Motivation, kost og bevægelse i socialpsykiatrien - Seminarer
Motivation, kost og bevægelse i socialpsykiatrien

Motivation, kost og bevægelse i socialpsykiatrien

Umahro Cadogan og John Zeuthen sætter med dette kursus fokus på nyeste forskning inden for bl.a. ernæring og neurofysiologi, så du bliver bedre til at motivere og støtte borgere med en psykisk lidelse til en sundere livsstil.
Type 2 diabetes, hjertekarsygdomme, forhøjet blodtryk, overvægt og andre livsstilssygdomme er stærkt overrepræsenteret hos borgere med psykiske lidelser. Selvom denne gruppe er lige så motiveret for en livsstilsændring som resten af befolkningen, er det betydelig sværere for dem at sætte handling bag ønsket om en sundere livsstil. 

Om kurset

På kurset tager psykolog John Zeuthen og ernæringsekspert Umahro Cadogan fat i to af de
helt centrale udfordringer, når vi skal tænke sund kost og bevægelse ind som en integreret
del af borgerens hverdag: Hvordan motiverer og støtter vi borgere med psykiske lidelser til en livsstilsændring? Og hvordan kan vi aktivt bruge kost og bevægelse til at optimere hukommelse, indlæring og koncentrationen hos borgere med en psykisk lidelse?

Umahro Cadogan sætter fokus på, hvordan usund kost, inaktivitet og fødevareintolerance kan skabe så meget rod i hjernekemien, at vores pædagogiske redskaber ikke har en chance for at virke. Han giver jer indsigt i, hvordan I kan gøre kost og bevægelse til en del af den pædagogiske værktøjskasse.

Cand. psych. John Zeuthen har arbejdet som psykologisk konsulent siden 1987 og vil på denne dag præsentere dig for motivationsstrategier og pædagogiske redskaber målrettet arbejdet med borgere med psykiske lidelser.

> Læs mere om kurset: Kursusbrochure: Motivation, kost og bevægelse i socialpsykiatrien

Pris

PRIS
Pris pr. deltager er kr. 2805,- der dækker materiale, morgenmad, frokost inkl. én vand og kaffe/te samt andre forfriskninger dagen igennem.

Med nyhedsmail- og kollegarabat, jf. nedenfor, er pris pr. deltager
kr. 2244,-. Priserne er ekskl. moms.

NB: Der gives 10 % personlig rabat (før moms) til deltagere, som senest på tilmeldingstidspunktet har tilmeldt sig vores nyhedsmail.