Videnskursus om Myndighedsarbejdet i sager med børn og unge med etnisk minoritetsbaggrund - Seminarer
1920x600px_Kursus_single_Bornekatalog4
Information

Vælg venligst hold herunder:

Udsolgt
Børn & unge
Kursus

Videnskursus om Myndighedsarbejdet i sager med børn og unge med etnisk minoritetsbaggrund

Styrke samarbejdet med børn/unge og forældre med etnisk minoritetsbaggrund – Kom på nyt kursus om myndighedsarbejdet for kun kr. 360,- ekskl. moms.

Styrke samarbejdet med børn/unge og forældre med etnisk minoritetsbaggrund

Samspillet med etniske familier kan opleves udfordrende. Forskellige kulturelle forståelser og traumer spiller en væsentlig rolle. Så hvordan styrker man samarbejdet med børn/unge og forældre med etnisk minoritetsbaggrund?

På kurset får du indsigt i de juridiske rammer for arbejdet i sager med familier med etnisk minoritetsbaggrund. Du får viden om æresrelaterede konflikter, vold og traumer i de etniske minoritetsmiljøer.
Det er gratis for en kommune at rekvirere et videnskursus i Børnekataloget. Lokale kurser afholdes i den rekvirerende kommune, der selv afholder udgifter til forplejning og lokaler.
NY WEBGRAFIK_Bornekatalog8Flip

Det faglige indhold

Praksiserfaringer med at omsætte lovgivningen, med særlig fokus på de relevante paragraffer fra Serviceloven, integrationsloven, aktivloven og beskæftigelsesindsatsloven
Samarbejde med anbringelsessteder
Efterværn i sager om æresrelaterede konflikter
Viden om effektfulde tilbud til målgruppen
Faktorer der har betydning for forekomsten af vold i etniske minoritetsfamilier
Hvordan trauma kommer til udtryk i hverdagen hos børn, unge og deres forældre
Indsigt i Æresrelaterede konflikter og social kontrol
Inter-generationel trauma-vandring/sekundær traumatisering
Metoder i arbejdet med traumatiserede flygtningebørn- og unge samt deres familier
Hvordan arbejdet med målgruppen kan påvirke myndighedspersoner og redskaber, der understøtter god kommunikation.

Målgruppe og undervisningsform

Kurset er for myndighedssagsbehandlere, der arbejder med børn, unge og familier med etnisk minoritetsbaggrund.

​Kurset består af en dags undervisning.

Der vil være en vekselvirkning mellem oplæg, cases, øvelser og diskussion. Undervisningen er praksisnær og dialogbaseret med god mulighed for at stille spørgsmål og reflektere over egen praksis.
NY WEBGRAFIK_2_Bornekatalog

Dit udbytte

Du får øget forståelse for etniske minoritetsfamiliers kulturelle og psykosociale situation, der kan danne baggrund for en mere tillidsfuld og professionel relation mellem myndighedsrådgiver og barnet/familien
Overblik over integrationsloven samt snitflade til anden lovgivning
Viden om metoder til et godt forældresamarbejde med familier med etnisk minoritetsbaggrund, herunder god kommunikation
Kendskab til seneste viden om traumatiserede flygtninge
Et bedre grundlag for at udarbejde faglige udredninger i sager om børn og unge med etnisk minoritetsbaggrund
Kendskab til samarbejdsmetoder og organisationsformer, der kan understøtte en helhedsorienteret indsats for familier med etnisk minoritetsbaggrund.

Praktisk information

Kurserne afholds løbende som åbne kurser i perioden 2019-2022. Det er også muligt at rekvirere kurset hjem til medarbejderne. Find alle aktuelle datoer på VIA's hjemmeside nedenfor:
Find alle Socialstyrelsens videnskurser -
Ønsker du at rekvirere kurset eller høre nærmere så ring til Seminarer.dk på tlf.: 6615 9043.
Bornekatalog forside
Socialstyrelsens Børnekatalog
Ønsker du at få rådgivning og sparring omkring skræddersyning af gratis kompetenceudviklingsforløb i din organisation gennem Socialstyrelsens kursuskatalog på området for udsatte børn og unge? Vores konsulenter sidder klar ved telefonen til at guide og rådgive dig og din organisation bedst omkring jeres muligheder.

Børnekatalog-konsulenterne ved Seminarer.dk

Ansatte_400x280px_Marianne Krøl Wollbrecht
Klik for at se
Ansatte_400x280px_Christina
Klik for at se
Ansatte_400x280px_Marianne Krøl Wollbrecht
Marianne Krøl Wollbrecht
Konsulent ved Seminarer.dk
Kontaktoplysninger:
Tlf.: 5182 7750
Mail: [email protected]
Ansatte_400x280px_Christina
Christina Berner Jensen
Specialkonsulent ved Seminarer.dk
Kontaktoplysninger:
Tlf.: 5136 8797
Mail: [email protected]