Videnskursus om Matchning til en foranstaltning - Seminarer
1920x600px_Kursus_single_Bornekatalog3
Børnekataloget
Kursus

Videnskursus om Matchning til en foranstaltning

Kom på videnskursus om matchning til en foranstaltning og få viden og redskaber til det gode match for kun kr. 360,- ekskl. moms.

Videnskursus om matchning til en foranstaltning

Det rette match i forbindelse med valg af foranstaltning øger mulighederne for, at barnet/den unge opnår dét, som var intentionen med foranstaltningen. Men hvad er afgørende for det gode match? Og hvad skal man være opmærksom på?

Kurset giver viden om forskningen i, hvordan man i bedst kan matche udsatte børn og unge til et givent tilbud eller foranstaltning samt praksisnære eksempler på, hvordan man bedst tilrettelægger et forløb i forhold til de behov og udviklingspunkter, som er afdækket og beskrevet i den børnefaglige undersøgelse og handleplanen.
Det er gratis for en kommune at rekvirere et videnskursus i Børnekataloget. Lokale kurser afholdes i den rekvirerende kommune, der selv afholder udgifter til forplejning og lokaler.
NY WEBGRAFIK_Bornekatalog8Flip

Det faglige indhold

Lovgivningens rammer for valg af foranstaltning
Barnets behov for støtte – hvad peger den børnefaglige undersøgelse på?
Kommunens serviceniveau: Hvad er lovligt at lægge vægt på?
Samarbejdet med forældremyndighedsindehaveren, herunder forældrenes erkendelse og forståelse af vanskelighederne, og hvordan kommunen bedst kan støtte
Inddragelse og rettigheder for børn og familier i forhold til reglerne i Serviceloven, retssikkerhedsloven og forvaltningsloven samt ud fra en anerkendende og empowerment-orienteret tilgang
Det gode match med særlig fokus på familieplejeanbringelser
Samarbejdet mellem fagprofessionelle

Målgruppe og undervisningsform

Kurset er for dig, der er myndighedssagsbehandler, leder på børne - og ungeområdet, familieplejekonsulent eller leverandør, der arbejder med udsatte børn og unge.

​Kurset består af en dags undervisning.

Der vil være en vekselvirkning mellem oplæg, cases, øvelser og diskussion. Undervisningen er praksisnær og dialogbaseret med god mulighed for at stille spørgsmål og reflektere over egen praksis.
NY WEBGRAFIK_2_Bornekatalog

Dit udbytte

Kurset giver dig indsigt i det lovgivningsmæssige grundlag for valg af foranstaltninger samt forsknings-og praksisbaseret viden om, hvordan man bedst matcher et barn eller en ung til en foranstaltning
Overblik over barnets/den unges og familiens rettigheder i forbindelse med et foranstaltningsforløb
Indsigt i, hvordan man kan træffe afgørelser om foranstaltninger på baggrund af bl.a. konklusionerne i den børnefaglige undersøgelse og handleplanens målsætninger
Kendskab til de elementer, der har betydning for matchning til enten en plejefamilie, et opholdssted eller en institution
Viden om metoder til opfølgning som grundlag for at foretage nødvendige justeringer i valg af foranstaltning.

Praktisk information

Kurserne afholds løbende som åbne kurser i perioden 2019-2022. Det er også muligt at rekvirere kurset hjem til medarbejderne. Find alle aktuelle datoer på VIA's hjemmeside nedenfor:
Find alle Socialstyrelsens videnskurser -
Ønsker du at rekvirere kurset eller høre nærmere så ring til Seminarer.dk på tlf.: 6615 9043.
Bornekatalog forside
Socialstyrelsen Børnekatalog
Ønsker du at få rådgivning og sparring omkring skræddersyning af gratis kompetenceudviklingsforløb i din organisation gennem Socialstyrelsens kursuskatalog på området for udsatte børn og unge? Vores konsulenter sidder klar ved telefonen til at guide og rådgive dig og din organisation bedst omkring jeres muligheder.

Børnekatalog-konsulenterne ved Seminarer.dk

Ansatte_400x280px_Marianne Krøl Wollbrecht
Klik for at se
Ansatte_400x280px_Christina
Klik for at se
Ansatte_400x280px_Marianne Krøl Wollbrecht
Marianne Krøl Wollbrecht
Konsulent ved Seminarer.dk
Kontaktoplysninger:
Tlf.: 5182 7750
Mail: [email protected]
Ansatte_400x280px_Christina
Christina Berner Jensen
Specialkonsulent ved Seminarer.dk
Kontaktoplysninger:
Tlf.: 5136 8797
Mail: [email protected]