second Attention Disorder in Adults – Sluggish Cognitive Tempo
 • Comorbidity in Adults with ADHD
 • Life Course Impairments in Major Life Activities Associated with Adult ADHD

Length: 1 hour and 20 min

Underviser

Russell Barkley
Russell A. Barkley
KLINISK PROFESSOR I PSYKIATRI VED VIRGINIA COMMONWEALTH UNIVERSITY MEDICAL CENTER (2016-2020), OG TIDLIGERE PROFESSOR I PSYKIATRI OG SUNDHEDSVIDENSKAB VED MEDICAL UNIVERSITY OF SOUTH CAROLINA (2003-2016)
Russell A. Barkley er certificeret i tre specialer, Klinisk psykologi (ABPP), Klinisk Børne- og Ungdomspsykiatrisk Psykologi og klinisk neuropsykologi (ABCN, ABPP). Han fungerer både som klinisk forsker, underviser og læge. Russell A. Barkley har udgivet 27 bøger, vurderingsskalaer og kliniske vejledninger. Han har ligeledes udgivet mere end 300 videnskabelige artikler og bogkapitler knyttet til forståelsen, vurdering og behandling af ADHD og beslægtede lidelser. Dertil er han grundlægger og redaktør af “The ADHD Report”, et klinisk nyhedsbrev, som udkommer hver anden måned, og har gjort det i 29 år. Derudover har han modtaget et væld af priser for sit bidrag til forskningen i ADHD og formidlingen af denne.