Videnskursus om Efterværn - Seminarer
1920x600px_Kursus_single_Bornekatalog2
Børnekataloget
Kursus

Videnskursus om Efterværn

Kom på Videnskursus om efterværn for kun kr. 360,- ekskl. moms.

Videnskursus om efterværn

Overgangen til voksenlivet er ofte særligt udfordrende for anbragte unge, og de kan derfor have behov for støtte. Forskningen viser imidlertid, at der er store lokale variationer i forhold til tildelingskriterier for og sagsbehandling af efterværn.

På kurset sættes der fokus på, hvordan man gennem støtteforanstaltninger kan hjælpe unge i overgangen til en voksentilværelse. Du præsenteres for de lovgivningsmæssige rammer, herunder kriterier for at være i målgruppen for efterværn, og hvordan man kan arbejde med en strategi for efterværn.
Det er gratis for en kommune at rekvirere et videnskursus i Børnekataloget. Lokale kurser afholdes i den rekvirerende kommune, der selv afholder udgifter til forplejning og lokaler.
NY WEBGRAFIK_Bornekatalog12Flip

Det faglige indhold

Forskningsbaseret viden om de særlige opvækst- og livsvilkår, der gør sig gældende for mange tidligere anbragte unge
Forskningsbaseret viden om relevante begreber og opmærksomhedspunkter i det sociale arbejde omkring efterværn med afsæt i viden om de unges eget perspektiv
Den relevante lovgivning i forhold til efterværn samt snitflader til andre bestemmelser i lovgivningen med fokus på undervisning og SU, arbejdsmarked og forsørgelse
Det tværsektorielle samarbejde ved det 18. år eller ved ophør af efterværn
Det gode efterværn – eksempler på organisering og indsatser i Danmark og i udlandet
Kommunale forskelle i vurdering af målgruppen for efterværn
Inddragelse af den unge og netværket

Målgruppe og undervisningsform

Kurset er for dig, der arbejder som myndighedssagsbehandler på udsatte unge-området eller på anden vis har en nøglefunktion i forhold til afgørelser omkring efterværn.

​Kurset består af en dags undervisning.

Der vil være en vekselvirkning mellem oplæg, cases, øvelser og diskussion. Undervisningen er praksisnær og dialogbaseret med god mulighed for at stille spørgsmål og reflektere over egen praksis.
NY WEBGRAFIK_2_Bornekatalog

Dit udbytte

Overblik over lovgivningen om efterværn og relateret lovgivning
Viden om, hvordan man bedst kan tilrettelægge indsatser i overgangen fra barn til voksen med inddragelse af den unge
Viden om de unges typiske udfordringer i overgangen til voksenlivet, som kan være relevante i forhold til vurderingen af, om den unge er omfattet af målgruppen for efterværn
Kendskab til, hvordan man kan tilrettelægge overgangen fra barn til voksen gennem brugen af efterværn samt andre indsatser.

Praktisk information

Kurserne afholds løbende som åbne kurser i perioden 2019-2022. Det er også muligt at rekvirere kurset hjem til medarbejderne. Find alle aktuelle datoer på VIA's hjemmeside nedenfor:
Find alle Socialstyrelsens videnskurser -
Ønsker du at rekvirere kurset eller høre nærmere så ring til Seminarer.dk på tlf.: 6615 9043.
Bornekatalog forside
Socialstyrelsens Børnekatalog
Ønsker du at få rådgivning og sparring omkring skræddersyning af gratis kompetenceudviklingsforløb i din organisation gennem Socialstyrelsens kursuskatalog på området for udsatte børn og unge? Vores konsulenter sidder klar ved telefonen til at guide og rådgive dig og din organisation bedst omkring jeres muligheder.

Børnekatalog-konsulenterne ved Seminarer.dk

Ansatte_400x280px_Marianne Krøl Wollbrecht
Klik for at se
Ansatte_400x280px_Christina
Klik for at se
Ansatte_400x280px_Marianne Krøl Wollbrecht
Marianne Krøl Wollbrecht
Konsulent ved Seminarer.dk
Kontaktoplysninger:
Tlf.: 5182 7750
Mail: [email protected]
Ansatte_400x280px_Christina
Christina Berner Jensen
Specialkonsulent ved Seminarer.dk
Kontaktoplysninger:
Tlf.: 5136 8797
Mail: [email protected]