Læringsdag - Hvordan styrker vi psykologisk tryghed i den offentlige sektor? - Seminarer
psykologisk tryghed i den offentlige sektor
Psykologisk Tryghed ved Seminarer.dk
Kursus

Læringsdag – Hvordan styrker vi psykologisk tryghed i den offentlige sektor?

Gør plads i kalenderen til en læringsdag, der klæder dig på med helt konkrete eksempler på, hvordan psykologisk tryghed bliver skabt på din arbejdsplads og dine teams inden for den offentlige sektor. Fokus er på sundhedsområdet, skoleområdet og plejesektoren.

Når du deltager på dagen, får du:

 •  Kendskab til begrebet psykologisk tryghed
 • Indsigt i de forhold, der er med til at styrke psykologisk tryghed
 • Indblik i erfaringer med at styrke psykologisk tryghed i den offentlige sektor
 • Konkrete redskaber til at kunne udvikle psykologisk tryghed på din arbejdsplads
 • Indsigt i ny god offentlig ledelse med psykologisk tryghed i fokus

Hvordan styrker vi psykologisk tryghed i den offentlige sektor?

Forskning fra Harvard-professor og ekspert i psykologisk tryghed, Amy Edmondson, viser, at psykologisk tryghed er afgørende for et godt arbejdsmiljø og heraf mulighed for at nå de ønskede resultater. Det er ikke til at tage fejl af. En høj grad af psykologisk tryghed har nævneværdige positive effekter: Bedre samarbejde, bedre løsninger på komplekse problemer, højere jobtilfredshed, lavere sygefravær, bedre trivsel, højere ´fastholdelsesgrad´ og hurtigere innovation. 

 

Det lyder som et vidundermiddel, men hvordan kan vi få det til at ske i praksis? Hvordan kan vi understøtte psykologisk tryghed i den virkelighed, som den offentlige sektor er karakteriseret ved med bl.a. krydspres og stadigt mere komplekse udfordringer, der kræver samarbejde på tværs og flere fagligheder?  

Ved at deltage på denne læringsdag får du: 

 • Kendskab til begrebet psykologisk tryghed
 • Indsigt i de forhold, der er med til at styrke psykologisk tryghed
 • Indblik i erfaringer med at styrke psykologisk tryghed i den offentlige sektor
 • Konkrete redskaber til at kunne udvikle psykologisk tryghed på din arbejdsplads
 • Indsigt i ny god offentlig ledelse med psykologisk tryghed i fokus

Målgruppe:

Chefer, ledere, HR- og udviklingskonsulenter og alle professionsudøvere (fx sygeplejersker, lærere, pædagoger, psykologer og ressourcepersoner) med interesse for psykologisk tryghed i den offentlige sektor.

Program:

Kl. 9.30-9.40: Velkomst 

v/ Seminarer.dk

Kl. 9.40-12.00: Psykologisk tryghed – dynamikker i den offentlige sektor (med indlagt pause)

Karsten_Mellonv/ Karsten Mellon, ph.d. og ledelsesforsker

Psykologisk tryghed er nødvendig i den offentlige sektor, fordi vi skal bringe alle aktørers kompetencer og potentialer i spil. Det skal vi, fordi opgaven er blevet mere kompleks og til tider paradoksal. Ledere og medarbejdere er derfor mere udspændte end nogensinde før. Psykologisk tryghed præsenteres ud fra Amy Edmondsons perspektiv. Karsten Mellon supplerer med organisationspsykologiske forståelser, der fokuserer på de komplicerede dynamikker, der finder sted på arbejdspladsen mellem mennesker. Lederes læring, relationskompetence og etiske kompas er nødvendigt, og ydmyghed og mod bliver konkrete greb til at styrke den psykologiske tryghed.

Mange dynamikker er i spil: På sundhedsområdet ser vi nærmere på roller og hierarkiers betydning for den psykologiske tryghed, på skoleområdet har vi i krisetider lært, hvad der er vigtigt for følelsen af tryghed i arbejdet, og på ældreområdet ser vi på, hvordan god ledelse kan medvirke til medarbejderens psykologisk tryghed, selvom man skal løbe hurtigt.

