Videnskursus om brugen af §11,3 i det tidligt forebyggende arbejde - Seminarer
1920x600px_Kursus_single_Bornekatalog10
Information

Vælg venligst hold herunder:

Børnekataloget
Kursus

Videnskursus om brugen af §11,3 i det tidligt forebyggende arbejde

Bliv skarp i, hvordan Servicelovens §11. 3 bedst understøtter en tidlig forebyggende indsats. Tag på videnskursus for kun kr. 360,- ekskl. moms.

NYT - Videnskursus om Brugen af §11.3 i den tidligt forebyggende indsats

Hvordan kan Servicelovens §11. 3 understøtte en tidlig forebyggende indsats? Og hvordan omsætter vi juridiske muligheder til socialfagligt arbejde i praksis?

​Videnskurset sætter fokus på de juridiske muligheder i Servicelovens §11.3, samt hvordan dette kan omsættes socialfagligt i det tidligt forebyggende arbejde.
Det er gratis for en kommune at rekvirere et videnskursus i Børnekataloget. Lokale kurser afholdes i den rekvirerende kommune, der selv afholder udgifter til forplejning og lokaler.
NY WEBGRAFIK_Bornekatalog10Flip

Det faglige indhold

Viden om det kommunale tilsyn efter servicelovens § 146 og børneområdet som et pligtområde
Viden om baggrunden for §11.3
Indsigt i hvad §11.3 omfatter, herunder råd og vejledning
Indsigt i de juridiske dilemmaer; ingen afgørelse, ingen notatpligt, ingen klageadgang
Kendskab til god forvaltningsskik og dens betydning for sagsbehandling efter § 11.3
Viden om afgrænsningen til servicelovens kapitel 11, herunder støtte efter § 52 a
Indsigt i aktuel forskningsmæssig viden om forebyggende indsatser
Viden om struktur, organisering og fagligheders betydning i forhold til at anvende §11.3

Målgruppe og undervisningsform

Kurset er for myndighedssagsbehandler på børne-og ungeområdet eller andre, der arbejder med henvisning til forebyggende indsatser i kommunerne.

​Kurset består af en dags undervisning.

Der vil være en vekselvirkning mellem oplæg, cases, øvelser og diskussion. Undervisningen er praksisnær og dialogbaseret med god mulighed for at stille spørgsmål og reflektere over egen praksis.
NY WEBGRAFIK_2_Bornekatalog2

Dit udbytte

Du får øget kendskab til mulighederne i Servicelovens §11.3 i ud fra et juridisk og socialfagligt perspektiv samt kompetencer til at screene henvendelser eller underretninger.
Forståelse af de lovgivningsmæssige krav til brugen af §11.3 og snitfladerne til §§ 50 og 52
Forståelse for betydningen af inddragelse i forhold til den faglige udredning og valg af indsats efter §11.3
Viden om tegn og signaler, der gør dig i stand til at vurdere, om der skal tilbydes en indsats efter § 11.3, eller der skal iværksættes andre foranstaltninger
Viden om, hvornår der er tilstrækkelig information til at vurdere barnets behov og opstille mål
Opmærksomhed på opfølgningens betydning i forhold til at vurdere, om der skal iværksættes foranstaltninger

Praktisk information

Kurserne afholds løbende som åbne kurser i perioden 2019-2022. Det er også muligt at rekvirere kurset hjem til medarbejderne. Find alle aktuelle datoer på VIA's hjemmeside nedenfor:
Find alle Socialstyrelsens videnskurser -
Ønsker du at rekvirere kurset eller høre nærmere så ring til Seminarer.dk på tlf.: 6615 9043.
Bornekatalog forside
Socialstyrelsens Børnekatalog
Ønsker du at få rådgivning og sparring omkring skræddersyning af gratis kompetenceudviklingsforløb i din organisation gennem Socialstyrelsens kursuskatalog på området for udsatte børn og unge? Vores konsulenter sidder klar ved telefonen til at guide og rådgive dig og din organisation bedst omkring jeres muligheder.

Børnekatalog-konsulenterne ved Seminarer.dk

Ansatte_400x280px_Marianne Krøl Wollbrecht
Klik for at se
Ansatte_400x280px_Christina
Klik for at se
Ansatte_400x280px_Marianne Krøl Wollbrecht
Marianne Krøl Wollbrecht
Konsulent ved Seminarer.dk
Kontaktoplysninger:
Tlf.: 5182 7750
Mail: [email protected]
Ansatte_400x280px_Christina
Christina Berner Jensen
Specialkonsulent ved Seminarer.dk
Kontaktoplysninger:
Tlf.: 5136 8797
Mail: [email protected]