Videnskursus om Myndighedsarbejdet i sager med voldelige og seksuelle overgreb - Seminarer
1920x600px_Kursus_single_Bornekatalog5
Børnekataloget
Kursus

Videnskursus om Myndighedsarbejdet i sager med voldelige og seksuelle overgreb

Få indføring i den lovgivningsmæssige ramme og de krav, der gør sig gældende ved mistanke om overgreb på børn og unge.
Tag på videnskursus for kun kr. 360 ekskl. moms.

Overgrebssager kan være særligt udfordrende, for hvilke handleveje har man tværfagligt og tværsektorielt som myndighedssagsbehandler i disse sager? Og hvordan taler man med børn, når der er mistanke om overgreb?

Kurset giver en indføring i den lovgivningsmæssige ramme og de krav, der gør sig gældende ved mistanke om overgreb og handlemuligheder i det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde.
Det er gratis for en kommune at rekvirere et videnskursus i Børnekataloget. Lokale kurser afholdes i den rekvirerende kommune, der selv afholder udgifter til forplejning og lokaler.
NY WEBGRAFIK_Bornekatalog12Flip

Det faglige indhold

Den nyeste forskning om overgreb mod børn
Servicelovens bestemmelser om tidlig opsporing og de skærpede krav til behandling af sager om overgreb mod børn og unge
Samarbejdet med politi og Børnehuse
Det interne samarbejde om at støtte op om barnet, mens sagen pågår
Muligheden for inddragelse af barnet i forbindelse med overgrebssager, herunder snitfladen mellem børnesamtalen efter serviceloven og politiets afhøring efter straffelovens bestemmelser og hvordan de forskellige lovgivninger spiller sammen
Opmærksomhedspunkter og dilemmaer i forbindelse med børnesamtalen i overgrebssager
Handleveje afhængig af, hvem mistanken retter sig mod
Advarselssignaler i forskellige aldre og hvornår det bør give anledning til akutte foranstaltninger

Målgruppe og undervisningsform

Kurser er for myndighedssagsbehandlere på udsatte børn- og ungeområdet.

​Kurset består af en dags undervisning.

Der vil være en vekselvirkning mellem oplæg, cases, øvelser og diskussion. Undervisningen er praksisnær og dialogbaseret med god mulighed for at stille spørgsmål og reflektere over egen praksis.
NY WEBGRAFIK_2_Bornekatalog

Dit udbytte

Du får øgede kompetencer til at navigere som myndighedssagsbehandler i sager med voldelige og seksuelle overgreb
Indsigt i det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde der foregår i overgrebssager, herunder kravet om en beredskabsplan og kendskab til Børnehusenes arbejde
Kendskab til tegn og signaler, der kan være udtryk for fysiske, psykiske og seksuelle overgreb
Viden om hvordan man kan inddrage barnet i overgrebssager
Øgede kompetencer til at afdække og udarbejde en børnefaglige undersøgelse i sager med mistanke eller viden om overgreb

Praktisk information

Kurserne afholds løbende som åbne kurser i perioden 2019-2022. Det er også muligt at rekvirere kurset hjem til medarbejderne. Find alle aktuelle datoer på VIA's hjemmeside nedenfor:
Find alle Socialstyrelsens videnskurser -
Ønsker du at rekvirere kurset eller høre nærmere så ring til Seminarer.dk på tlf.: 6615 9043.
Bornekatalog forside
Socialstyrelsens Børnekatalog
Ønsker du at få rådgivning og sparring omkring skræddersyning af gratis kompetenceudviklingsforløb i din organisation gennem Socialstyrelsens kursuskatalog på området for udsatte børn og unge? Vores konsulenter sidder klar ved telefonen til at guide og rådgive dig og din organisation bedst omkring jeres muligheder.

Børnekatalog-konsulenterne ved Seminarer.dk

Ansatte_400x280px_Marianne Krøl Wollbrecht
Klik for at se
Ansatte_400x280px_Christina
Klik for at se
Ansatte_400x280px_Marianne Krøl Wollbrecht
Marianne Krøl Wollbrecht
Konsulent ved Seminarer.dk
Kontaktoplysninger:
Tlf.: 5182 7750
Mail: [email protected]
Ansatte_400x280px_Christina
Christina Berner Jensen
Specialkonsulent ved Seminarer.dk
Kontaktoplysninger:
Tlf.: 5136 8797
Mail: [email protected]