 

Kl. 12.00-13.00: Frokost

Kl. 13.00-16.00: Psykologisk tryghed i praksis i den offentlige sektor (med indlagt pause fra kl. 14.15-14.45) – vælg to af disse sessioner:

Session 1 - Psykologisk tryghed i pædagogisk praksis

Trine Damsgaard Nielsen Mette Ploug Meinechev/ pædagogisk leder Trine Damsgaard Nielsen, Kilden Børne- og Ungeunivers, Rebild Kommune og Mette Ploug Meineche, selvstændig konsulent

Hvordan ser psykologisk tryghed ud i professionelle teams i folkeskolen, og hvordan arbejdes der med at styrke den? I Kilden, Rebild Kommune, arbejder skolens ledelse, lærere og pædagoger på at fremme den psykologiske tryghed ved blandt andet at skabe et fælles sprog og forståelse for, hvornår psykologisk tryghed er til stede, og hvordan den styrkes.

I workshoppen fortæller Trine Damsgaard Nielsen, daglig leder af Bælum og Blenstrup skoler, Kilden og konsulent Mette Ploug Meineche om deres erfaringer med at kvalificere og styrke den psykologiske tryghed i skolens teams. Herunder de udfordringer og effekter aktionslæringsforløbet omkring professionelle mestringsfællesskaber har vist.

 

Session 2 -Psykologisk tryghed i praksis – i sundhedssektoren

Morten W. Andersenv/ Morten W. Andersen, Chef for arbejdsmiljø og ledelsesudvikling, Rigshospitalet

Hvordan styrker vi psykologisk tryghed i praksis?

Morten W. Andersen deler ud af sine konkrete erfaringer med at hjælpe afdelinger på Rigshospitalet med at øge den psykologiske tryghed. Fx ved at:

 •  måle den psykologiske tryghed
 •  drøfte konkrete dilemmaer
 •  involvere medarbejderne
 •  tale om rollen for både formelle og uformelle ledere
 •  arbejde med feedback
 •  tage små, men vigtige skridt i den rigtige retning

Formen vil være en blanding af oplæg, øvelser og dialog. Inspiration forud for oplægget: Podcast-serien ”Svært at tale om på Riget” samt ”Plads til at tale om det, der er svært”. 

 

Session 3 - Psykologisk tryghed i plejesektoren

Jeanette Riis Spangsbergv/ Jeanette Riis Spangsberg, leder af Rosenlund plejeboliger, Gladsaxe kommune

Hos os fører fejl ikke til udskamning, men til en undersøgelse af, hvordan vi kan lære og forbedre os. Vi arbejder med psykologisk tryghed som et fundament for at kunne skabe det bedst mulige liv for vores beboere og for at medarbejderne føler sig set og anerkendt og ikke tøver med at dele deres oplevelser. Faglig ledelse er et af de vigtigste begreber i arbejdet med at understøtte psykologisk tryghed og en reel modgift til forråelse. Faglig ledelse foregår helt tæt på medarbejderne og ikke bag en computerskærm på kontoret.

Kl. 16.00 - Afrunding v/ Seminarer.dk

 

TID & STED:
Det sker:
Den 3. oktober 2022 på Scandic Sydhavnen
Den 4. oktober 2022 på Scandic Kolding

Vi starter dagen med morgenmad kl. 09.00.
Undervisning fra kl. 09.30-16.00.
PRIS
Pris for deltagelse er kr. 3.080, - ekskl. moms. Prisen er inkl. morgenmad, frokost og eftermiddagskage samt kaffe og te ad libitum.

Mulige rabatter:
Maillisterabat (10 %): Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få 10 % i rabat allerede ved første tilmelding. Vær opmærksom på, at rabatten er personlig. Så hvis du vil tilmelde flere deltagere, så skal alle være skrevet op til nyhedsbrevet for at få rabat.

Loyalitetsrabat (op til 10 %): Allerede efter 1 deltagelse kan din arbejdsplads få rabat. Læs mere her

Skal hele arbejdspladsen med?
Ved 10 eller flere deltagere fra samme sted, er I velkomne til at kontakte os på 6615 9043 for yderlige rabatmuligheder.