Styrk relationsarbejdet - undgå udbrændthed med Mindful Self Compassion - Seminarer
400x292px_Styrk-relationsarbejdet_NY

Styrk relationsarbejdet – undgå udbrændthed med Mindful Self Compassion

Evnen til at være empatiske er en forudsætning for at gøre et godt stykke arbejde, men når vi arbejder med mennesker, er det også vores største svaghed. Læs mere her.
Empati og indre styrke: Når svære følelser blokerer for relationsarbejdet 

Undersøgelser viser, at vi reagerer fysisk på de følelser og stemninger, vi møder hver dag i en sådan grad, at det kan ses på MR scanninger. Derudover reagerer vores hjerne på samme måde som de mennesker, vi passer, plejer, underviser og hjælper – hvilket vil sige, at hvis vi dagligt passer depressive mennesker, så reagerer vores hjerne på samme måde, som hvis vi selv havde en depression.

I vores iver efter at være faglige og hjælpe vores borgere/beboere/patienter kan det være svært at stoppe op og mærke, hvordan vi selv har det. Men evnen til at inkludere os selv i mødet med andre er afgørende for, hvordan vi evner at stå i komplekse situationer med andre mennesker. Vores evne til at være empatiske er en forudsætning for at gøre et godt stykke arbejde, når vi arbejder med mennesker – men det er også vores største svaghed. For det, at vi dagligt skal forholde os til andres følelser og dilemmaer – og samtidig skabe tillid og en god relation som forudsætning for arbejdet – er én af de største faktorer for arbejdsrelateret stress eller udbrændthed.

Stress og udbrændthed går ud over arbejdsglæden og velværet, hvilket øger sygefraværet og risikoen for ikke at kunne fastholde medarbejdere. Sker dette, er det borgeren eller patienten, der betaler prisen, og det er kollegaerne, der skal løbe hurtigere. En ond cirkel kan altså hurtigt blive skabt!

Så hvad gør du?

Du skal lære at yde selv-medfølelse og egen-omsorg! Deltag på denne dag for at få viden om, hvad selv-medfølelse kan gøre for dig, dit team og i sidste ende borgeren eller patienten. At praktisere selv-medfølelse er en af de vigtigste kilder til fornyet energi og overskud, når du arbejder med mennesker.

Det er vigtigt at yde omsorg og medfølelse over for dig selv først, så du og teamet som helhed – uden at blive udbrændt – kan give borgeren eller patienten omsorg. Kursusdagen introducerer konkrete metoder til at rumme og navigere i svære følelser og komplekse situationer. Både egne og andres. Dag efter dag, år efter år.

Mindful Self Compassion

Udgangspunktet er den evidensbaserede metode Mindful Self Compassion. Evnen til selv-medfølelse bliver i disse år støttet af en overvældende mængde forskning, der viser meget tydelig sammenhæng med psykologisk og mental sundhed. Evnen til selv-medfølelse har direkte sammenhæng til mindskelse af stress, angst, depression, udbrændthed og øget glæde, fysisk sundhed og styrkede relationer.

Udbytte på dagen

Gennem oplæg, diskussioner, guidede refleksioner og meditationer får og afprøver vi helt konkrete redskaber og tilgange til at få mere medfølelse ind i vort eget liv. Du bliver introduceret til øvelser, som afhjælper stress og udbrændthed for omsorgsgivere, og som øger livskvaliteten, sindsroen i og styrken til at stå midt i mange krav og følelser. Øvelser, der hjælper dig til at håndtere svære, intense eller ligefrem ‘forbudte’ følelser hos dig selv eller andre – f.eks. frustration, irritation og ked-af-det-hed.

På dagen får du viden om, øvelser i og konkrete redskaber til:

Dagen henvender sig til dig, der arbejder med ældre, børn, psykiatriske patienter, handicappede eller har andet arbejde, hvor menneskelige relationer er i centrum – enten som medarbejder eller leder.

Dagens underviser: Cand.mag. fra Aarhus Universitet, Helle Laursen

relationsarbejdet

Certificeret i Mindfulness Baserede Interventioner (MBI) fra University of California, USA, med speciale i Mindful Self Compassion.

Dansk landekoordinator for Center for Mindful Self Compassion, USA.

Mere end 10 års erfaring som ledende mentorcoach hos Sofia Manning, har været daglig leder for et kommunalt projekt for sygemeldte med stress og depression og er pt. tilknyttet som ekstern konsulent i Silkeborg Kommunes ungeguide samt Jobkompagni (for sygemeldte borgere).

Priser og rabatmuligheder

Pris pr. deltager kr. 2.628,- for kunder på vores mailliste, og 2.920,- for andre. Priserne er inkl. forplejning og ekskl. moms. Læs mere og tilmeld dig maillisten – klik her ->

Har din arbejdsplads deltaget flere gange inden for de seneste 12 måneder, opnår I yderligere rabat. Helt op til 20% ekstra.

Rabatten afhænger af, hvor meget din arbejdsplads har deltaget hos os inden for de seneste 12 måneder. Efter én deltagelse opnås: sølvkundestatus. Efter fem deltagelser: guldkundestatus. Priserne er ekskl. moms.
Priser-alm.

Se status for din arbejdsplads – klik her

DELTAGERBEVIS
Du får deltagerbevis på dagen.