Videnskursus om Børn som pårørende - Seminarer
1920x600px_Kursus_single_Bornekatalog
Børn & unge
Kursus

Videnskursus om Børn som pårørende

Få viden om nyeste forskningsbaserede viden om børn som pårørende, både når det drejer sig om somatisk sygdom, psykisk lidelse eller misbrug. Pris kun kr. 360,- ekskl. moms.

Videnskursus om børn som pårørende

Mange børn vokser op i familier, som er belastede af alvorlig sygdom eller misbrug, og mange mistrives og føler sig alene. Det er derfor afgørende, at de familier får særlig opmærksomhed og hjælp til at mestre deres svære livsvilkår.

På kurset præsenteres du for forskning og praksiserfaringer omkring børn, der er pårørende, både når det drejer sig om somatisk sygdom, psykisk lidelse eller misbrug.
Det er gratis for en kommune at rekvirere et videnskursus i Børnekataloget. Lokale kurser afholdes i den rekvirerende kommune, der selv afholder udgifter til forplejning og lokaler.
NY WEBGRAFIK_Bornekatalog10

Det faglige indhold

Lovgivningen på området, særligt vedrørende underretningspligt, samtykke til indhentning og overdragelse af personlige oplysninger og regler om opbevaring af personlige oplysninger
Beskyttelses- og risikofaktorer for børn og unge som er pårørende
Børn og unges reaktioner og behov i forhold til at være pårørende, herunder tegn og signaler på mistrivsel
Praksisorienterede redskaber til dialog med børn, unge og deres familier om deres belastende livsomstændigheder
Hvordan man kan rådgive forældrene og netværk om, hvordan de kan støtte barnet/den unge
Hvordan en professionel indsats kan understøtte børnenes trivsel i hjemmet, skolen og andre arenaer
Det tværprofessionelle samarbejde på tværs af hospital, kommune, skole/børneinstitution mv.

Målgruppe og undervisningsform

Kurset er for medarbejdere i almenområdet samt myndighedssagsbehandlere på børne-og ungeområdet, voksenområdet og myndighedspersoner i socialpsykiatrien og misbrugscentre.

​Kurset består af en dags undervisning.

Der vil være en vekselvirkning mellem oplæg, cases, øvelser og diskussion. Undervisningen er praksisnær og dialogbaseret med god mulighed for at stille spørgsmål og reflektere over egen praksis.
NY WEBGRAFIK_2_Bornekatalog

Dit udbytte

​Kurset giver dig viden om børn og unge, der vokser op i familier med sygdom og/eller misbrug, som er afgørende for tidlig opsporing
Kendskab til forskning om børn og unge, der er pårørende
Viden om forebyggende indsatser
Viden om barnet eller den unges behov for information omkring sygdommen/misbruget
Basal viden om konkrete faglige redskaber, som fagpersoner kan anvende i dialogen med børn og unge som er pårørende
Viden om tegn på mistrivsel hos målgruppen
Indsigt i, hvordan man kan inddrage barnet/den unge og forældrene, og hvordan man kan tydeliggøre barnets/den unges perspektiv i familier med sygdom og/eller misbrug
Viden om hvordan opfølgning kan tilrettelægges i grænsen mellem almenområdet, myndighed og civilsamfundet

Praktisk information

Kurserne afholds løbende som åbne kurser i perioden 2019-2022. Det er også muligt at rekvirere kurset hjem til medarbejderne. Find alle aktuelle datoer på VIA's hjemmeside nedenfor:
Find alle Socialstyrelsens videnskurser -
Ønsker du at rekvirere kurset eller høre nærmere så ring til Seminarer.dk på tlf.: 6615 9043.
Bornekatalog forside
Socialstyrelsens Børnekatalog
Ønsker du at få rådgivning og sparring omkring skræddersyning af gratis kompetenceudviklingsforløb i din organisation gennem Socialstyrelsens kursuskatalog på området for udsatte børn og unge? Vores konsulenter sidder klar ved telefonen til at guide og rådgive dig og din organisation bedst omkring jeres muligheder.

Børnekatalog-konsulenterne ved Seminarer.dk

Ansatte_400x280px_Marianne Krøl Wollbrecht
Klik for at se
Ansatte_400x280px_Christina
Klik for at se
Ansatte_400x280px_Marianne Krøl Wollbrecht
Marianne Krøl Wollbrecht
Konsulent ved Seminarer.dk
Kontaktoplysninger:
Tlf.: 5182 7750
Mail: [email protected]

Ansatte_400x280px_Christina
Christina Berner Jensen
Specialkonsulent ved Seminarer.dk
Kontaktoplysninger:
Tlf.: 5136 8797
Mail: [email protected]